Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Society, culture & politics

Peiling Burgerschap einde basisonderwijs

In de afgelopen jaren is in toenemende mate aandacht ontstaan voor de socialiserende functie van onderwijs. Het onderwijs dient niet enkel ter bevordering van cognitieve vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven, maar speelt ook een rol bij de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen. Bevordering van burgerschapscompetenties is hiervan een belangrijk onderdeel, zeker in een complexe, snel veranderende en door diversiteit gekenmerkte samenleving. Mede gezien de voorgenomen curriculumherziening, waarin maatschappelijke vorming en burgerschap naar verwachting een grote plaats zullen krijgen (Onderwijs 2032, curriculum.nu) en de recente aanscherping van de wettelijke burgerschapsopdracht voor scholen, is het in kaart brengen van de manier waarop scholen invulling geven aan burgerschap relevant.

Omdat burgerschap zo belangrijk is, worden de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs in het primair onderwijs op gezette tijden via zogenoemd peilingsonderzoek in kaart gebracht. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut voert GION onderwijs/onderzoek zowel onder leerlingen in het reguliere basisonderwijs (2020) als onder leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs (2021) een peilingsonderzoek uit.

Hoe staat het met de burgerschapscompetenties van leerlingen in groep 8 van Nederlandse basisscholen en van leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs? Wat zijn de kenmerken van burgerschapsonderwijs in het primair onderwijs? En welke kenmerken van leerlingen, leerkrachten en scholen verklaren verschillen tussen burgerschapscompetenties van leerlingen? Dat zijn de vragen waar Peil.Burgerschap antwoord op gaat geven.

Voor meer informatie is er een speciale website voor de Peiling Burgerschap

 

Update

De resultaten van de peiling in het (regulier) basisonderwijs vind u hier

De resultaten van de peiling in het speciaal (basis)onderwijs verschijnen voorjaar 2023

 

Medewerkers

Lieneke Ritzema

Harm Naayer

Laatst gewijzigd:01 december 2022 10:45