Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

Nieuws/News

Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden van nieuws betreffende het Biografie Instituut? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief, door te mailen naar biografie.instituut rug.nl.

Boekomslag Universum

Studiemiddag Willem Frederik Hermans en de Rijksuniversiteit Groningen

Op 13 april verzorgt Hans Renders in de Senaatskamer van het Academiegebouw samen met schrijver Max Pam en vormgever Piet Schreuders een programma over W.F. Hermans en zijn Groningse periode. Talloze studies zijn er verschenen sinds de dood van schrijver Willem Frederik Hermans (1921–1995), maar altijd bleef één aspect onderbelicht: zijn speelse kant. Pam, Renders en Schreuders brachten bijna drie jaar door in het (gesloten) archief-Hermans en onderzochten nooit eerder gepubliceerde foto’s, manuscripten en documenten, waaruit vooral de humor van de schrijver spreekt.

Hermans werkte vanaf 1952 op de Rijksuniversiteit tot hem in 1973 eervol ontslag werd verleend. Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders hebben in hun nieuwe boek Het Universum van Willem Frederik Hermans de Groningse periode op basis van veel archiefonderzoek in kaart gebracht. Zij verzorgen in de Senaatskamer een programma over Hermans en zijn Groningse periode. Collegevoorzitter Jouke de Vries neemt het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst waarin talloze tot nu toe onbekende facetten van Hermans aan bod komen. De auteurs vonden in het archief correspondentie met een non uit Oirschot die bij de schrijver thuis werd uitgenodigd, klachten van Hermans over zijn colleges en brieven over Hermans’s experimenten met lsd. Het universum van Willem Frederik Hermans bevat een rijke selectie uit dit materiaal, waarmee het beeld van Hermans als eeuwige ruziezoeker en misantroop grondig bijgesteld wordt. De zo vaak beschreven kille verhoudingen met zijn vermoorde zuster Corry en zijn ouders blijken óók warm en liefdevol te zijn geweest.

Gratis entree. In verband met het beperkt aantal plaatsen wel reserveren:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-universum-van-willem-frederik-hermans-594462983787

15:00 Piet Schreuders, Welke plekken in Groningen waren belangrijk voor Hermans

15:15 Max Pam, Op wie zou Willem Frederik Hermans in deze tijd stemmen?

16:40 Hans Renders over WFH en de problemen aan de RUG

16:55 Jouke de Vries neemt eerste exemplaar van het boek in ontvangst

Van links naar rechts Piet Schreuders, Hans Renders en Pam Pam. Foto: Lina Selg
Van links naar rechts Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders. Foto: Lina Selg
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 van het Biografie Instituut is te downloaden als pdf. Deze editie van het jaarverslag heeft een prachtige nieuwe vormgeving.

Humanities Research Centre (UWarwick) organizes colloquium on Biographical Turns

The Humanities Research Centre, led by prof. Alison Cooley (University of Warwick), will organize a colloquium on Biographical Turns across the Arts, Humanities and Social Sciences on May 17, 2023. In her abstract, Cooley pays tribute  to the concept of a biographical turn, as described in Hans Renders's, Jonne Harmsma's and Binne de Haan's The Biographical Turn. Lives in History.

Lezing Hans Renders bij TMGN

Hans Renders geeft op 2 december een lezing bij het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk. De lezing , getiteld 'Ziekte en biografie. Het laatste taboe', maakt deel uit van de lezingenreeks 'Interdisciplinaire medische geschiedenis'. Meer informatie

Lezing TMGN
Lezing TMGN

John A. Farrell nominated for National Book Award

After successfully defending his doctorate at the University of Groningen on September 15, John A.Farrell got a phonecall from his publisher. It appeared that Ted Kennedy. A life, the trade edition of his thesis, was nominated for the US National Book Award for non fiction. The winner will be announced on 16 November, 2022.

Doctoraatsverdediging Antoon Ott

Doctoraatsverdediging Antoon Ott

Op 7 juli, 15.00 uur heeft Antoon Ott zijn proefschrift Verzameldrift. Biografie van Nanne Ottema (1874-1955) verdedigd in de Grote Kerk in Leeuwarden. Ottema was als bestuurder, conservator, notaris, publicist en spreker actief in het Friese culturele leven. Hij stelde een wereldberoemde keramiekcollectie samen die hij onderbracht in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Het onderzoek werd begeleid door prof. Hans Renders en prof. Goffe Jensma.
podcast A Life in Biography
podcast A Life in Biography

Veltman appears in podcast A Life in Biography

The podcast A Life in Biography, hosted by Carl Rollyson, now features an interview with David Veltman and Kerstin Maria Pahl about their contributions to the edited volume Fear of Theory. They talked about the way the book was conceived, what kind of essays are to be found in it and the importance of microhistory in the various essays.

Book launch Fear of Theory

The first copy of the volume Fear of Theory. Towards a New Theoretical Justification of Biography will be presented virtually to the eminent biographer Richard Holmes. The book launch will take place online on February 10, 14.30 hrs (CET). After an introduction by Daniel Meister, independent scholar and cofounder of H-Biography, each author will introduce one discussion point based upon his or her contribution to the volume. Please contact the Biography Institute to get the link to attend the book launch.

Hans Renders interviewed by Carl Rollyson

The podcast A Life in Biography, recorded by the distinguished biographer Carl Rollyson, now features an interview with Hans Renders. The two discussed the role of interpretation in biography: to what extent can a biographer express his own personal opinions in a biography?

cover History Wars
cover History Wars

Doug Munro will publish History Wars soon

The New Zealand scholar Doug Munro has published his book History Wars. The Peter Ryan–Manning Clark Controversy, concerning the fallout over publisher Peter Ryan's posthumous condemnation of his best-selling author Manning Clark. How did this lock into Australia's History Wars? When visiting the Biography Institute back in 2018, Munro already had started to prepare this book, which has now been published by the Australian National University Press.

Interview met Hans Renders op LitNet

Onlangs verscheen op de Zuid-Afrikaanse site LitNet een uitgebreid interview: 'Unieke lewens en aktuele biografie: ’n Onderhoud met Hans Renders'. 'Er is een soort angst geweest, met name binnen de academische wereld, om te zeggen, ja, objectiviteit bestaat niet, dus die feitelijke biografie is dan ook maar onzin. Maar je ziet nu wereldwijd dat bijvoorbeeld media op een kruispunt staan. Overal wordt fakenieuws verspreid. We hebben zelfs landen die er belang bij hebben om fakenieuws te verspreiden. En de biograaf is als een soort eigenwijze, onafhankelijke luis in de pels, die schrijft gewoon een verhaal. Los van het belang wat dat eventueel voor anderen heeft. Daarom is een biograaf ook niet iemand die zich als doel heeft gesteld iemand een hart onder de riem te steken of te debunken. Nee, een goede biograaf begint aan zijn onderzoek en wat eruit komt, komt eruit.'

cover Perzische vertaling
cover Perzische vertaling

Perzische vertaling van Het ABC van de Biografie

Biograaf en criticus van Het Parool Hans Renders publiceerde samen met de Amerikaanse biograaf Nigel Hamilton in 2018 het boek Het ABC van de Biografie. ‘Een ware Fundgrube voor zowel schrijvers als lezers van biografieën.’ De Engelse vertaling verscheen in datzelfde jaar en afgelopen week kwam bij de Iraanse uitgeverij RITM de Persische vertaling (van Sahar Vahdati Hosseinian) uit. In 26 prikkelende essays die volgens het alfabet zijn geordend, ‘E is van Ethiek’ en ‘I is van Identiteit’ belichten Hamilton en Renders de valkuilen en vergezichten van het genre biografie. Hoezo zijn geautoriseerde biografieën per definitie waardeloos en waarom verschijnt er elke maand een boek over John F. Kennedy? Nu kunnen ze in Iran, Afghanistan, Oezbekistan en Tadzjikistan lezen wat er in ‘F is van Feiten’ staat.

