Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activities

Energiebesparing door verlichting

27 januari 2014

Beste collega’s,

Binnen de gebouwen Antonius Deusinglaan 1 en 2 wordt regelmatig geconstateerd dat er na gebruik van de verschillende soorten ruimten nog verlichting brandt. In de huidige tijd waarin milieu, duurzaamheid, bezuinigingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen een hot item zijn, valt hierin nog veel winst te behalen.

Via dit bericht wil de Dienst Facilitaire Zaken een ieder die als laatste een ruimte verlaat met klem verzoeken de verlichting indien mogelijk te doven, zodat daar energie op bespaard kan worden en er tevens geen extra inzet vanuit beveiliging noodzakelijk is om deze ruimten bij langs te lopen.

Alvast dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dienst Facilitaire Zaken - sector F

Laatst gewijzigd:10 juli 2014 12:55
printView this page in: English

Meer nieuws