Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekHeymans InstituteVerkeers- en Omgevingspsychologie

Instrumenten

Twee hulpmiddelen worden hieronder beschreven: de rijsimulator en volgtaak analyse software


Rijsimulator

Onze onderzoeksrijsimulatoren werken met software ontwikkeld door StSoftware. Twee simulatoren staan bij Psychologie. Er staan ook twee soortgelijke simulatoren bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ook elders in binnen en buitenland staan deze simulatoren, zo lenen de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en Visio (leeuwarden) ook een rijsimulatoren van ons en staat er een in Regensburg (D).

Onze nieuwe (sinds september 2016) moving base simulator, met vijf grote schermen en bescheiden maar effectief bewegingsplatform
Onze nieuwe (sinds september 2016) moving base simulator, met vijf grote schermen en bescheiden maar effectief bewegingsplatform
Rijsimulator B
Rijsimulator B


Volgtaak analyse software

U kunt hier software downloaden voor het analyseren van auto volgtaak data. Deze software berekent coherentie, modulus, and vertraging (faseverschuiving) tussen de snelheidssignalen van voorligger en de volgende auto.

Voorbeeld snelheidsvariatie voorligger en volgende auto
Voorbeeld snelheidsvariatie voorligger en volgende auto
Voorbeeld volgtaak analyse
Voorbeeld volgtaak analyse
  • Download executable (1.5 MB, voorwaarde is dat Matlab runtime geïnstalleerd is, link daarvoor volgt [158 MB!!]).
  • Download Matlab broncode (Als u wijzigingen aanbrengt die voor anderen nuttig zouden kunnen zijn, zou u deze dan door willen geven aan Dr Mark Span: m.m.span@rug.nl ?)

Vragen met betrekking tot het gebruik van het programma kunt u richten aan Dick de Waard (d.de.waard@rug.nl) Feedback over programmeer zaken kunt u sturen aan Mark Span (m.m.span@rug.nl)

Wij zouden het op prijs stellen dat u ons laat weten dat u het programma gebruikt. Als u contact opneemt met Mark Span zal hij u op de hoogte houden van updates (en het hulpbestand/handleiding zodra gereed)

Deze techniek is beschreven in Brookhuis, K.A., De Waard, D., & Mulder, L.J.M. (1994). Measuring driving performance by car-following in traffic. Ergonomics, 37, 427-434, en De Waard, D., & Brookhuis, K.A. (2000). Drug effects on driving performance, letter to the editor. Annals of Internal Medicine, 133, p. 656 .

Laatst gewijzigd:12 maart 2017 13:29
printView this page in: English