Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Thema's

Overzicht aan het DNPP en aan het ministerie van BZK opgegeven ledentallen, 2009-2022

Vanaf 2009 zijn van alle in de Staten-Generaal vertegenwoordigde partijen de bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opgegeven subsidiabele ledentallen bekend. Deze kunnen worden vergeleken met de aan het DNPP doorgegeven ledentallen (zie tabel 1). Op geaggregeerd niveau is er jaarlijks een verschil van gemiddeld 10,2%. Op 1 januari 2019  was het verschil het grootst (14%), wat te maken had met het sterk naar beneden bijgestelde aantal subsidiabele leden van FVD. De accountant kon over 2018 van 19.426 leden van Forum vaststellen dat zij hun contributie hadden betaald, terwijl de partij op 1 januari 2019 aan het DNPP een ledental van 30.674 had doorgegeven – een verschil van 11.248 leden.

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan het DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari, 2009-2022

Jaar
Aan DNPP opgegeven leden
Aan BZK opgegeven subsidiabele leden
Verschil
%
373.998
340.935
33.063
10%
321.477
308.933
12.544
4%
317.519
296.948
20.571
7%
315.019
277.242
37.777
14%
317.081
287.459
29.622
10%
2017
288.966
262.425
26.541
10%
2016
286.582
259.592
26.990
10%
2015
295.275
266.055
29.220
11%
2014
308.802
275.598
33.204
12%
2013
314.940
281.102
33.838
12%
2012
311.311
280.781
30.530
11%
2011
319.740
285.533
34.207
12%
2010
307.502
278.962
28.540
10%
2009
305.518
280.049
25.469
9%

Bron: ministerie van BZK en DNPP

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan het DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari, 2009-2022
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan het DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari, 2009-2022

Overzicht aan het DNPP en aan het ministerie van BZK opgegeven ledentallen per partij

Per 1 januari 2022

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2022

BBB     2.376     2.917 541 22,8%
BIJ1     5.218     6.827 -1.609 30,8%
BVNL     4.287
CDA   34.832   27.378 7.454 -21,4%
CU   26.159   25.435 724 -2,8%
DENK     3.507     3.503 4 -0,1%
D66   31.380   28.152 3.228 -10,3%
FvD   58.890   58.890 -   0,0%
GL   33.444   30.321 3.123 -9,3%
JA21     4.843     4.843 -   0,0%
OPNL     1.008
PvdA   40.540   39.275 1.265 -3,1%
PvdD   23.811   24.798 -987 4,1%
SGP   29.878   28.162 1.716 -5,7%
SP   32.496   27.026 5.470 -16,8%
Volt   12.397   10.949 1.448 -11,7%
VVD   26.550   26.550 -   0,0%
50PLUS     2.940     1.728 1.212 -41,2%
Totaal 373.998 340.935 33.063 -8,8%


Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2022
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2022
Per 1 januari 2021

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2021

CDA   37.375   30.458 6.917 -18,5%
CU   25.495   24.965 530 -2,1%
DENK     3.356     3.352 4 -0,1%
D66   27.121   27.121 -   0,0%
FVD   45.322   46.039 -717 1,6%
GL   32.685   28.678 4.007 -12,3%
JA21     3.748 -3.748
OPNL (voorheen OSF)     1.009
PvdA   40.953   40.953    -   0,0%
PvdD   19.173   19.380 -207 1,1%
SGP   29.345   28.400 945 -3,2%
SP   31.960   26.663 5.297 -16,6%
VVD   25.035   25.041 -6 0,02%
50PLUS     3.657     2.676 981 -26,8%
Totaal 321.477 308.933 12.544 -3,9%

Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2021
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2021
Per 1 januari 2020

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2020

Partij Aan DNPP opgegeven leden Aan BZK opgegeven subsidiabele leden Verschil  %
CDA 39.187 31.405 7.782 -19,9
CU 25.234 24.914 320 -1,3
DENK 3.705 3.137 568 -15,3
D66 24.955 22.665 2.290 -9,2
FVD 43.716 43.716 0 0
GL 30.438 27.537 2.901 -9,5
OSF - 1.047 - -
PvdA 41.078 40.070 1.008 -2,5
PvdD 18.344 19.318 -974 5,3
SGP 29.655 28.286 1.369 -4,6
SP 32.196 27.378 4.818 -15,0
VVD 23.907 23.901 6 -0,03
50PLUS 5.104 3.574 1.530 -30.0
Totaal 317.519 296.948 20.571 -6,5

Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2020
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2020
Per 1 januari 2019

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2019

Partij Aan DNPP opgegeven leden Aan BZK opgegeven subsidiabele leden Verschil  %
CDA 43.133 32.993 10.140 -23,5
CU 25.170 24.751 419 -1,7
DENK 3.678 3.329 349 -9,5
D66 26.451 23.273 3.178 -12,0
FVD 30.674 19.426 a) 11.248 -36,7
GL 28.829 25.961 2.868 -9,9
OSF - 1.078 - -
PvdA 42.416 40.592 1.824 -4,3
PvdD 17.043 17.510 b) -467 2,7
SGP 30.081 29.339 742 -2,5
SP 36.286 29.003 7.283 -20,1
VVD 25.557 25.557 - 0,0
50PLUS 5.701 4.430 1.271 -22,3
Totaal 315.019 277.242 37.777 -12,0

a) Het aantal subsidiabele leden van FVD per 1 januari 2019 is naar beneden bijgesteld nadat was gebleken dat de accountant van een aantal leden niet kon vaststellen of zij hun contributie hadden voldaan.
b) Opmerkelijk genoeg ligt het aantal subsidiabele leden van de PvdD hoger dan het aantal aan het DNPP opgegeven leden.

Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2019
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2019
Per 1 januari 2018

Tabel 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2018

Partij Aan DNPP opgegeven leden Aan BZK opgegeven subsidiabele leden Verschil %
CDA 46.63 34.786 11.844 -25,4%
CU 25.071 24.665 406 -1,6%
DENK 3.488 3.409 79 -2,3%
D66 28.82 25.239 3.581 -12,4%
FvD 22.884 20.005 2.879 -12,6%
GL 28.429 24.927 3.502 -12,3%
OSF - 1.121 - -
PvdA 45.04 42.958 2.082 -4,6%
PvdD 16.156 16.566a) -410 2,5%
SGP 30.325 29.672 653 -2,2%
SP 36.465 31.17 5.295 -14,5%
VVD 27.692 27.692 - 0,0%
50PLUS 6.081 5.249 832 -13,7%
Totaal 317.081 287.459 29.622 -9,3%

a) Opmerkelijk genoeg ligt het aantal subsidiabele leden van de PvdD hoger dan het aantal aan het DNPP opgegeven leden.

Bron: DNPP en ministerie van BZK

Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2018
Figuur 1. Verschil opgegeven ledentallen aan DNPP en subsidiabele ledentallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per 1 januari 2018
Laatst gewijzigd:06 maart 2024 15:15