Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Publicaties

Rapporten BZK

Rapporten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn sinds 2004 de volgende onderzoeksrapporten gepubliceerd:

Marcel Boogers en Gerrit Voerman, Kandidaat voor de raad. Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 (en in 2018, 2014, 2010 en 2006) (Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2023)

Gerrit Voerman en Marcel Boogers, ‘De organisatie van de lokale partijen’, In: Julien van Ostaaijen (red.), Lokale partijen in de praktijk. Een overzicht van kennis over het functioneren van lokale partijen in Nederland (Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021)

Marcel Boogers en Gerrit Voerman, De Lokale partij. Profiel, organisatie en vertegenwoordiging (Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020)

Julien van Ostaaijen, Milou Peeters, Sander Jennissen, Gerrit Voerman en Simon Otjes, Lokale partijen in Nederland. Een overzicht van kennis over lokale partijen 2002-2019 (Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020).

Gerrit Voerman, Gerhard Hoogers en Sebastiaan van Leunen, Van Denemarken tot Duitsland. Regulering van politieke partijen in een aantal Westerse landen (2020)

Simon Otjes, Kiesstelsels in Kaart: het effect van verschillende kiesstelsels op de samenstelling van de Eerste Kamer 1986-2022 (2020)

Gerrit Voerman, Marcel Boogers en Simon Otjes, Meervoudige kandidaturen. Een analyse van de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen, 20 maart 2019 (Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019)

Marcel Boogers en Gerrit Voerman, Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018: ontwikkelingen vanaf 2006 geduid (2018)

K. Veling, A.H.M. de Jong, S.L. de Lange en G. Voerman, Het publieke belang van politieke partijen (2018)

Gerrit Voerman en Marcel Boogers, Rekrutering van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, 2010 en 2014: kandidaatstellingsproblemen vergeleken en verklaard (2014)

Nienke Onnen en Gerrit Voerman, Partijfinanciering van politieke partijen op lokaal niveau. Een vergelijkend onderzoek naar regelingen voor overheidssubsidies en giften van derden aan politieke partijen op lokaal niveau in een aantal Europese landen (2013)

Gerrit Voerman en Marcel Boogers, Rekrutering revisited: de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 vergeleken met 2006 (2011)

Paul Lucardie, Gerrit Voerman en Jacob van Zonneveld, Partijfinanciering in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar regelingen voor overheidssubsidies en giften voor politieke partijen (2010)

Eliora van der Hout, Wytze van der Woude en Gerrit Voerman, Representatie, fractiediscipline en financiering. Drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel (2007)

Marcel Boogers, Paul Lucardie en Gerrit Voerman, Lokale politieke groeperingen. Belangenbehartiging, protest en lokalisme (2007)

Gerrit Voerman en Marcel Boogers, Rekrutering door politieke partijen bij gemeenteraadsverkiezingen. Problemen en perspectieven (2006)

Paul Lucardie, Gerrit Voerman en Arjan Marchand, Portaal tot het parlement. Kandidaatstelling binnen politieke partijen in acht Westerse landen (2004)

Laatst gewijzigd:22 maart 2023 15:29