Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPChemische en Farmaceutische BiologieOnderwijsMasterprojects

Expanding the molecular toolbox in anti-inflammatory drug discovery (3211-3rd floor)

Miljoenen mensen op de wereld worden getroffen door chronische ontstekingsziekten aan de luchtwegen zoals astma en chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Toch worden de moleculaire mechanismen achter deze ontstekingsreacties in ons lichaam nog slecht begrepen. Welke processen op moleculair niveau spelen een rol en welke eiwitten en enzymen zijn erbij betrokken?

De regulatie van de transcriptie van genen die betrokken zijn bij het ontstekingsproces speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van ziektes. Het onderdrukken van de expressie van genen die ontstekingsziektes veroorzaken biedt perspectieven voor het ontwikkelen van medicijnen. Gentranscriptie wordt voor een deel gereguleerd door post-translationele modificaties van de histonen zoals lysine acetyleringen. Deze acetyleringen worden weggehaald door zogenoemde histon deacetylases (HDACs). Door remmers te ontwikkelen voor verschillende typen van HDACs zou het mogelijk moeten zijn om ontstekingsreacties te onderdrukken. Het ontwikkelen van remmers voor deze enzymen blijkt een belangrijke uitdaging te zijn.

Het ultieme doel van dit project is om nieuwe remmers te ontwikkelen voor HDACs die toegepast kunnen worden bij ontstekingsziekten. Binnen het masterproject wordt de aandacht specifiek gericht op de synthese van remmers voor HDACs en op het testen van enzymremming. Vervolgens zullen de remmers gebruikt worden in ziektemodellen voor verder onderzoek naar hun activiteit.

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je graag meer informatie, dan kun je contact opnemen met  Prof.dr. Frank J. Dekker

Laatst gewijzigd:15 februari 2017 09:23