Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Organisatie

Nevenorganisaties

TeldersStichting
Mauritskade 21
2514 HD Den Haag
tel. 070 363 19 48
fax 070 363 19 51
e-mail: info@teldersstichting.nl
website: www.teldersstichting.nl
orgaan: 'Liberaal reveil'

Haya van Somerenstichting
adres: zie partijbureau
tel. 070 361 30 10
e-mail: haya@vvd.nl

VVD Bestuurdersvereniging
adres: zie partijbureau
tel. 070 361 30 50
e-mail: bestuurders@vvd.nl
orgaan: 'Provincie & Gemeente'

Liberaal Vrouwen Netwerk (LVN)
adres: zie partijbureau
tel. 070 361 30 41
e-mail: LiberaalVrouwenNetwerk@vvd.nl

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)
Lange Voorhout 12
Postbus 85832
2508 CM Den Haag
tel. 070 362 24 33
fax 070 361 73 04
e-mail: info@jovd.nl
website: http://www.jovd.nl
orgaan: 'Driemaster'

Geschiedenis van de JOVD in beeld en bron: jovd-digitaal.dnpp.nl (website i.s.m. DNPP)

Laatst gewijzigd:29 mei 2024 12:14