Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

Ledentallen (1901-1940)

Ontwikkeling van het ledental van de VDB, alsmede het aantal vrijzinnig-democratische kiesverenigingen (later afdelingen).

Jaar
aantal kies-
verenigingen/
afdelingen
Aantal hierbij
aangesloten
leden
Aantal algemene
leden
Totaal aantal
leden
1901
22
1.685
164
1.849
1904
40
±2.500
438
±2.950
1905
45
2.634
504
3.138
1906
52
3.230
472
3.702
1908
72
4.513
545
5.058
1909
79
4.924
570
5.494
1910
51
4.689
439
5.128
1911
56
4.514
464
4.978
1912
58
4.348
501
4.849
1913
60
4.685
529
5.214
1914
65
5.188
605
5.793
1915
68
5.511
623
6.134
1916
74
5.895
662
6.557
1917
142
8.273
753
9.026
1918
343
17.157
753
17.910
1925
238
11.925
68
11.993
1930
230
10.421
97
10.518
1935
214
7.490
88
7.578
1937
198
6.881
120
7.001
1938
212
8.169
167
8.336
1939
213
8.817
184
9.001
1940
219
9.142
200
9.342
Laatst gewijzigd:15 maart 2023 13:32