Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Democratisch Socialisten '70 (DS'70)

Ledentallen

De in het onderstaande overzicht gepresenteerde cijfers betreffen de aantallen geregistreerde leden. Afgezien van het eerste getal zijn zij op een of andere wijze ooit officieel door DS’70 verstrekt. Omdat gegevens afkomstig uit het partij-archief een geheel ander beeld te zien geven, volgen deze eerst. Volgens schattingen van oude partijsecretaris Taal bedroeg het aantal betalende leden in 1972 zo’n 2.100 en in het begin van 1973 ongeveer 2.500. Daarna moet het aantal betalende leden zijn teruggelopen; volgens berekeningen kan het in 1976 hooguit 1.700 hebben bedragen en eind 1978 maximaal 1.500. Op 15 december 1980 kende het ledenbestand 956 leden; aangenomen mag worden dat dit de betalende zijn, geheel zeker is dit niet.

1972

(3.000)

Vondeling, A. Tweede Kamer, Lam of Leeuw? Amsterdam, 1976, blz. 58

1973

3.000

brief van het Hoofdbestuur aan de leden (DNPP, DS’70- archief)

1977

3.000

NRC-Handelsblad, 31 oktober 1977

1978 (1 aug.)

2.780

Koole, R.A. “Politieke partijen: de leden en het geld”, in: Jaarboek 1981 Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen. Groningen, 1982, blz. 87

1980 (31 dec.)

2.920

ibidem

1981 (voorjaar)

3.200

ibidem

1981 (dec.)

2.500

ibidem

Laatst gewijzigd:15 maart 2023 12:00