Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research

Comenius Teaching Fellow beurs voor Jolien Mouw

14 mei 2020

Collega Jolien Mouw heeft een Comenius Teaching Fellow beurs toegekend gekregen voor het project ‘Orde in de virtuele kleuterklas: Een Virtual Reality leeromgeving als innovatieve proeftuin om klassenmanagementvaardigheden te vergroten.’

Comenius

Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs en stelt onderwijsprofessionals in staat om hun visie op onderwijs(vernieuwing) in de praktijk te brengen. De beurs biedt Comenius Fellows daarnaast de kans zich verder te ontwikkelen als onderwijsprofessional door toe te treden tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Dit is een netwerk van erkende onderwijsvernieuwers die kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen en samenwerken aan projecten die het hoger onderwijs ten goede komen.

Het project

Aankomende leerkrachten geven aan dat zij tijdens hun opleiding onvoldoende voorbereid worden op het constructief aanpakken van ordeproblemen, vooral wanneer leren gesitueerd is in een onoverzichtelijke en dynamische setting zoals een kleuterklas. Ook vinden studenten het vaak lastig om wetenschappelijke theorieën over klassenmanagement te vertalen naar de kleuterklaspraktijk. Speerpunt van het project ‘Orde in de Virtuele Kleuterklas’ is daarom het ontwikkelen en toetsen van een innovatieve en interactieve Virtual-Reality kleuterklas waarin studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) veilig kunnen experimenteren met geleerde reactieve en preventieve kleuterklassenmanagementstrategieën.

Dr. Jolien Mouw
Dr. Jolien Mouw
Laatst gewijzigd:14 mei 2020 17:16

Meer nieuws

 • 10 december 2020

  Aletta Jacobsleerstoelen: 15 vrouwelijke hoogleraren aangesteld

  Op Internationale Vrouwendag dit voorjaar kondigde rector magnificus Cisca Wijmenga aan dat de RUG vijftien leerstoelen creëert voor vrouwelijke hoogleraren; de Aletta Jacobsleerstoelen. Vijftien hoogleraren zullen binnenkort starten. De RUG is nu...

 • 03 december 2020

  Eredoctoraat RUG voor Feike Sijbesma

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verleent op vrijdag 22 januari 2021 een eredoctoraat aan Feike Sijbesma. De voormalige CEO van DSM ontvangt het eredoctoraat uit handen van Rector Magnificus Cisca Wijmenga tijdens de speciale Nobellaureaten...

 • 01 december 2020

  Integratie van nieuwkomers staat bijna stil

  De lockdown in maart 2020 was voor iedereen in Nederland moeilijk, maar zeker ook voor nieuwkomers: zij hadden 50% minder contacten dan daarvoor. Het gevolg is dat ze zich eenzamer voelen en hun integratie in de samenleving op dit moment bijna...