Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenCentrum voor JapankundeOrganisation

Organisatie

Het Centrum voor Japankunde is een interdisciplinair instituut dat is ondergebracht aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Het College van Bestuur van de universiteit draagt eindverantwoordelijkheid voor het functioneren ervan.

Er is een raad van advies ingesteld, waarin vooraanstaande zakenmensen, lokale en provinciale overheidsmedewerkers en vertegenwoordigers uit Japan zitting hebben genomen. Het dagelijks bestuur is in de handen van een professor, die als directeur fungeert.

De volgende medewerkers zijn aan het Centrum voor Japankunde verbonden:

Prof. Dr.Janny de Jong, algemeen directeur

Laatst gewijzigd:10 november 2014 16:45
printOok beschikbaar in het: English