Advertentie NRC 12 dec 2020
Advertentie NRC 12 dec 2020

Vacature voor promovendus

Biografie P.J. Oud (1,0 fte) (220417)

Functieomschrijving

De Faculteit Rechtsgeleerdheid, het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen zoeken een promovendus voor het onderzoeksproject over Pieter Jacobus Oud (1886-1968).

De functie
In combinatie met de te volgen onderzoeksopleiding dient dit onderzoeksproject te leiden tot een promotie c.q. biografie. Pieter Jacobus Oud was Tweede Kamerlid voor de Vrijzinnig-Democratische Bond, minister van Financiën in het tweede en derde kabinet-Colijn, burgemeester van Rotterdam, medeoprichter en fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en eminent staatsrechtgeleerde. De biografie van Oud zal bijdragen aan onze kennis van de politieke geschiedenis in de 20ste eeuw en het Nederlandse liberalisme, en van de geschiedenis van Rotterdam en de evolutie van het stedelijk bestuur.

DNPP en het Biografie Instituut
Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen verzamelt (digitaal) materiaal van alle Nederlandse politieke partijen, en doet onderzoek naar deze partijen.
Het Biografie Instituut verzorgt onderwijs in de Geschiedenis en Theorie van de Biografie.

Functie-eisen

 • aantoonbare belangstelling voor interdisciplinair onderzoek, in het bijzonder op het grensvlak van geschiedenis, politiek en staatsrecht
 • aantoonbare kennis van de politieke geschiedenis van de twintigste eeuw
 • aantoonbare belangstelling voor theoretische en methodologische kwesties
 • stilistische vaardigheden
 • ervaring met bronnenonderzoek
Profiles in Power
Profiles in Power

Tweede deel Biography Studies verschenen

Onlangs werd de publicatie van Profiles in Power. Personality, Persona and the U.S. President, het tweede deel uit de serie Biography Studies, aangekondigd bij uitgeverij Brill. Het boek verschijnt onder redactie van Jelte Olthof en Maarten Zwiers, verbonden aan de vakgroep American Studies van de RuG. De serie Biography Studies is een initiatief van het Biografie Instituut.

omslag Different Lives
omslag Different Lives

Congresbundel beschikbaar

De congresbundel Different Lives. Global Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies zal rond 25 september 2020 te koop zijn. Het ebook is reeds beschikbaar op de site van Brill. De bundel werd geredigeerd door Hans Renders en David Veltman. Het boek is het eerste deel van de nieuwe serie Biography Studies, waarbij Hans Renders als Series Editor optreedt.

Tresoar
Tresoar

Symposium Fries Biografie Instituut

Op donderdag 12 maart zal het Fries Biografie Instituut een symposium organiseren in Tresoar, het historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden. Vijf sprekers zullen hun biografische onderzoek presenteren tijdens het symposium onder voorzitterschap van Hans Renders. Hij vroeg onder anderen Antoon Ott, promovendus bij het Biografie Instituut, om zijn onderzoek naar Nanne Ottema te presenteren. De middag zal worden afgesloten met een discussie.

De eerste Plutarch Award werd in 2012 uitgereikt aan Robert Caro's The Passage of Power
De eerste Plutarch Award werd in 2012 uitgereikt aan Robert Caro's The Passage of Power

Nominaties Plutarch Award bekendgemaakt

De jury van de Plutarch Award heeft tien boeken genomineerd voor de enige internationale biografieprijs die wordt toegekend door biografen. In de jury zaten Caroline Fraser, Peniel E. Joseph, Hans Renders, John Richetti, en Susan Ware. De uiteindelijke winnaar zal bekend gemaakt worden op zaterdag 16 mei tijdens de elfde jaarlijkse BIO conferentie in New York.

Magma (2020)
Magma (2020)

Roman over biografenduo aangeboden aan Hans Renders

Op 22 januari, 17.00 uur zal Hans Renders het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de roman Magma van Ernst Timmer. In de roman wordt het leven geschetst van Rien van Bers, een oud-premier die voor zijn tachtigste verjaardag zijn eigen biografie cadeau krijgt. Het biografenduo Oda en Lodewijk Wolff neemt zijn intrek op het landgoed van de familie en stuit op een geschiedenis die Van Bers liever onder de rader had willen houden. De boekpresentatie vindt plaats bij Uitgeverij Prometheus, Herengracht 48, Amsterdam.

Jonne Harmsma genomineerd voor dissertatieprijs

De Stichting Praemium Erasmianum kent jaarlijks vijf dissertatieprijzen toe aan jonge onderzoekers in de geestes- en sociale wetenschappen. Jonne Harmsma, die in 2018 promoveerde op een biografie van Jelle Zijlstra, is één van de genomineerden voor de prijsuitreiking van 2020. De prijs bestaat uit een bedrag van € 3.000. De jury zal de voordrachten beoordelen op basis van criteria zoals originaliteit, internationale betekenis, casusoverschrijdend karakter, stijl en leesbaarheid.

Fries Biografie Instituut

In de Leeuwarder Courant van 1 november werd de oprichting van het Fries Biografie Instituut bekend gemaakt. Het doel van dit initiatief is om Friese organisaties, onder auspiciën van het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, tot een samenwerkingsverband te smeden dat moet leiden tot een eigenstandig Fries Biografie Instituut. De bestuursleden Bert Looper (Tresoar), Hans Renders (Biografie Instituut rug), Steven Sterk (Bornmeer|Noordboek) en Geart de Vries (Historisch Centrum Leeuwarden) hopen met dit initiatief andere culturele organisaties in Friesland te mobiliseren om een breed gedragen instituut tot stand te brengen dat voorziet in begeleiding van biografieën van Friezen.

Nieuwe wegen.
Nieuwe wegen.

David Veltman schrijft bijdrage in Jaarboek Stichting De Ploeg

Het Jaarboek van 2019 is getiteld Nieuwe wegen. De Ploeg en de moderne kunst na de oorlog en verscheen onder redactie van Doeke Sijens en Jorrit Huizinga bij WBooks. Veltman schreef voor het boek een artikel over de naoorlogse relatie tussen Felix de Boeck en Wobbe Alkema.

