Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groningen Institute of Archaeology Research GIA Laboratories and collections Laboratory for Conservation & Material Studies

Over het LCM

Laboratorium voor Conservatie & Materiaalkennis

Introductie

Het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) heeft een laboratorium waarin materiaal uit opgravingen wordt geconserveerd en onderzocht. Dit Laboratorium voor Conservatie & Materiaalkennis (LCM) ondersteunt wetenschappelijk onderzoek binnen het GIA.

Het meeste materiaal dat in de bodem wordt aangetroffen bestaat uit metaal, aardewerk, organische stoffen en steen. Daarom ligt het zwaartepunt van de expertise op deze terreinen.

Het laboratorium wordt geleid door Dr. Bert Nijboer en wordt bemand door Drs. Gert van Oortmerssen. Dr. Nijboer heeft een BSc diploma in conservatie en materiaalkennis van het Institute of Archaeology (University of London).

Enkele projecten die het LCM uitvoert of heeft uitgevoerd:

 • conservering van de ijzeren voorwerpen en halffabricaten uit de smidse van een 17de-eeuws walvisstation op Spitsbergen (de zg. Smeerenburg-collectie afkomstig uit het 'Behouden Huys' )
 • conservering en reconstructie van een twintigtal kleitabletten met spijkerschrift, uit de collectie van het Centrum voor Talen en Culturen van het Midden Oosten (TCMO/RUG)
 • onderzoek aan de gouden mantelspeld van Wijnaldum (Fr.)
 • conservering van ferro-en non-ferro metalen uit de opgraving van Wijnaldum (Fr.), waaronder een 7de-eeuwse matrijs voor het vervaardigen van geponst goudfolie voor sieraden
 • conservering van vroeg 16de-eeuwse steen-sculpturen uit de kerk van Zuidbroek (Gr.)
 • restauratie van aardewerk uit de opgraving van Stavoren
 • fabrics-analyse aan aardewerk uit Zuid Latium (Italië)
 • ontzilting en restauratie van een laat-Romeins grafreliëf uit Egypte
 • conservering en restauratie van metaalvondsten uit Midlaren, De Bloemert (Dr.)
 • conservering en restauratie van aardewerk, glas en metaal uit het grafveld van Crustumerium (Italië) in samenwerking met de Archeologische Dienst van Rome
 • onderzoek naar en implementatie van de ‘aceton/hars-methode’ voor conservatie van waterverzadigd archeologisch hout
 • conservering en restauratie van bodemvondsten uit het GIA terpenonderzoek in noord Nederland
Laatst gewijzigd:23 juli 2018 13:29
printView this page in: English