Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen Dyslexie Onderzoek Groningen

Dyslexietests voor Studenten

Het Dyslexiecentrum is een onderdeel van het GETC dat gedeeltelijk wordt gefinancierd uit Studievoorschotmiddelen. Het biedt studenten van de RUG de mogelijkheid om zich te laten testen op dyslexie, of om een eerdere dyslexieverklaring te verlengen of als er voor het eerst een verdenking van dyslexie is. In beide gevallen is echter een verwijsing vanuit de studentendecanen noodzakelijk. Meer informatie over de procedure zullen we hier snel bekend maken.

Laatst gewijzigd:18 januari 2023 15:24