Genomineerden Libris Geschiedenisprijs geïnterviewd

Martin Sommer en Hans Renders zullen tijdens het jaarlijkse Geschiedenisfestival interviews houden met de genomineerde schrijvers van de Libris Geschiedenis Prijs. Het festival vindt dit jaar plaats op 5 oktober in de Philharmonie van Haarlem. In september zal bekend worden gemaakt welke vijf boeken op de shortlist staan. De prijs wordt eind oktober uitgereikt in een speciale live-uitzending van het radioprogramma OVT.
Historicidagen Groningen
Historicidagen Groningen

Programma Historicidagen online

Tijdens de Historicidagen zal Hans Renders onder leiding van Leonieke Vermeer in debat gaan met onder anderen Remieg Aerts, Babs Boter en Mineke Bosch. Het thema van de paneldiscussie is 'Auto/biografie: levensverhalen over iedereen?'.

Steven Sterk over nieuwe biografiereeks

Op biografieportaal.nl verscheen een interview met Steven Sterk van uitgeverij Bornmeer-Noordboek. Aanleiding was de nieuwe biografiereeks die hij in samenwerking met het Biografie Instituut uitbrengt.

foto John Grady
foto John Grady

Hans Renders en Nigel Hamilton in nieuwsbrief The Biographer's Craft

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Biographer's International Organization (BIO) was Nigel Hamilton voorzitter van het panel 'The Study of Biography Today'. Dit panel, bestaande uit Linda Leavell, Hans Renders en Billy Tooma, werd besproken in The Biographer's Craft, de nieuwsbrief van BIO.

heruitgave D.F. Malan, profeet van de apartheid door Lindie Koorts
heruitgave D.F. Malan, profeet van de apartheid door Lindie Koorts

Nieuwe biografiereeks Over Leven

Uitgeverij Bornmeer-Noordboek start in samenwerking met het Biografie Instiuut een nieuwe biografiereeks Over Leven. In de reeks worden, onder auspiciën van Hans Renders, biografieën uitgebracht die niet meer leverbaar waren, soms in een herziene editie. Daarnaast zullen ook nieuwe biografieën verschijnen in Over Leven, zowel oorspronkelijk Nederlands als vertaald. In de reeks verschijnen vier delen per jaar.

biografie Jelle Zijlstra
biografie Jelle Zijlstra

Promotie Jonne Harmsma op 29 november

Op 29 november verdedigt Jonne Harmsma zijn proefschrift Jelle zal wel zien. Jelle Zijlstra, een eigenzinnig leven tussen politiek en economie. Deze biografie van Zijlstra, CDA-politicus en directeur van De Nederlandsche Bank, verschijnt bij Prometheus. Het boek werd geschreven onder begeleiding van Hans Renders en Jan Marc Berk. De ceremonie begint om 14.30 uur in het Academiegebouw.

Felix de Boeck, Abstract (1920)
Felix de Boeck, Abstract (1920)

David Veltman geeft lezing in UB en Groninger Archieven

Op 29 november en 12 december zal David Veltman twee lezingen verzorgen. De eerste lezing zal om 16.00 uur plaatsvinden in de Jantina Tammeszaal van de UB Groningen. Hij spreekt dan over de relatie tussen De Boeck en de Groninger schilder Wobbe Alkema en de dichter Driek van Wissen. Voor de tweede lezing werd Veltman uitgenodigd door de historische vereniging Stad&Lande, NGV Groningen en de Groninger Archieven. Deze lezing zal gaan over de manier waarop de Groninger kunstkring De Ploeg werd geïnspireerd door de Vlaamse avant-garde.

Biografiespecial
Biografiespecial

Biografie Instituut verzorgt Biografiespecial

In het septembernummer van Vrij Nederland is een biografiespecial opgenomen met artikelen van Eric Palmen, Hans Renders en David Veltman. Zij schrijven over de stand van zaken in de biografie in Nederland en in de VS. Palmen interviewde in New York de Amerikaanse biografen Kitty Kelley, Jack Farrell en Nigel Hamilton. Deze laatste twee zullen ook op de conferentie Different Lives in Groningen spreken over de maatschappelijke impact van de biografie in Amerika.

Wanted: (Payed) Volunteers

Studenten die het college Biografie en Geschiedenis volgen, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger voor de conferentie Different Lives (19-21 september). Dat betekent biografiespecialisten uit de hele wereld ontvangen en de weg wijzen in Groningen. Ieder die zich aanmeldt krijgt €100,-, Het ABC van de Biografie of The ABC of Modern Biography, dat op de verplichte literatuurlijst staat en het speciale Different Lives T-Shirt. Stuur even een mail naar J.W.Renders@rug.nl om je aan te melden.

Students enrolled in the course Biography and History, can also register as a volunteer during the conference Different Lives (19-21 September). This means receiving biography specialists from all over the world and showing the way in Groningen. Everyone who registers will receive € 100,-, The ABC of Biography or The ABC of Modern Biography, which is on the compulsory reading list, and the special Different Lives T-Shirt. Send a mail to J.W.Renders@rug.nl to register.

Coen Brummer ontdekt filmpje Sam van Houten

In de collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is bewegend beeld ontdekt van Samuel van Houten (1837-1930), het Tweede Kamerlid dat in 1873 de ‘kinderwet’ indiende. De beelden zijn gevonden door historicus Coen Brummer, die een biografie van Van Houten schrijft. Het gaat om beelden uit het Polygoon bioscoopjournaal ‘Hollands Nieuws’ van 21 mei 1923.

Hans Renders geeft interview voor Over de muur

Over de muur is een weblog waarin historici bijdragen leveren aan het actuele maatschappelijke debat. Het interview, waarin Hans Renders praat over onder meer de maatschappelijke functie van de biografie, is hier terug te lezen.

Engelstalige editie
Engelstalige editie

Presentatie ABC van de Moderne Biografie

Op 20 september, 17.00 uur zullen Hans Renders en Nigel Hamilton hun boek Het ABC van de Moderne Biografie presenteren. Het boek is onderverdeeld in diverse lemma’s over de hedendaagse biografie. Behandeld worden onder meer genres, invalshoeken, bekende biografen en thema’s. Onder de A vindt de lezer ‘Amerika’, ‘Autobiografie’ en ‘Autoriseren’. Onder de P ‘Psychologiseren’, de R bevat ‘Religie’, etcetera. Bij elk lemma staat een blokje ‘Literatuur’, en achterin het boek bevindt zich een uitgebreid personenregister. Bij AUP verschijnt een Engelstalige en een Nederlandstalige editie, die te koop zijn via Amazon en bol.com

Brochure
Brochure

Website en Brochure Different Lives online

Het laatste nieuws over de conferentie Different Lives: Global Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies is te volgen op www.different-lives.com. De brochure van het congres is hier te downloaden.

logo
logo

Programma conferentie Different Lives bekend

Van 19 tot en met 21 september 2018 organiseert het Biografie Instituut, in samenwerking met de Biography Society en de Biographers International Organization het congres Different Lives: Global Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies . Het programma, met onder meer de keynote lezing van Richard Holmes op 20 september, is te vinden onder Congressen.

