Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Pharmacy
Header image Farmacie

Farmacie

Hoe kan het genetisch profiel van een patiënt de werkzaamheid van een geneesmiddel beïnvloeden? Hoe kan gedragsbeïnvloeding de therapietrouw van patiënten vergroten? Hoe is de kwaliteitszorg tijdens de productie van geneesmiddelen gewaarborgd, en hoe kun je fouten signaleren, afhandelen en voorkomen?

Farmacie is een breed vakgebied, zoals blijkt uit bovenstaande vragen. Als je de master Farmacie volgt, word je opgeleid tot geneesmiddelexpert en daarmee tot spil in de gezondheidszorg. Je hebt uitgebreide kennis over geneesmiddelen, hun werkzaamheid, veiligheid en productie, maar ook over het ontstaan en verloop van verschillende ziektebeelden. Met deze kennis kun je patiënten begeleiden bij goed geneesmiddelgebruik en zorgverleners adviseren over de juiste geneesmiddelkeuze. Als je belangstelling hebt voor zowel de bètawetenschappen als de gezondheidszorg, dan is de opleiding Farmacie geschikt voor jou.

Het totale studieprogramma beslaat drie jaar. In de beginfase ligt de nadruk op verdieping en uitbreiding van basiskennis die je tijdens de bachelor hebt opgedaan. Ook loop je in deze fase je eerste stage in de apotheekpraktijk. Later in de opleiding voer je je eigen wetenschappelijk onderzoek uit. In het laatste jaar bereiden vakken je voor op de beroepspraktijk. Je gaat stage lopen in zowel een openbare apotheek als een ziekenhuisapotheek. Ook is er ruimte voor specialisatie in de patiëntenzorg of productzorg.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Farmacie
Type opleiding
Master
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
66157
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Science and Engineering
Waarom dit programma in Groningen?
 • De opleiding Farmacie in Groningen heeft een sterke focus op wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de apotheekpraktijk
 • Veel keuzeruimte tijdens onderzoeksdifferentiatie
 • De Master opleiding Farmacie in Groningen is al vele jaren de beste master Farmacie volgens Keuzegids Masters en Elsevier
 • Onze faculteit kent twee Nobelprijswinnaars: de Nobelprijs voor Scheikunde voor Ben Feringa in 2016 en de Nobelprijs voor Natuurkunde voor Frits Zernike.
Programma
Programma-opties
Differentiatie Productie en Kwaliteit (specialisatie)

In deze differentiatie maak je uitgebreid kennis met de verschillende aspecten die samenhangen met het ontwerp en de (grootschalige) productie van geneesmiddelen.

Apothekers zijn op velerlei wijzen betrokken bij deze processen. Vanuit de kliniek kan bijvoorbeeld de vraag komen naar een specifieke toedieningsvorm of een nieuwe actieve verbinding vraagt om een bijzondere toedieningsroute. In deze differentiatie leer je met dit type vragen om te gaan. Je zult de farmacotherapeutische relevantie moeten kunnen beoordelen en een toedieningsvorm kunnen kiezen. Ook zul je een formulering en een bereidingsvoorschrift moeten kunnen opstellen. Je zult de aflevering en eventueel de toediening aan de patiënt moeten kunnen begeleiden.

Differentiatie Zorg (specialisatie)

In deze differentiatie kun je je gericht verdiepen in farmaceutische (patiënten)zorg.

Er wordt extra aandacht geschonken aan kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om de zorgvraag van de patiënt adequaat te kunnen beantwoorden. Deze verdieping is een gedegen voorbereiding op de rol en taken van de (openbare) apotheker als zorgverlener/behandelaar. Aandacht zal worden gegeven aan de kerncompetenties hierbij, zoals de bekwaamheden in communiceren, problemen oplossen, toepassen van kennis en wetenschap, multidisciplinair handelen op individueel en populatieniveau en farmaceutische bedrijfsvoering. Het volgen van deze differentiatie zal jou met je belangstelling voor de beroepsuitoefening van de apotheker als zorgverlener/behandelaar een goed beeld geven van de noodzakelijk geachte kennis en vaardigheden.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 60 EC

Het is mogelijk voor je masterproject een tijd naar het buitenland te gaan. Plan dit op tijd in overleg met de studieadviseur.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
FarmacieRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Het bachelordiploma Farmacie, behaald in Groningen of Utrecht, geeft toegang tot de masteropleiding. Daarnaast geeft de bachelor Biofarmaceutische Wetenschappen behaald in Leiden aangevuld met de minor Pharmacy van Groningen toegang tot de masteropleiding. Voor toelating met een bachelor Farmacie van Utrecht of BFW van Leiden stuur je ook een motivatiebrief (met zelfreflectie op de Bacheloropleiding en motivatie voor de Masteropleiding in Groningen) naar academicadvisor.phar rug.nl.

Met een verwant diploma is toelating via de toelatingscommissie noodzakelijk. Raadpleeg hiervoor de studieadviseur van de opleiding. Een HBO-diploma verleent geen toegang tot de Master opleiding. De colleges en practica worden in het Nederlands onderwezen. Apotheekstages vormen een belangrijk deel van de opleiding.

minimum kennis

Een goede kennis van het Nederlands is verplicht. De meeste studieboeken zijn Engelstalig, kennis van het Engels op vwo-niveau is vereist.

Aanmeldingsprocedure

De Toelatingscommissie zal beslissen of je toegelaten kunt worden tot de masteropleiding.

