Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Research GRIP Education

Onderzoeksmogelijkheden tijdens en na de studie

Een academische opleiding wordt gekenmerkt door de een langere, aaneengesloten periode van onderzoek in het curriculum. Hoewel de farmaciestudie vrij sterk gericht is op de latere beroepsuitoefening als apotheker, heeft zij als verplicht onderdeel in de masterfase een onderzoeksproject van ongeveer een half jaar. Iedere student komt zo in aanraking met wetenschappelijk onderzoek, hetgeen bijdraagt aan de academische vorming.

Meer onderzoekgeoriënteerd zijn de internationale masteropleiding Medical Pharmaceutical Sciences en de internationale topmasteropleiding Medical and Pharmaceutical Drug Innovation.

Binnen Farmacie kan het onderzoeksproject in de masterfase uitgevoerd worden in één van tien basiseenheden. Daarnaast worden hiertoe mogelijkheden geboden binnen het UMCG, bijvoorbeeld in de Ziekenhuisapotheek of bij de afdeling Klinische Chemie.

Een masterdiploma geeft toegang tot het promotietraject, dat leidt tot de academische graad van doctor (PhD). De Groninger graduate schools, zoals GUIDE en BCN, bieden een uitgebreid opleidingsprogramma voor promovendi aan.

Een baan als onderzoeker met een farmaceutische achtergrond kan worden gevonden in de industrie of bij een universiteit. Gepromoveerd zijn is dan vaak een vereiste of minstens een pré. Ook ziekenhuisapothekers zijn vaak betrokken bij onderzoek, zeker in de grotere (academische) ziekenhuizen. Steeds vaker verrichten ziekenhuisapothekers promotieonderzoek als onderdeel van hun werkzaamheden. Ten slotte is het goed mogelijk om (patiëntgericht) onderzoek te combineren met werken in de openbare farmacie.

Laatst gewijzigd:17 juni 2019 17:34
printView this page in: English