Workshop Biography Society in Nanterre

Tijdens jaarlijkse SAES-congres, dat plaatsvindt van 7 tot en met 9 juni in Nanterre, organiseert de Biography Society een workshop rond het thema Revolutionary Lives. Op 8 juni zal Hans Renders een presentatie geven over de revolutie in de kunst die Theo van Doesburg met De Stijl ontketende. Daarna zal David Veltman vertellen over de manier waarop leden van de kunstenaarsgroep Doe Stil Voort terugkeken op de revolutionaire idealen die ze tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog ontwikkelden. Hou de website van de Biography Society in de gaten voor het volledige programma.

Hans Renders verzorgt lezing tijdens presentatie biografie Jacob van Lennep

Hans Renders zal op 27 januari in de Lutherse Kerk, Amsterdam, een lezing verzorgen over de vraag ‘Wat is er theoretisch aan de biografie?’ Deze lezing houdt hij in het kader van de presentatie van Een bezielde schavuit, de biografie van Jacob van Lennep door Marita Mathijsen. Aanmelden voor de boekpresentatie en lezing is hier mogelijk.

logo
logo

Conference Different Lives. Global Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies

September 19-21, 2018

Call for papers

On September 19-21, 2018, the Biography Institute of the University of Groningen will host a conference designed to take a look beyond our own borders and delve deeper into the question of how the art of biography is practiced in other parts of the world. Biographers from different continents will gather to examine the ways in which their foreign colleagues practice their craft and discuss the cultural perspectives that guide biographers in their approach to the infinite complexity of the other.

Different Lives: Global Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies will bring together biographers from France, Great Britain, Vietnam, South Africa, China, the United States, the Netherlands, and other nations, whose work reflect the global diversity of biographical practice. For the participants, it will provide an opportunity to learn about international research in the field.

In addition to Richard Holmes' adage 'biography as a handshake across time', we would like to know how biography can contribute to a better understanding of differences between societies and cultures. How can biographers from different parts of the world learn from each other, without becoming all the same? For this purpose we call on our speakers to inform us about the history and the state of the art concerning biography in their own countries. By doing so, speakers can show how in their cultural background biography functions as a public genre, featuring specific societal issues and opinion-making. Presumably, this could lead to a different thinking about the role of biography in society.

To contribute to the discussion about the national perspectives in biography, the following subjects thus can be explored:

 • Religion
 • Current topics in biography
 • Societal pioneers ('untimely individuals')
 • Censorship
 • Biographical criticism
 • Access to archives
 • Foreign biography in each country
 • The publishing world
 • Transnational similarities
 • Biography in public space

The conference will be organized by the Biography Institute, the Biography Society and the Biographers International Organization. Owing to these organizations' expansive networks, a broad group of prominent researchers and biographers will be present. Richard Holmes will give the keynote lecture and Nigel Hamilton will host a masterclass on Biography.

Abstracts are due on December 20: 12:00, 2017 and must be submitted via bioconferencegroningen@rug.nl

_
_

Coen Brummer directeur Mr. Hans van Mierlo Stichting

Historicus Brummer werkte eerder voor de Tweede Kamerfractie van D66 en werkte de afgelopen drie jaar als speechschrijver voor de bewindslieden op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van zijn hand verscheen onder meer Vuile Handen. Michael Ignatieff en andere politiek denkers over de strijd tussen ideeën en macht. Brummer is tevens verbonden aan het Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij een proefschrift schrijft over minister van Binnenlandse Zaken en Tweede Kamerlid Samuel van Houten (1837-1930).

Boekpresentatie Jan Cremer

Hans Renders neemt op 16 november het eerste exemplaar van Sirenen, het nieuwe boek van Jan Cremer in ontvangst. De uitnodiging voor de boekpresentatie is hier te downloaden.

Nigel Hamilton geeft interview in alumnimagazine RUG

Hamilton werd geïnterviewd naar aanleiding van de Wierenga-Rengerinkprijs voor het beste proefschrift van 2016, die hij in juli kreeg uigereikt. Het interview stond in Broerstraat 5, het alumniblad van de RUG.

De Volkskrant: 'Biografie is volwassen geworden'.

In de Volkskrant van zaterdag 12 augustus staat een artikel van Aleid Truijens over het groeiende aantal biografieën dat de laatste tijd verschijnt. Voor het artikel werd onder anderen Hans Renders geïnterviewd.

logo Geschiedenis Festival
logo Geschiedenis Festival

Binne de Haan presenteert zijn onderzoek tijdens Geschiedenis Festival

Het Geschiedenis Festival, dat op 7 oktober plaatsvindt in de Philharmonie van Haarlem, heeft een paneldiscussie op het programma staan waarin Binne de Haan zijn nieuwe onderzoek presenteert. Wat kunnen biografen zeggen over de periode van politieke omwenteling waarin hun 'held' leefde? En hoe gaan biografen om met actuele politieke vraagstukken? Onder leiding van Hans Renders gaat De Haan over deze vragen in debat met Jeroen Vullings (biograaf van Henk Hofland) en Guido van Hengel (biograaf van Gavrilo Princip). Het volledige programma van het festival staat hier.

Interview met Hans Renders in The Biographer's Craft

In The Biographer's Craft, de nieuwsbrief van de Biographers International Organization, staat deze maand een interview met Hans Renders. Hij spreekt daarin onder meer over zijn grootste succes en grootste teleurstelling als biograaf.

Hamilton en Van Gestel op de trappen van het Academiegebouw
Hamilton en Van Gestel op de trappen van het Academiegebouw

Nigel Hamilton ontvangt prijs voor beste proefschrift

Het bestuur van het Nicolaas Mulerius Fonds heeft de jaarlijkse Wierenga-Rengerink PhD Prijs toegekend aan Nigel Hamilton en Jordi van Gestel. Hamilton verdedigde vorig jaar met cum laude zijn proefschrift Commander in Chief: FDR's Battle with Churchill, 1943, geschreven onder de vlag van het Biografie Instituut. De jury van de prijs bestaat uit alle voormalige rectores magnifici van de universiteit, plus de huidige rector. De prijs werd dit jaar toegekend aan de twee meest uitmuntende promovendi van 2016, die elk € 5000 ontvangen. Op 7 juli namen zij hun prijs in ontvangst tijdens de Zomerceremonie, de afsluiting van het academisch jaar.

Coen Brummer schrijft artikel voor Idee

In Idee, het politiek-wetenschappelijke tijdschrift van de Hans van Mierlo-stichting, staat deze maand een artikel van Coen Brummer over Thorbecke en de strijd om het nieuwe liberalisme. Brummer is als biograaf van Samuel van Houten verbonden aan het Biografie Instituut.

Poster
Poster

Programma conferentie Biography Society bekend

Van 19 tot en met 21 oktober organiseert de Biography Society een conferentie onder de titel La vérité d'une vie: Biography & Verity. Op het programma staan paneldiscussies rond thema's als Constructing a Historical Truth, The Biographer's Workshop, Thinking the Truth, Biography and Literary Creation and Plural Verity. Aanmelden kan hier.