Vul deze checklist in om te beschrijven waarom je je aanmeldt voor deze masteropleiding (de te beantwoorden vragen staan vermeld in het formulier).

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202401 september 2024
15 oktober 202401 februari 2025
01 mei 202501 september 2025
15 oktober 202501 februari 2026
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Na de masteropleiding kun je aan de slag in de apotheek. De ene apotheek is echter de andere niet: in de openbare apotheek heb je veel rechtstreeks patiëntencontact, in de ziekenhuisapotheek krijg je veel met complexe medicatie te maken en in de industrie-apotheek ligt de focus op de bereiding en productie van geneesmiddelen. Voor zowel het specialisme openbaar apotheker als het specialisme ziekenhuisapotheker dien je na de master nog een vervolgopleiding te doen.

Apotheker is echter niet de enige mogelijkheid die je na je afstuderen hebt. Zo kun je bijvoorbeeld het onderzoek in, aan een universiteit, in de industrie of bij klinische geneesmiddelstudies. Veel afgestudeerden kiezen ervoor om eerst een PhD te doen en daarmee hun doctorstitel te behalen.

Naast de apotheek en het onderzoek zijn er nog tal van andere mogelijkheden. Je kunt beleidsadviseur worden bij bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid of een zorgverzekeraar. Ook kun je klinisch chemicus of toxicoloog worden. Waar je voorkeur ook ligt, na de master Farmacie ben je breed opgeleid en dus breed inzetbaar!Potentiële beroepen

 • Adviseur bij een verzekeraar
 • In opleiding tot klinisch chemicus in een ziekenhuis
 • Ziekenhuisapotheker, apotheker in een openbare apotheek of industrie
 • Onderzoeker aan een universiteit, voor een medicijnenfabrikant of bij patiëntenstudies
 • Beleidsmedewerker bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Onderzoek

Pas je eigen voorkeuren en wensen in!

Naast het verplichte programma geeft de masteropleiding Farmacie in Groningen je de kans om je te verdiepen in vakgebieden die jóu interesseren. Vooral tijdens je onderzoeksdifferentiatie is er veel ruimte voor eigen voorkeuren en wensen. Je volgt voorbereidende keuzevakken en een onderzoeksproject van ongeveer 20 of 30 weken.

Tijdens dit onderzoeksproject doe je, onder begeleiding van een onderzoeker, experimenten en een literatuurstudie. Uiteindelijk presenteer je jouw resultaten met een voordracht. Het doel van het onderzoeksproject is kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek en te leren hoe dit kan worden aangepakt.

Bovendien leer je hoe je onderzoeksresultaten op een wetenschappelijke manier wereldkundig maakt. Je participeert in lopend onderzoek binnen het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP). Ook kun je je onderzoeksproject buiten de Rijksuniversiteit Groningen of in het buitenland doen.

Lees meer over het onderzoek van GRIP op hun website.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Academic Advisors FSE
 • studyscience@rug.nl Study Science (For students who are interested in a Campus Tour or who have other general questions)
  Email: studyscience rug.nl
 • 
						Testimonial van

  Gelukkig in het klinisch geneesmiddelen onderzoek terecht gekomen!

  Lees verder

  'Sinds anderhalf jaar werk ik voor PRA Health Sciences in Groningen. Dat is een internationaal bedrijf in het klinisch geneesmiddelenonderzoek. Het is een wereld op zich. Als bedrijven uit de farmaceutische industrie een nieuwe stof hebben ontwikkeld, is het vooral belangrijk te weten hoe mensen hierop reageren. Dit is heel specifiek onderzoek, dat ze uitbesteden aan bedrijven zoals PRA.

  Vanaf het moment dat een studie binnenkomt bij PRA, moeten heel veel verschillende afdelingen aan de slag. De afdeling recruitment werft gezonde vrijwilligers voor de tests, het contract moet geregeld, we werken een protocol uit en maken instructies voor het medisch personeel in de kliniek. Speciale programmeurs gaan met de data aan de slag en onder andere onze biostatistici en medical writers werken de resultaten uit. Een heel traject. Als project manager zet je alles uit en houd je gedurende het hele project contact met de internationale opdrachtgever.

  Inmiddels werk ik op de afdeling proposals. Hier komen alle aanvragen voor nieuwe onderzoeken binnen. Met een dagelijkse call wordt bekeken of we de studie kunnen en willen uitvoeren in onze kliniek. Als dat zo is, gaan we binnen onze afdeling aan de slag om een proposal voor de klant te bouwen.

  Erg leuk aan mijn werk vind ik dat je een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. In de opleiding is er helaas nog niet zo veel aandacht voor klinisch geneesmiddelenonderzoek. Ik heb er via mijn masteronderzoek voor de afdeling klinische farmacologie ervaring in opgedaan. Gelukkig maar, want ik vind klinisch geneesmiddelenonderzoek waanzinnig gaaf!'

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Studieverenigingen

Pharmaciae Sacrum

G.F.S.V. ''Pharmaciae Sacrum'' is de studievereniging voor studenten Farmacie in Groningen.
Pharmaciae Sacrum, Latijn voor 'het heilige van de farmacie', is opgericht op 12 december 1881 en is daarmee de oudste studievereniging van Groningen en de op één na oudste van Nederland. G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” organiseert activiteiten zoals lezingen, sportdagen, excursies en borrels. Ook brengt de vereniging een blad uit, genaamd Foliolum.
https://www.psgroningen.nl/
Lees meer