Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Voor Nederland (VNL) Geschiedenis

Partijgeschiedenis

Louis Bontes en Joram van Klaveren hadden de fractie van de PVV verlaten omdat ze sommige standpunten van die partij te extreem maar ook (in sociaal-economisch opzicht) te links vonden. In een korte beginselverklaring beschreven ze hun nieuwe partij als 'klassiek-liberaal': 'wij streven naar meer vrijheid, meer welvaart en meer veiligheid'. De partij betitelde zichzelf ook als 'netter dan de PVV, rechtser dan de VVD'.

Een aantal Statenleden van de PVV sloot zich bij VNL aan. In april 2015 benoemde het bestuur de geschorste advocaat Bram Moszkowicz tot lijsttrekker - overigens tegen de zin van Bontes, die onmiddellijk aftrad als partijvoorzitter. Laurence Stassen, die eerder voor de PVV Statenlid in Limburg en lid van het Europees parlement was geweest, volgde hem op. Lang zou het leiderschap van Moszkowicz niet duren: januari 2016 kreeg hij ontslag wegens gebrek aan toewijding. In augustus wees het bestuur een nieuwe lijstaanvoerder aan: J.(Jan)H. Roos, journalist bij PowNews en GeenStijl en de belangrijkste woordvoerder van de referendumcampagne tegen het verdrag van de EU met Oekraïne.

In oktober 2016 presenteerde VNL zijn verkiezingsprogramma op een ledenvergadering in Rotterdam. De belangrijkste eisen waren: forse lastenverlaging, met name lagere inkomstenbelasting - een uniform tarief van 25%, 'vlaktaks' geheten - afschaffing van de erfbelasting, en verlaging van BTW, accijnzen op brandstof, alcohol en tabak, vermogensbelasting en vennootschapsbelasting. De overheid zou zich moeten beperken tot kerntaken zoals veiligheid en defensie - daar zou meer geld naar toe gaan. Ze zou niet langer het bijzonder onderwijs moeten subsidiëren en fors bezuinigen op sociaal beleid, ontwikkelingshulp (afschaffen) en andere subsidies - erg specifiek is het programma hier niet over. De partij pleitte ook voor strengere straffen, heractivering van de dienstplicht, een selectiever immigratiebeleid (naar Australisch voorbeeld) en opvang van asielzoekers buiten Nederland. De EU zou zich moeten beperken tot economische samenwerking. Nederland moest zijn soevereiniteit herwinnen en in een referendum beslissen over voortzetting of opzegging van het EU-lidmaatschap. Ook over andere zaken zouden bindende referenda gehouden moeten worden.

VNL onderscheidde zich van andere partijen vooral door zijn - inderdaad klassiek-liberale - voorstel voor drastische belastingverlaging. Op andere punten verschilde de nieuwe partij niet wezenlijk van andere partijen rechts van het midden: iets conservatiever dan de VVD en iets liberaler dan de PVV (zowel wat betreft immigratiebeleid als op sociaal-economisch gebied).

Met Jan Roos had VNL ongetwijfeld een bekende lijstaanvoerder weten aan te trekken, in sommige kringen gehaat, in andere geliefd. Hij gedroeg zich als man van het volk, noemde zich zonder schaamte 'populist'.

Het ledental steeg langzaam maar zeker van 500 medio 2015 naar 2.000 begin 2017. Na de teleurstellende Tweede Kamerverkiezingen besloot de ledenvergadering op 17 juni 2017 om de partij op te heffen.

Laatst gewijzigd:06 september 2023 16:24