Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research

Comenius Teaching Fellow beurs voor Jolien Mouw

14 mei 2020

Collega Jolien Mouw heeft een Comenius Teaching Fellow beurs toegekend gekregen voor het project ‘Orde in de virtuele kleuterklas: Een Virtual Reality leeromgeving als innovatieve proeftuin om klassenmanagementvaardigheden te vergroten.’

Comenius

Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs en stelt onderwijsprofessionals in staat om hun visie op onderwijs(vernieuwing) in de praktijk te brengen. De beurs biedt Comenius Fellows daarnaast de kans zich verder te ontwikkelen als onderwijsprofessional door toe te treden tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Dit is een netwerk van erkende onderwijsvernieuwers die kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen en samenwerken aan projecten die het hoger onderwijs ten goede komen.

Het project

Aankomende leerkrachten geven aan dat zij tijdens hun opleiding onvoldoende voorbereid worden op het constructief aanpakken van ordeproblemen, vooral wanneer leren gesitueerd is in een onoverzichtelijke en dynamische setting zoals een kleuterklas. Ook vinden studenten het vaak lastig om wetenschappelijke theorieën over klassenmanagement te vertalen naar de kleuterklaspraktijk. Speerpunt van het project ‘Orde in de Virtuele Kleuterklas’ is daarom het ontwikkelen en toetsen van een innovatieve en interactieve Virtual-Reality kleuterklas waarin studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) veilig kunnen experimenteren met geleerde reactieve en preventieve kleuterklassenmanagementstrategieën.

Dr. Jolien Mouw
Dr. Jolien Mouw
Laatst gewijzigd:14 mei 2020 17:16

Meer nieuws