Binne de Haan en Hans Renders geïnterviewd door HP/ De Tijd

Nico Hofstra schreef voor HP/ De Tijd een viertal artikelen over de werkwijze en ethiek van biografen. Voor het laatste artikel interviewde hij Hans Renders en Binne de Haan.

Hans Renders geeft lezing over De vrouwen van Theo van Doesburg

De lezing vindt plaats op donderdag 22 juni om 17.00 's middags bij het RKD in Den Haag. Renders' lezing is getiteld Agnita Feis, kunstenaar on her own. Nadien zal Doris Wintgens spreken over Nelly van Doesburg en Peggy Guggenheim. De lezingen maken deel uit van de RKD-Lezingenreeks.

Studiehandleiding college Biografie & Geschiedenis online

De studiehandleiding van het mastercollege Biografie & Geschiedenis is hier te downloaden. Het college wordt in het najaar van 2017 aangeboden door Hans Renders, Binne de Haan en David Veltman.

Het maandelijks boekengesprek onder leiding van Hans Renders en Frans Smits

Op maandag 29 mei, 16.00 uur bespreken Hans Renders en Frans Smits nieuwe historische boeken. Deze gesprekken zullen live worden uitgezonden op het Facebook van het Historisch Nieuwsblad en het Biografie Instituut. Voor het dit boekengesprek zijn de volgende schrijvers uitgenodigd:

• Manu van der Aa, Tatave! Paul-Gustave van Hecke. Kunstpaus – modekoning – salonsocialist (Lannoo)

• Hans Blom en Bart Wallet, samen met Hetty Berg en David Wertheim vormen zij de redactie van Geschiedenis van de Joden in Nederland (Balans)

• Bas Kromhout, Goede Hoop. 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika (NTR Walburgpers)

Cover
Cover

Nieuw nummer Les grandes figures dans les lettres et les arts gewijd aan de biografie

Nous souhaitons annoncer la parution du numéro 6 de la revue Les grandes figures historiques dans les lettres et les arts. Il s’agit d’un numéro en deux parties portant sur le genre biographique et son évolution, dirigé par Joanny Moulin (Aix-Marseilles) et Hans Renders (Groningen University). La première partie peut actuellement être lue à l’adresse http://figures-historiques.revue.univ-lille3.fr; la seconde partie paraîtra six mois plus tard.
Un appel à contribution a, par ailleurs, été lancé sur le site de la revue pour l’année 2018.
À tout moment, les chercheurs peuvent continuer à envoyer des articles sur la représentation des grandes figures historiques, qui seront publiés dans une rubrique Varia s’ils ne correspondent pas aux thématiques retenues pour des numéros spécifiques.

Volume 6 (avril 2017)

Joanny MOULIN et Hans RENDERS, “Introduction”
1.      Tobias HEINRICH, “Friedrich Schlichtegroll’s Nekrolog. Enlightenment biography”
2.      Nikol DZIUB, “Washington Irving biographe, ou la fabrique des mythes américains”
3.      Damien FORTIN, “Les noces de Clio et Érato. La critique biographique de Sainte Beuve”
4.      Christopher GRIFFIN, “ ‘I should like to see our young officers read all your volumes:’ Theodore Ayrault Dodge and American military biography”
5.      Joanny MOULIN, “André Maurois, or the aesthetic advantage of biography over the novel”

Volume 6bis (octobre 2017)

6.      Maryam THIRRIARD, “Harold Nicolson, the New Biographer”
7.      Marcin ROMANOWSKI, “Jerzy Ficowski and the biographical affect. The subject and his biographer”
8.      Hans RENDERS, “Nigel Hamilton: biography as a correction to history”
9.      Hans RENDERS et Binne de HAAN, “Richard Holmes: A biographer-historian par excellence”
10.     Béatrice MOUSLI, “Hermione Lee: portrait of the biographer as a biographee”

Panel eerste boekengesprek
Panel eerste boekengesprek

Het maandelijks boekengesprek onder leiding van Hans Renders en Frans Smits

Op maandag 24 april, 16.00 uur bespreken Hans Renders en Frans Smits nieuwe historische boeken. Deze gesprekken zullen live worden uitgezonden op de Facebook van het Historisch Nieuwsblad en het Biografie Instituut. Voor het eerste boekengesprek zijn de volgende schrijvers uitgenodigd:

 • Ewoud Kieft, Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het Nazisme (Atlas Contact)
 • Erik Schumacher, Leven in bezet Nederland - 1942. Oorlog op alle fronten (Spectrum NIOD)
 • Perry Pierik, Erich Ludendorff. Biografie (Aspekt)

Workshop of the Biography Society (cooperation Université Aix-Marseille and Biography Institute)

at the Annual Conference of the SAES Université de Reims Champagne-Ardennes, 1-3 June 2017 in Reims.

Conveners:

Pr Joanny Moulin, Aix Marseille Université
Dr Jean-Charles Perquin, Université Lumière Lyon 2

Workshop description (see below for programme)

Do biographies necessarily impose on lives an artificial pattern? Is not a life already a construction, quite apart from any attempt to write about it? If, on the one hand, biography may serve the ideological purpose of ceaselessly constructing and reconstructing idealized lives of iconic historical figures, on the other hand, it may just as well work the other way around. If biography can serve the purposes of myth-making, modern biography is more often than not an investigation, de-constructing the lives of historical personages to re-construct them on a more true-to-life basis. For instance, in a distant past, James Anthony Froude’s Life of Carlyle scandalized his contemporaries by knocking the great man off his pedestal, paving the way for Lytton Strachey’s Eminent Victorians, and much more recently the biographies of C. G. Jung by Richard Noll and Ronald Hayman, reconstructing the life of the Swiss psychologist in a very iconoclastic light, or again Pierre Péan’s François Mitterand, Un jeunesse française, unearthing once more the socialist leader’s commitment with the Vichy government.

This workshop will particularly welcome contributions looking at the positioning of biographies relatively to this ideological notion of “construction”. Other papers may concentrate rather on the biographers’ narrative discourse as a process of re-constructing those parts or sides of their subjects’ lives that have been erased out of historical document, whether intentionally or accidentally—a limit case in this respect is Ivan Jablonka’s Laetitia, and the use of ‘fictions de méthode’ to investigate the gaps. Another direction worth exploring would be the way in which, biographical information about an author/an artist may drastically inflect the reception of his/her work.

Programme

Thursday 1st June 2017, 4.00-6.30 : Ateliers I Chair: Joanny Moulin (Aix-Marseille Université).

4.00-4.20 - Antoine Capet (Université de Rouen) - Churchill personnage de « biopic » : « reconstruction » d’une vie légendaire

4.20-4.40 - Catherine Heyrendt (Université Reims-Champagne-Ardennes) - Champagne, myth, and turtle soup : reconstructing Winston Churchill's life in food and drink

4.40-5.00 - Olivier Frayssé (Université Paris IV- Sorbonne) - La dimension biographique du révisionnisme dans l’historiographie américaine

5.00-5.20 - Patrick Di Mascio (Aix-Marseille Université) -  Biographie et démocratie: quelques remarques à partir de Tocqueville

Friday 2nd June 2017, 9.00-11.00 : Ateliers II Chair: Hans Renders (University of Groningen).

