Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenGraduate SchoolsGraduate School of PhilosophyPromoties

Promoties

Zodra een datum is vastgelegd voor het verdedigen van een proefschrift, zal deze automatisch verschijnen in het aankondigingen-overzicht. Via de archiefpagina is een overzicht van aan de Faculteit Wijsbegeerte gehouden promoties per jaar op te vragen.

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:13
printOok beschikbaar in het: English