Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Thema's

Overzicht aan het DNPP en aan het ministerie van BZK opgegeven ledentallen, 2009-2020

Vanaf 2009 zijn van alle in de Staten-Generaal vertegenwoordigde partijen de bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opgegeven subsidiabele ledentallen bekend. Deze kunnen worden vergeleken met de aan het DNPP doorgegeven ledentallen (zie tabel 1). Op geaggregeerd niveau is er jaarlijks een verschil van gemiddeld 9,6%. Op 1 januari 2019  was het verschil het grootst (12%), wat te maken had met het sterk naar beneden bijgestelde aantal subsidiabele leden van FVD. De accountant kon over 2018 van 19.426 leden van Forum vaststellen dat zij hun contributie hadden betaald, terwijl de partij op 1 januari 2019 aan het DNPP een ledental van 30.674 had doorgegeven – een verschil van 11.248 leden.

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan het DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari, 2009-2020

Jaar Aan DNPP opgegeven leden Aan BZK opgegeven subsidiabele leden Verschil %
2020 317.519 296.948 20.571 7%
2019 315.019 277.242 37.777 12%
2018 317.081 287.459 29.622 9%
2017 288.966 262.425 26.541 9%
2016 286.582 259.592 26.990 9%
2015 295.275 266.055 29.220 10%
2014 308.802 275.598 33.204 11%
2013 314.940 281.102 33.838 11%
2012 311.311 280.781 30.530 10%
2011 319.740 285.533 34.207 11%
2010 307.502 278.962 28.540 9%
2009 305.518 280.049 25.469 8%

Bron: ministerie van BZK en DNPP

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan het DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari, 2009-2020
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan het DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari, 2009-2020

Overzicht aan het DNPP en aan het ministerie van BZK opgegeven ledentallen per partij

Per 1 januari 2020

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2020

Partij Aan DNPP opgegeven leden Aan BZK opgegeven subsidiabele leden Verschil  %
CDA 39.187 31.405 7.782 -19,9
CU 25.234 24.914 320 -1,3
DENK 3.705 3.137 568 -15,3
D66 24.955 22.665 2.290 -9,2
FVD 43.716 43.716 0 0
GL 30.438 27.537 2.901 -9,5
OSF - 1.047 - -
PvdA 41.078 40.070 1.008 -2,5
PvdD 18.344 19.318 -974 5,3
SGP 29.655 28.286 1.369 -4,6
SP 32.196 27.378 4.818 -15,0
VVD 23.907 23.901 6 -0,03
50PLUS 5.104 3.574 1.530 -30.0
Totaal 317.519 296.948 20.571 -6,5

Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2020
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2020
Per 1 januari 2019

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2019

Partij Aan DNPP opgegeven leden Aan BZK opgegeven subsidiabele leden Verschil  %
CDA 43.133 32.993 10.140 -23,5
CU 25.170 24.751 419 -1,7
DENK 3.678 3.329 349 -9,5
D66 26.451 23.273 3.178 -12,0
FVD 30.674 19.426 a) 11.248 -36,7
GL 28.829 25.961 2.868 -9,9
OSF - 1.078 - -
PvdA 42.416 40.592 1.824 -4,3
PvdD 17.043 17.510 b) -467 2,7
SGP 30.081 29.339 742 -2,5
SP 36.286 29.003 7.283 -20,1
VVD 25.557 25.557 - 0,0
50PLUS 5.701 4.430 1.271 -22,3
Totaal 315.019 277.242 37.777 -12,0

a) Het aantal subsidiabele leden van FVD per 1 januari 2019 is naar beneden bijgesteld nadat was gebleken dat de accountant van een aantal leden niet kon vaststellen of zij hun contributie hadden voldaan.
b) Opmerkelijk genoeg ligt het aantal subsidiabele leden van de PvdD hoger dan het aantal aan het DNPP opgegeven leden.

Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2019
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2019
Per 1 januari 2018

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2018

Partij Aan DNPP opgegeven leden Aan BZK opgegeven subsidiabele leden Verschil %
CDA 46.63 34.786 11.844 -25,4%
CU 25.071 24.665 406 -1,6%
DENK 3.488 3.409 79 -2,3%
D66 28.82 25.239 3.581 -12,4%
FvD 22.884 20.005 2.879 -12,6%
GL 28.429 24.927 3.502 -12,3%
OSF - 1.121 - -
PvdA 45.04 42.958 2.082 -4,6%
PvdD 16.156 16.566a) -410 2,5%
SGP 30.325 29.672 653 -2,2%
SP 36.465 31.17 5.295 -14,5%
VVD 27.692 27.692 - 0,0%
50PLUS 6.081 5.249 832 -13,7%
Totaal 317.081 287.459 29.622 -9,3%

a) Opmerkelijk genoeg ligt het aantal subsidiabele leden van de PvdD hoger dan het aantal aan het DNPP opgegeven leden.

Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2018
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2018
Laatst gewijzigd:17 februari 2023 16:36