9:00-9:20 - Jean Raimond (Université de Reims Champagne-Ardennes) - « Robert Southey's Life of Nelson : the making of a legendary heroic figure »

9:20-9:40 - Jean-Charles Perquin (Université Lumière Lyon 2 ) -Henry James’s “The Private Life" and Robert Browning

9:40-10:00 - Page Richards (University of Hong Kong) - Lyric Construction and ‘Born Retrospection’: ‘Late Arrivals’ and Re-Conception in Biographical Lyric.”

10:00 – 10:20 - Isabelle Pariente-Butterlin (Aix-Marseille Université) - The Concept of Moral Life

Saturday 3rd June 2017, 09:00-10:30 : Ateliers III Chair: Page Richards (University of Hong Kong).                              

9:00-9:20 - Natalie Dykstra (Hope College, Holland, Michigan) -Nicked with Incident:  Eloquent Objects and Biographical Storytelling

9:20-9:40 - Alice Braun (Université Paris Ouest Nanterre) - “Setting my story against hers": (re)constructing motherhood in Jeanette Winterson's autobiography

9:40-10:00 - Aquarini Priyatna (Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia) - [Re]Constructing the Self, Rebuilding A Life Post Nude Images in Playboy: The Biography of Indonesian [ex] Nude Model Tiara Lestari

09:00-10:30 : Ateliers III Chair: Catherine Heyrendt (Université Reims-Champagne-Ardennes)

11.00-11.20 – Marleen Rensen (University of Amsterdam) -Constructing Transnational Lives

11.20-11.40 - Marco Mongelli (University of Bologna & Paris IV Sorbonne) - L’usage de la fiction dans les biographies de Jean Echenoz

11.40-12.00 - Valeria Mosca (University of Genoa) -  A Life in Writing and a Life of Writing: J.C. Kannemeyer and David Attwell’s Biographies of J.M. Coetzee

12.00-12.20 - Alexandre Tremblay (Aix-Marseille Université) -Lytton Strachey: Constructing a Metafictive Essence

cover Commander in Chief
cover Commander in Chief

Tweede druk proefschrift Nigel Hamilton na optreden op CNN

Het proefschrift van Nigel Hamilton, Commander in Chief: FDR's Battle with Churchill, 1943 is verschenen in een paperbackeditie na een interview met hem op CNN.

The Biography Society (cooperation Université Aix-Marseille and Biography Institute) announces a special number of Biography, An Interdisciplinary Quarterly.

Call for papers Political Biographies in Literature and Cinema

Biographers have a strong impact on our perception of history. They offer narratives of the lives of political leaders that necessarily defend a thesis of one sort or another, whether they pretend to strive to comprehend how politicians’ individual characters have underpinned their political responses to particular crises, or present an overtly biased portrait of historical figures. Biography scholars Hans Renders and Binne de Haan contend that biography designates “the study of the life of an individual, based on the methods of historical scholarship, with the goal of illuminating what is public, explained and interpreted in part from the perspective of the personal” (Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing, 2). Since the early nineteenth century, journalists have often played the role of political biographers. In the US, for example, reporters writing about figures such as Andrew Jackson and Abraham Lincoln presented themselves as “champions and guardians of American character ideal, attending to the virtues, vices and ‘flaws’ of their subjects” (Shawn J. Parry-Giles, Hillary Clinton in the News, 4). Journalistic reporting has influenced political biography by spotlighting the incongruous gossip that sells newspapers, endowing the media with the power to shape a politician’s public image through calling attention to eye-catching images and sound bite pieces that simplify the political debate into visual clichés and stereotypical phrases. Contributors may question how the individual careers of Donald Trump, Nigel Farage, Boris Johnson, and Narendra Modi conform to conventional models or translate into a new type of political biography.

This issue of Biography aims to further reflection on the evolution of political biography in a media-saturated context, turning political figures (present and past) into celebrities. It has also become a custom for statesmen to write their own autobiography — and more often in fact to have these ghost-written as first-person biographies of sorts (see Roman Polanski’s 2010 film The Ghost Writer) — during, before and after their terms of office, thus incorporating their personal path into their political career and vice versa. It is our purpose to question the political content of these literary endeavours undertaken by Richard Nixon, Margaret Thatcher, Nelson Mandela, Barak Obama, etc., to consider how the politicians’ written and oral words have seeped into other media. An increasing number of politicians have written political biographies, and used this genre to ponder their political choices; Labour backbencher Roy Jenkins’s biography of Churchill is a case in point.

Biographical films (whether fiction or nonfiction) have influenced the generic evolution of biography through promoting a ‘tabloid culture’ that feeds on the private lives of public figures. Considering that political power relies on representation, including visual symbols and rhetorical devices, we aim to foster the analysis of politics and biography as two interweaving strands. Political biofilms should not be analysed as a source of entertainment that discards political analysis; they also build political discourses through specific biographical angles. Some films draw on the hagiographic tradition (e.g. Stephen Spielberg’s Lincoln, 2012) whereas others question the relationship between power and the individual (e.g. Errol Morris’s The Fog of War). Biographical documentaries addressing political characters have much in common with the methods of scholarly research, which are also discernible under hybridized forms in various types of docudrama.  

Contributors will be interested in bringing to light interferences between different sources, analysing the construction of political discourses through various biographical channels. To what extent do biographies promote or question the biographee’s political values? What are the limitations of prevailing assumptions (popular and/or academic) about biography’s relationship with history? What models of the political subject do biographies of political figures presuppose, and with what consequences? Articles of general relevance, as well as specific case studies of print or film biographies, are welcome in this special number of Biography, An Interdisciplinary Quarterly on political biographies in literature and cinema.

Potential contributors are asked to submit abstracts of 250-500 words and an abbreviated CV (of all authors) by 15 April 2017 to joanny.moulin@gmail.com and delphine.letort@univ-lemans.fr We will contact those authors from whom we wish to see full manuscripts by 15 May 2017, and will expect to see those full manuscripts by 1 December 2017.

These manuscripts should be between 6,000 and 8,000 words in length (inclusive of notes and bibliography) and should use MLA style. Please also include all authors' affiliations, emails, and mail contact information in the submission. We welcome inquiries about prospective submissions.

Interview Richard Holmes in Vrij Nederland

De 'Godfather van de moderne biografie' Richard Holmes gaf vorige week een interview in Vrij Nederland. Hans Renders en Jeroen Vullings spraken met hem in Londen over de manier waarop de biograaf te werk gaat, de ethische code van de biograaf en de biografie als handshake met het verleden. Het hele interview is hier terug te lezen.

Hans Renders verzorgt biografierubriek in Met het oog op morgen

Hans Renders bespreekt elke derde zondag van de maand een biografie in het programma Met het oog op morgen op Radio 1. De eerste aflevering is hier terug te luisteren.

