Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Research GRIP Education Hospital Pharmacy

Translationeel onderzoek.

Door middel van translationeel onderzoek wordt geprobeerd veelbelovende bevindingen in het laboratorium ‘te vertalen’ naar een toepassing in de patiënt.

In de ziekenhuisapotheek van het UMCG wordt in dit kader gewerkt aan biotechnologie, nieuwe toedieningsvormen en radioactief gelabelde geneesmiddelen (radiofarmaca).

Voorspellen welke kankerpatiënten reageren op therapie

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In een derde van de gevallen treedt overexpressie van de HER2-receptor op. Hierdoor is de tumor veel agressiever en de levensverwachting van deze vrouwen sterkt afgenomen. Recent is Herceptin®, een duur maar zeer effectief antilichaam tegen deze receptor ontwikkeld. Dit antilichaam heeft soms echter ernstige bijwerkingen. Bovendien is met conventionele technieken, zoals CT of MRI, lastig te zien of het geneesmiddel werkt. Daarom worden op dit moment radioactieve stoffen ontwikkeld en getest, waarmee hopelijk beter te voorspellen is welke patiënten baat hebben bij het geneesmiddel.

Evaluatie van radioactieve verbindingen bij colonkanker

Colonkanker is wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Cetuximab, een antilichaam tegen de Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR), remt in vitro de groei van colonkanker effectief. In patiënten werkt cetuximab echter maar in 10% van de gevallen. Met radioactief gelabeld antilichaam zal in proefdieren en patiënten gekeken worden of het (radioactieve) cetuximab überhaupt wel in de tumor komt en of dit voorspellende waarde heeft voor het aanslaan van de therapie.

Verbetering van radioactief gelabeld TRAIL en TRAIL antilichamen

TRAIL en TRAIL-antilichamen zijn veelbelovende eiwitten. Zij pakken selectief de tumorcellen aan en laten gezonde cellen ongemoeid. Er is echter nog maar weinig bekend over de distributie van deze stoffen in het lichaam. Radioactief gelabeld kunnen deze eiwitten mogelijk ook worden toegepast voor het opsporen van tumoren en het evalueren van de chemotherapie.

De projecten vinden plaats in samenwerking met de Medische Oncologie, de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming en de afdeling Cardiologie.

Daarnaast zijn er diverse andere projecten. Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat van de apotheek.

Voor meer informatie over mogelijke onderzoeksprojecten:

  • Monitoring omgevingsbesmetting door patiënten met cytostatica
  • Geavanceerde orale afgifte van geneesmiddelen
  • Farmacokinetiek van voriconazol bij patiënten met een invasieve schimmelinfectie  

Laatst gewijzigd:17 juni 2019 17:23