Skip to ContentSkip to Navigation
Research Center for Japan Studies

Over het Centrum voor Japankunde

Introductie

De Rijksuniversiteit Groningen heeft  in 2000 het Centrum voor Japankunde opgericht, toen  In Nederld en Japan ruime aandacht werd besteed aan het 400 jarig bestaan van  relaties tussen beide landen. Het Centrum is bestrokken bij onderwijs en onderzoek naar Japan en zijn positie in Oost- Azië in het algemeen  en in het bijzonder naar de relatie tussen Japan en de Europese Unie.

Op 6 april 2000 vond de officiële opening plaats met een internationaal symposium in Groningen.  Vijf jaar later werd een international symposium georganiseerd over energie in het hoofkantoor van NV Nederlandse Gasunie in Groningen onder de titel   “The Energy Impact of Japan and China: Threat or Chance”. In 2009 was het thema of de 21steeeuw  bekend zou komen te staan als de “eeuw van Azië”. In Juni 2015 werd een heel ander thema aangesneden:  Racisme en intolerantie in Europa en Azië. Het symposium vond plaats in het kader van de samenwerkingsovereenkomst die bestaat tussen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO en de Japanse evenknie Japan Society for the Promotion of Science en werd gezamenlijk georganiseerd door staf van de universiteit van Osaka en Groningen.

Doelstelling

De voornaamste doelstelling van het Centrum is het verkrijgen van kennis over het hedendaagse Japan en het bevorderen van kennisoverdracht. Er wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling en hedendaagse politieke, economische en sociale relaties van Japan in Oost-Azië en daarbuiten (met name Europa en de Verenigde Staten). Japan wordt bestudeerd in de regionale en mondiale context; speciale aandacht is er voor de relaties met Nederland en andere Europese landen.

Onderzoek- en onderwijsfaciliteiten

De onderzoek- en onderwijsfaciliteiten van het Centrum voor Japankunde zijn niet alleen toegankelijk voor de Rijksuniversiteit Groningen, maar ook voor de burger- en bedrijfsgemeenschap in de stad en provincie Groningen en omliggende regio's.

Binnen de Faculteit der Letteren is het Centrum voor Japankunde betrokken bij de Master Internationale betrekkingen ( International Relations-East Asian Studies ), die in september 2014 van start ging. Het Engelstalige  programma bestudeert de internationale betrekkingen  van landen in Oost-Azië, in het bijzonder van China, Japan en Korea. Studenten kunnen  ervoor kiezen om zich op  een van deze landen te specialiseren via  stage, studieverblijf en/of scriptie.

De Graduate School of Letters van de Universiteit van Osaka is een full partner in het consortium van  de Erasmus Mundus Master  of Excellence Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context . Elk jaar studeren 5-6 (Europese) Euroculture  studenten in het kader van deze samenwerking in Osaka. Op 9 november 2018 zal een onderzoekssymposium is Osaka plaatsvinden om het tienjarige bestaan van deze samenwerking luister bij te zetten.

IN 2013 werd gestart met een EU-Japan Multidisciplinary Master  double degree project, waaraan 4 Japanse en  5 Europese universiteiten deelnamen.  Het was een driejarig programma , gecoördineerd door de universiteiten van Leuven en Kobe, en gesubsidieerd door de Europese Unie. De Rijksuniversiteit Groningen participeerde via de Research Master Modern History en International Relations ( MHIR)in dit project, samen met de  Osaka School for International Public Policy, ( OSIPP). Na afloop van de proefperiode besloten OSIPP en MHIR  het  double degree programma voort te zetten.

Japan en de EU

Het Centrum voor Japankunde besteedt speciale aandacht aan de relatie tussen Japan en de EU. Er is een nauwe relatie  met de tweejarige Erasmus Mundus Master of Excellence Euroculture: Society, politics and Culture in a Global Context.  Zie hierboven.

De relatie tussen Japan en de EU, en met Europa in het algemeen is ook zichtbaar in de leeropdracht van de Directeur van het Centrum voor Japankunde, dr. Janny de Jong. Op 15 oktober 2014 werd zij bijzonder hoogleraar vanwege het Groninger Universiteitsfonds met de leeropdracht  Europees-Oost-Aziatische betrekkingen, in het bijzonder aangaande Japan.

Sinds 2012 wordt in Osaka een college  “Gateway to Europe – contemporary  Dutch Studies aangeboden, Het was een initiatief van OSIPP en de Faculteit der Letteren, met steun van het Tekijuku Herdenkings centrum. Het specifieke thema verschilt elk jaar.  Het werkcollege wordt gegeven door een docent uit Groningen. In 2017 gaf prof. Janny de Jong bijvoorbeeld  een college over  het thema immigratie en integratie in Europa en de discussie over  Islam en vluchtelingen, dit jaar ( 2018) zal dr. Marek Neuman ( IRIO) doceren over de hedendaagse uitdagingen van en aan de Europese Unie.

IN 2013 werd  begonnen met een EU-Japan Multidisciplinary Master double degree  project, waaraan 4 Japanse en  5 Europese universiteiten deelnamen.  Het was een driejarig programma , gecoördineerd door de universiteiten van Leuven en Kobe, en gesubsidieerd door de Europese Unie. De Rijksuniversiteit Groningen participeerde via de Research Master Modern History en International Relations (MHIR) , samen met the Osaka School for International Public Policy, (OSIPP). Na afloop van de proefperiode besloten OSIPP en MHIR het  programma voort te zetten

Relatie van de Rijksuniversiteit Groningen met  Japanse instellingen voor hoger onderwijs

De Rijksuniversiteit Groningen heeft internationale samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een aantal instellingen voor hoger onderwijs in Japan:  Chukyu,  Osaka , Tohoku en de universiteit van Tokyo.

De universiteit van Osaka is sinds 2002 een strategische partner van de Rijksuniversiteit Groningen. In oktober  2017 werd de hernieuwe  samenwerkingovereenkomst  getekend door rector magnificus  prof. Elmer Sterken en de president van de Universiteit van Osaka, prof Shojiro Nishio.

In 2005 vestigde de universiteit van Osaka een Europees liaison office in Groningen.  Het Osaka University European Center for Academic Initiatives onderhoudt contacten met andere Europese instellingen van hoger onderwijs vanuit Gronigen maar is bijvoorbeeld ook behulpzaam bij het leggen van contact van stafleden en studenten  met Japan en omgekeerd.

In 2011 werd een Nederlands Studiecentrum opgericht in Osaka, dat gehuisvest is in het Tekijuku Commemoration Center. Tekijuki is de naam van de school die een belangrijke 19e eeuwse Japanse medicus, Ogata Koan, oprichtte. Hij was een 'rangakusha'  een Nederlandkundige of wel, een wetenschapper die via kennis van de Nederlandse taal  zich de westerse medische kennis eigen maakte.  De School van Ogata Koan kan worden gezien als een voorloper van de Universiteit van Osaka.

Laatst gewijzigd:31 maart 2020 14:36
printView this page in: English日本語