(Onderstaand bericht werd eerder geplaatst op de nieuwspagina van de letterenfaculteit)

Eva Rovers presenteert biografie Boudewijn Büch

In Amsterdam werd afgelopen zondag de biografie van Boudewijn Büch gepresenteerd. Eva Rovers heeft vijf jaar aan dit project gewerkt onder leiding van Hans Renders. De biografie kan op een overweldigende belangstelling van de media rekenen. Rovers kreeg een interview in onder meer het NRC Handelsblad, Volkskrant Magazine, Dagblad van het Noorden en De Wereld Draait Door. Eerder promoveerde Rovers bij het Biografie Instituut op de biografie van Helene Köller-Muller

De presentatie van de biografie in de Lutherse Oude Kerk in Amsterdam kreeg ruime aandacht: meer dan zeshonderd mensen wilden Rovers feliciteren met haar biografie. Zij luisterden naar het kenmerkende stemgeluid van Büch, dat geïmiteerd werd door presentator van dienst Erik van Muiswinkel. Daarna werd Rovers geïnterviewd door Sonja Barend. Na het lezen van de biografie voelde Barend zich geschokt door het dubbelleven dat Büch in haar ogen moet hebben gehad. Cabaretier Diederik van Vleuten ging in zijn toespraak in op zijn aan Büch ontleende fascinatie voor de ontdekkingsreiziger James Cook. Emeritus-hoogleraar dierenecologie Jacques van Alphen maakte het verhaal af van de televisie-uitzendingen die Büch in 1992 wijdde aan de dodo. Hoogleraar boekwetenschap Lisa Kuitert liet zien hoe Büch’s liefde voor het antiquarische boek in een traditie staat van vele bibliofiele verzamelaars. Schrijver Abdelkader Benali tenslotte vertelde hoe Büch hem inspireerde om zich te verdiepen in het leven en werk van Goethe. Tijdens een afsluitend dankwoord liet Rovers een boektrailer zien waarin ook Büch zelf zijn zegen aan de biografie lijkt te geven.

Cover
Cover

Biografie wint prijs ‘Beste grensoverschrijdende boek’


Schrijver en historicus Adwin de Kluyver heeft zaterdagavond 5 november in Middelburg de Accolade van de Zeeuwse Boekenprijs gewonnen. Hij ontving voor zijn debuut Terug uit de Witte Hel – Hoe poolreiziger Sjef van Dongen een nationale held werd (Uitgeverij Balans, Amsterdam 2015) de prijs voor 'Beste Grensoverschrijdende Boek'. Volgens juryvoorzitter, en Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman schetst Adwin de Kluyver een prachtig portret van de poolreiziger Sjef van Dongen. 'De periode van het eerste kwart van de twintigste eeuw komt tot leven met zijn pool- en vlieggekte en de media-aandacht daarvoor', aldus het juryrapport.

De Kluyver studeerde in 2016 cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Terug uit de Witte Helmaakte onderdeel uit van zijn masterscriptie voor de studie Geschiedenis Vandaag. Het werkplan voor de biografie werd ontwikkeld tijdens een collegereeks van het Biografie Instituut onder leiding van Hans Renders. De jury van de Zeeuwse Boekenprijs 2016 bestond uit: Han Polman, Commissaris van de Koning en voorzitter; Paul van der Velde, hoofdredacteur van het Zeeuws Tijdschrift en secretaris ZBP; Jacqueline Bel, hoogleraar literatuurwetenschappen VU Amsterdam; Jan van Damme, redacteur PZC; Perry Moree, directeur ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en Barber van de Pol, schrijfster en publiciste.

Ariette Dekker op shortlist voor J. Dutilhprijs

Uit de longlist van genomineerden voor de mr. J. Dutilhprijs 2014-2015 is een vijftal genomineerden overgebleven. De prijswinnaar wordt op 30 november bekend gemaakt. De genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):

 • Ariëtte Dekker, Anton Kröller : Leven op krediet, in 2015 verschenen bij Prometheus Bert Bakker
 • Ida Jager, Evert en Herman Kraaijvanger : architectonische noblesse, in 2015 verschenen bij nai010 uitgevers
 • Kees Rouw, Sybold van Ravesteyn : architect, in 2014 verschenen bij nai010
 • Tjeu Strous, Hannema's universum, in 2014 verschenen bij Ad. Donker uitgevers
 • Hans Zirkzee, Jazz in Rotterdam: de geschiedenis van een grotestadscultuur, verschenen in 2015 bij Uitgeverij Lecturis B.V

Biography Society organiseert conferentie rond het thema Biography & Verity

De Biography Society van de Université Aix-Marseille organiseert in oktober 2017 een colloquium onder de titel La vérité d'une vie: Biography & Verity. Zie hier de Call for papers.

David Veltman bespreekt zijn onderzoek bij Glasnost

David Veltman heeft maandag 24 oktober zijn onderzoek naar de Vlaamse kunstenaar Felix De Boeck toegelicht voor het programma Glasnost, om 20.00 uur op Oog Radio.

Hans Renders visiting professor in Aix-en-Provence

Hans Renders zal vanaf 19 oktober een serie lezingen en bijeenkomsten verzorgen in Aix-en-Provence. Het programma zal er als volgt uitzien.

Jelle Zijlstra
Jelle Zijlstra

Symposium over Jelle Zijlstra

Jonne Harmsma, de biograaf van Jelle Zijlstra, zal op 22 november spreken op een symposium over het kabinet-Zijlstra (1966-1967). Het symposium wordt georganiseerd door het Biografie Instituut en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (Vrije Universiteit).

Fotoverslag Symposium Nieuw Links

Chris Hietland, promovendus bij het Biografie Instituut, sprak afgelopen maandag op het symposium over Nieuw Links. De Volkskrant, het Nederlands Dagblad, het NRC Handelsblad en het Dagblad van het Noorden deden verslag.

Hans Renders ontvangt eerste exemplaar nieuwe roman Jan Cremer

Op 13 oktober verschijnt bij Uitgeverij De Bezige Bij Odyssee van Jan Cremer. Hans Renders zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Al een halve eeuw probeerde Jan Cremer te achterhalen wat zijn werkelijke, altijd voor hem verzwegen, familieachtergrond is. Hij wist dat hij een vader had die gevangenzat in het web van Fernweh, het verlangen naar de verten. Een gevoel dat hem steeds verder van huis en haard verdreef en hem in 1937 in Boedapest bracht, waar hij de dan negentienjarige eigenzinnige balletdanseres Rozsá Csordás Szomorkay ontmoette, die Jan Cremers moeder zou worden. Pas in 2011, met de vondst van nagelaten papieren, komt Cremer meer over zijn achtergrond te weten. In een ingetogen stijl onderzoekt hij de oorsprong van het roerige en dramatisch verlopen leven van zijn ouders. Odyssee is een fascinerend boek, dat een fel en meedogenloos licht werpt op het Nederland van voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Van schrijver en beeldend kunstenaar Jan Cremer (1940) verschenen bij De Bezige Bij behalve de Ik Jan Cremer-cyclus onder andere de roman De Hunnen (1983), de bundel reisverhalen De wilde horizon (2003), Verloren gedichten (2004), Brieven 1956-1996 (2005) en De Cremer Tapes (2006).

Zie hier een film van de presentatie van Cremers nieuwe boek.

