Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activities

Nierstichting subsidie voor onderzoek naar het voorkomen van Diabetische nierschade

14 juni 2017

De Nierstichting kende zes keer € 100.000 subsidie toe aan innovatieve onderzoeksprojecten. Een van deze subsidies is toegekend aan een samenwerking tussen Dr. Matthew Groves (Drug Design, GRIP), Prof. dr. Harry van Goor (UMC Groningen), en dr. Jaap Joles (UMC Utrecht).

Diabetische nierschade voor komen door activatie TST
De stof thiosulfaat kan bij mensen met diabetes type 2 mogelijk helpen om hoge bloeddruk te verlagen, en nierschade en eiwit in de urine te verminderen. Wetenschappers denken dat dat komt doordat thiosulfaat een enzym activeert (thiosulfaat-sulfurtransferase,TST), waardoor de energiecentrales van de cellen (mitochondriën) beter gaan werken, en schadelijke oxidanten worden afgebroken. Bij diabetes is er namelijk sprake van verstoringen in de stofwisseling, en kan de productie van schadelijke zuurstofverbindingen verhoogd zijn. De oorzaak van zo'n verhoogde productie is onder andere een overproductie door de mitochondriën. TST kan ingrijpen op verschillende stofwisselingsprocessen. Als het lukt om TST optimaal te activeren, kan dit bescherming bieden tegen diabetes type 2 en tegen nierschade die ontstaat als gevolg van diabetes.

Van Goor (UMC Groningen), Joles (UMC Utrecht), en Groves (Rijksuniversiteit Groningen) gaan nu op zoek naar activators die heel specifiek TST activeren. De onderzoeksgroep gaat verschillende kleine eiwitten testen, om te zien welke zorgt voor de hoogste activatie van TST. Daarvoor hebben zij 800 eiwitten beschikbaar in Groningen, en op Europees niveau is een internationale bank met duizenden eiwitten beschikbaar. Daarna gaan de onderzoekers met de beste eiwitten kijken of dit ook goed werkt in diermodellen voor diabetes type 2. Dit project kan leiden tot nieuwe nierbeschermende en anti-diabetische medicijnen.

Laatst gewijzigd:14 juni 2017 09:25
printView this page in: English

Meer nieuws