Skip to ContentSkip to Navigation
Research Graduate School of Philosophy PhD ceremonies

Each book its own Babel

Conceptual unity and disunity in early modern natural philosophy
PhD ceremony:H.D. (Hugo) Hogenbirk, MSc
When:December 21, 2023
Start:11:00
Supervisor:A. (Andrea) Sangiacomo, Dr
Co-supervisor:dr. R.A. Tanasescu
Where:Academy building RUG
Faculty:Philosophy

Elk Boek Zijn Eigen Babel: Conceptuele Eenheid en Verdeeldheid in Vroegmoderne Natuurfilosofie

De natuurfilosofie veranderde snel in de vroegmoderne periode (1600-1800). Aristotelische filosofie maakte plaats voor Cartesiaans mechanicisme welke al snel het veld moest ruimen voor de Newtoniaanse school. De ontwikkeling van nieuwe ideeën binnen een wetenschappelijke discipline is voor een deel een kwestie van empirisch onderzoek doen om zo posities uit te sluiten en vooruitgang te boeken. Maar, voor een deel is het ook het ontwikkelen van concepten en een passende taal, om zo nieuwe posities uit te kunnen drukken. Deze tweede ontwikkeling betekent echter ook dat als de verschillen tussen denkers te groot worden, ze langs elkaar kunnen gaan praten oftewel de talen waarin ze hun filosofie uitdrukken zijn te verschillend geworden.

In deze dissertatie onderzocht Hugo Bogenbirk, met behulp van algoritmes die de betekenis van woorden uit teksten destilleren, een paar honderd teksten van deze verschillende scholen op hoe ze conceptueel van elkaar verschillen, hoe de betekenis van woorden tussen denkers kan worden doorgegeven en hoe het bewaken van de grenzen van een school en het bewaken van de taal van die school in elkaar grijpen.