Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research

Gehonoreerde subsidie-aanvragen voorjaar/zomer 2022

25 juli 2022

We zijn blij te kunnen delen dat er weer enkele nieuwe (vervolg)projecten van start zullen gaan dankzij gehonoreerde subsidie-aanvragen. 

1. Orde in de virtuele kleuterklas - contact: dr. Jolien Mouw

Vanuit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, gecoördineerd door SURF, heeft de minister van OCW subsidie beschikbaar gesteld. Het project "Orde in de virtuele kleuterklas" is één van de gehonoreerde aanvragen. Binnen dit project oefenen AOLB-studenten hun klassenmanagementvaardigheden in een virtual reality omgeving. In dit artikel en in onderstaand filmpje vertelt Jolien hier meer over.

2. Tutoring with the Lightning Squad (TWLS) - contact: dr. Mariëtte Hingstman

Het NRO heeft een prijsvraag uitgeschreven om kansrijke interventies in het PO en VO te implementeren, bedoeld om corona-gerelateerde leervertragingen effectief aan te pakken. Dit onderzoeksprogramma is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Tutoring with the Lightning Squad (voorlopige Nederlandse naam: Teamtutoring met Woord- en LeesSpellen) is één van de geselecteerde interventies. TWLS is ontwikkeld door de Success for All foundation in Amerika (zie voor een impressie het filmpje hieronder) en effectief gebleken in meerdere RCT's. 

Met dit digitale, coöperatieve tutoringprogramma willen we basisschoolleerlingen (groep 3/4/5) op een effectieve, efficiënte en leuke manier helpen om betere lezers te worden. In 2022-2023 zal een Nederlandse versie van TWLS ontwikkeld en gepilot worden, in 2023-2024 zal de effectiviteit door een onafhankelijk onderzoeksteam worden onderzocht en in 2024-2025 zal een retentiemeting plaatsvinden. 

Laatst gewijzigd:25 juli 2022 16:07

Meer nieuws

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...