Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenCentrum voor Canadese Studies

Onderwijs

Centrum voor Canadese Studies

Canada and the U.S.: Negotiating (Cultural) Differences and Canada's Cultural Mosaic: Diversity as Strength?

Semester 2, 2018-2019

Special Topics 1a (American Studies) Canada and the US: Negotiating (Cultural) Differences

Deze module geeft een inleiding op de Canadese samenleving vanuit historisch en vergelijkend perspectief, waarbij de nadruk ligt op Transatlantische relaties met Europa en op de overeenkomsten en (culturele) verschillen tussen Canada en de VS. Studenten bestuderen verschillende onderwerpen zoals het verband tussen Franstalig en Engelstalig Canada en tweetaligheid, Vrije Handels Verdragen, populaire cultuur, media en nationale identiteit, representatie van ruimte en identiteit, en federale en provinciale politiek in relatie tot de autochtone bevolking. Op deze manier krijgen studenten inzicht in de complexiteit van de Canadese maatschappij en onderzoeken vraagstukken gericht op identiteit, Canada’s Transatlantische verhoudingen en de dynamische relatie met de VS.

Special Topics 1b (American Studies) Canada's Cultural Mosaic: Diversity as Strength?

Een van de meest belangrijke elementen van het Canadese federale beleid is zonder twijfel de invoering van officieel multiculturalisme in de jaren 1970. In 1988 nam de federale regering de Canadian Multiculturalism Act aan. De kern van deze Act was de officiële erkenning van het bestaan van verschillende culturen in een meervoudige samenleving. Om dit officieel multiculturalisme in een bredere context te begrijpen, moeten we eerst de basiswaarden ervan bestuderen. Dit zal worden gevolgd door een kritische discussie van culturele en talige minderheden in Canada, waarbij de volgende vraagstukken worden behandeld: liberaal multiculturalisme, multiculturele theorie en praktijk, postkolonialisme, gemengd ras en zogenoemde zichtbare minderheden. Deze module behelst tevens een comparatief perspectief, waarbij immigratiebeleid en kwesties van burgerschap in Canada, Europa en de VS worden bestudeerd. Ook zal de Canadese mozaïek in relatie tot de Amerikaanse melting pot worden bekeken.

Beide modules (van elk 5 ECTS) zijn zeer aanbevolen als voorbereidende vakken voor studenten die op uitwisseling naar Canada gaan. Voor meer informatie kan Ocasys worden geraadpleegd, of stuur een email naar canstudy@rug.nl. RUG studenten kunnen zich inschrijven via Progress. Niet RUG- studenten wordt verzocht contact op te nemen met het Secretariaat van Europese Talen en Culturen (seccet@rug.nl) wanneer ze deze modules willen volgens.

Deze modules worden volledig in het Engels aangeboden.

Laatst gewijzigd:08 oktober 2018 16:00
printView this page in: English