Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenCentrum voor Japankunde

Over het Centrum voor Japankunde

Introductie

De Rijksuniversiteit Groningen heeft  in 2000 het Centrum voor Japankunde opgericht. Op 6 april 2000 vond de officiële opening plaats met een internationaal symposium.

Doelstellingen

De voornaamste doelstelling van het Centrum is het verkrijgen van kennis over het hedendaagse Japan en het bevorderen van kennisoverdracht. Er wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling en hedendaagse politieke, economische en sociale relaties van Japan in Oost-Azië en daarbuiten ( met name Europa en de Verenigde Staten). Japan wordt bestudeerd in de regionale en mondiale context; speciale aandacht is er voor de relaties met Nederland en andere Europese landen. De relaties tussen Japan en Nederland hebben een lange geschiedenis van meer dan 400 jaar.

Onderzoek- en onderwijsfaciliteiten

De onderzoek- en onderwijsfaciliteiten van het Centrum voor Japankunde zijn niet alleen toegankelijk voor de Rijksuniversiteit Groningen, maar ook voor de burger- en bedrijfsgemeenschap in de stad en provincie Groningen en omliggende regio's.

Binnen de Faculteit der Letteren is het Centrum voor Japankunde betrokken bij de Master Internationale betrekkingen ( International Relations-East Asian Studies ), die in september 2014 van start ging. Dat is een 60 ECTS programma, met een focus op eigentijdse ontwikkelingen in Oost-Azië, in het bijzonder China, Japan en Korea. Ook wordt aandacht besteed aan de grotere regio: Zuidoost-Azië en Mongolië.

Japan en de EU

Het Centrum voor Japankunde besteedt speciale aandacht aan de relatie tussen Japan en de EU. Binnen deze context wordt een sterke link gelegd met de tweejarige Erasmus Mundus Master of Excellence Euroculture: Europe in the Wider World. Deze Engelstalige master wordt door een consortium van 8 Europese en vier buiten-Europese universiteiten aangeboden; de Rijksuniversiteit Groningen is de coördinator. De Universiteit van Osaka is een van de vier buiten-Europese partners.

De relatie tussen Japan en de EU, en met Europa in het algemeen is ook zichtbaar in de leeropdracht van de Directeur van het Centrum voor Japankunde, dr. Janny de Jong. Op 15 oktober 2014 werd zij bijzonder hoogleraar vanwege het Groninger Universiteitsfonds met de leeropdracht  Europees-Oost-Aziatische betrekkingen, in het bijzonder aangaande Japan.

Laatst gewijzigd:12 juni 2017 17:25
printOok beschikbaar in het: English日本語