Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Volt Nederland Geschiedenis

Partijgeschiedenis

In oktober 2018 stelde Volt Europa in Amsterdam de 'Amsterdam declaration' vast, het programma voor de Europese verkiezingen van 2019. De partij streefde naar een federaal Europa, waarvan de president door de hele bevolking en de minister-president door het Europees Parlement gekozen zouden moeten worden. De Europese Centrale Bank zou een grotere rol krijgen, er zou een Europees leger komen en er zou een Europees migratiebeleid en Europees sociaal beleid gevoerd moeten worden. Ook de Europese burger zou meer invloed krijgen, onder andere via burgerbegrotingen en burgervergaderingen. Volt streefde bovendien naar een duurzame, circulaire economie en sociale gelijkheid zonder discriminatie. In 2019 slaagde Volt alleen in Duitsland er in een zetel in het Europees Parlement te winnen. Begin 2019 telde Volt Europa ongeveer 15.000 leden in 30 landen (ook buiten de EU).

In juni 2018 werd Volt Nederland opgericht. Begin 2019 telde het Nederlandse Volt circa 1200 leden; begin 2021 waren er, zo meldde de nieuwsbrief van de partij op 4 februari, ongeveer 1000 nieuwe leden bij gekomen; het totaal schommelde toen rond 2000 leden. In maart werden dat er 7500 (NRC Handelsblad, 19 maart 2021). De Nederlandse afdeling telde 20 lokale onderafdelingen (ook wel stedenteams genoemd). Reinier van Lanschot werd op de oprichtingsvergadering tot de eerste voorzitter van de Nederlandse afdeling verkozen, maar toen hij op 15 december 2018 door de ledenraad tot lijsttrekker voor de Europese verkiezingen werd gekozen volgde de bedrijfskundige Laurens Dassen hem als fulltime voorzitter op; Van Lanschot werd vervolgens co-voorzitter van Volt Europa. Dassen kwam op de lijst voor de Europese verkiezingen op de derde plaats. Toen hij vervolgens lijstaanvoerder werd bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, gaf hij het voorzitterschap op. 

De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 telde evenveel vrouwen als mannen; een derde was nog geen 26 jaar oud. Na Dassen kwam de in Turkije geboren projectmanager Nilüfer Gündoğan. Van Lanschot kwam als lijstduwer op de 28ste  plaats. De partij had begin 2021 reeds 210.000 euro ingezameld voor de campagne, volgens de nieuwsbrief van de partij.

In het verkiezingsprogramma van 2021 getiteld 'Toekomst Made in Europe' noemt Volt zich 'niet links of rechts, maar duurzaam, progressief en sociaal'. De partij wilde dat Nederland al in 2040 klimaatneutraal is, niet alleen met behulp van zonne- en windenergie maar ook met kernenergie, echter zonder biomassacentrales. Progressief waren haar voorstellen om drugs en abortus te decriminaliseren (uit het Wetboek van Strafrecht te halen), religieus onderwijs niet langer te steunen (via aanpassing van artikel 23 van de Grondwet) en arbeidsmigratie selectief te versoepelen (via tijdelijke visa) op Europees niveau. Bovendien wilde Volt een Constitutioneel Hof instellen, de burgemeester laten kiezen en inspraak vergroten via burgerfora en burgerbudgetten. Sociaal zou men haar voorstellen voor zwaardere en progressievere belastingen op topinkomens en vermogens en het streven naar meer overheidsregie in de zorg kunnen noemen – al lijkt de term 'links' hier ook van toepassing. En ten slotte wenste Volt meer bevoegdheden voor het Europees Parlement, afschaffing van het vetorecht en invoering van Europese belastingen.

Op 26 februari 2022 werd Gündoğan door de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur uit de fractie gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag (onder meer ongewenste avances, handtastelijkheden en intimidatie). Op haar beurt klaagde Gündoğan Volt en partijleider Dassen aan wegens laster en smaad. De rechter gelastte Volt om Gündoğan weer in de Tweede Kamerfractie op te nemen. Op 22 maart 2022 zetten de beide overgebleven fractieleden haar alsnog uit de Tweede Kamerfractie.

Laatst gewijzigd:07 augustus 2023 15:58