Presentatie biografie Boudewijn Büch

Met veel genoegen nodigen uitgeverij Prometheus, Boekhandel Athenaeum en Spui25 u uit voor de presentatie van BOUD. Het verzameld leven van Boudewijn Büch door biograaf Eva Rovers. De presentatie vindt plaats op zondag 13 november van 16:00-17:30 uur in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam (Singel 411, hoek Spui). De presentatie zal om 16:00 beginnen met een welkomstwoord van Mai Spijkers, directeur van Uitgeverij Prometheus.

Over het boek:
Goethe, Mick Jagger, eilanden, dodo’s en eeuwenoude boeken: Boudewijn Büch liet Nederland kennismaken met de meest uiteenlopende onderwerpen, waarmee hij literatuur en geschiedenis even toegankelijk maakte als popmuziek. Zijn aanstekelijke manier van vertellen was daarbij zijn grootste troef.
Als kind had Büch al ontdekt dat hij met verhalen in staat was het leven naar zijn hand te zetten. Uit atlassen, poëzie en rock & roll bouwde hij een eigen wereld op en sleurde daarin iedereen mee met wie hij sprak. Dat bezorgde hem invloedrijke vrienden, toegang tot de literaire wereld en heel veel aandacht. Maar zijn betoverende verhalen brachten hem ook talrijke demonen, die hij zijn leven lang moest bevechten.

Eva Rovers kreeg exclusief inzage in Büchs persoonlijke archief en sprak daarnaast met ruim 150 bekenden van de schrijver. Haar onderzoek werd een reis door een leven dat even onwaarschijnlijk als caleidoscopisch was; een leven dat Büch transformeerde tot een literair spel met feit en fictie, dat hij tot de uiterste consequentie doorvoerde en dat jaren na zijn dood culmineerde in een grande finale.

Het programma:
15:30 Inloop
16:00 Sonja Barend interviewt Eva Rovers over de totstandkoming van BOUD.
16:15 Onder leiding van moderator Erik van Muiswinkel vertellen schrijver Abdelkader Benali, hoogleraar Boekwetenschap Lisa Kuitert, cabaretier Diederik van Vleuten en hoogleraar Dierenecologie Jacques van Alphen over hun favoriete fascinatie van Boudewijn Büch.
17:00 Uitreiking eerste exemplaar
17:15 Afsluiting

Datum: 13 november
Inloop: 15:30
Aanvang programma: 16:00
Locatie: Oude Lutherse Kerk
Adres: Singel 411 te Amsterdam

U bent van harte welkom!

Geschiedenis Festival 8 oktober

Tijdens het Geschiedenis Festival in het Philharmonie te Haarlem op 8 oktober aanstaande zal Hans Renders om 17.00 uur in gesprek gaan met Nigel Hamilton over zijn recente boek Roosevelt vs. Churchill. Eerder op de dag (15.45 uur) zullen Bas Kromhout, Hans Renders en Robin te Slaa onder leiding van Ad van Liempt debatteren over de grens tussen goed en fout in de pers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zie de website van het festival voor meer informatie over het debat en het gesprek met Hamilton.

10verRood
10verRood

Symposium over Nieuw Links en de PvdA

Op 3 oktober zal het symposium ‘10 over rood 50 jaar later’ over Nieuw Links en de PvdA plaatsvinden in het Van Swinderen Huys in Groningen. Precies een halve eeuw na de verschijning van 10 over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA komen betrokkenen en deskundigen samen om de erfenis van Nieuw Links tegen het licht te houden. Tot de sprekers behoren onder meer de politicologen Paul Lucardie en Philip van Praag, en de voormalige Nieuw Linksers Max van den Berg en Arie van der Zwan. De organisatie is in handen van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook zal op deze dag de bundel 10 over rood 50 jaar later (uitgeverij Boom), onder redactie van Chris Hietland (biograaf van André van der Louw) en Gerrit Voerman, gepresenteerd worden. Het symposium vindt plaats van 13.00-17.00 uur, in het Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19, Groningen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar dnpp rug.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding symposium Nieuw Links’ (het aantal plaatsen is beperkt).

Zie voor meer informatie het persbericht.

Brochure
Brochure

Schwob-festival

Op 4 september 2016 leiden acht 'ambassadeurs' van moderne klassiekers uit de wereldliteratuur workshops over hun favoriete boek. Hans Renders verzorgt de bijeenkomst over Dokter Zjivago van Boris Pasternak.

Cover
Cover

Publication The Biographical Turn

In September the volume The Biographical Turn: Lives in history , edited by Hans Renders, Binne de Haan and Jonne Harmsma, will be published by Routledge. The volume counts 16 chapters in which the 'biographical turn' is being studied from the perspective of various topics and research fields in the humanities. The authors of the volume are Debby Applegate, Enny de Bruijn, Sjoerd van Faassen, Binne de Haan, Nigel Hamilton, Jonne Harmsma, Craig Howes, Christian Klein, Lindie Koorts, Sabina Loriga, Sigurður Gylfi Magnússon, Joanny Moulin, Hans Renders, Carl Rollyson en Kaarle Wirta.

See for more information also the e-flyer.

Omslag
Omslag

Publicatie The Biographical Turn

In september zal de bundel The Biographical Turn: Lives in history , geredigeerd door Hans Renders, Binne de Haan en Jonne Harmsma, uitkomen bij Routledge. De bundel telt 16 hoofdstukken waarin de 'biographical turn' wordt behandeld vanuit diverse thema's en onderzoeksvelden in de geesteswetenschappen. De auteurs van de bundel zijn Debby Applegate, Enny de Bruijn, Sjoerd van Faassen, Binne de Haan, Nigel Hamilton, Jonne Harmsma, Craig Howes, Christian Klein, Lindie Koorts, Sabina Loriga, Sigurður Gylfi Magnússon, Joanny Moulin, Hans Renders, Carl Rollyson en Kaarle Wirta.

Zie voor meer informatie ook de e-flyer.

Interview Journal of Modern Life Writing Studies

In het voorjaarsnummer van het Chinese Journal of Modern Life Writing Studies van het Center for Life Writing aan de Shanghai Jiao Tong University is een interview verschenen met Hans Renders (Journal of Modern Life Writing Studies 3(2016)6, p. 7-11).

Cover Boud
Cover Boud

Biografie Boudewijn Büch

In november 2016 verschijnt onder de titel Boud. Het verzameld leven van Boudewijn Büch (Prometheus) de biografie van Boudewijn Büch van de hand van Eva Rovers.

Meer informatie over het project.

Sullivan wins 2016 Plutarch Award

Rosemary Sullivan won the 2016 Plutarch Award for Stalin’s Daughter: The Extraordinary and Tumultuous Life of Svetlana Alliluyeva. Sullivan received her award at the Seventh Annual BIO Conference, held in Richmond, Virginia, on June 3-5.

A review of Stalin’s Daughter (in Dutch) by Hans Renders (Het Parool 14 April, 2016)

Research seminar 2016-2017

This year the subtheme of the research seminar 'Biographical Approach of History' will be 'Presidential Biography'. The seminar will be offered by the Biography Institute again in the first semester of next academic year. See for more information concerning the contents of the seminar the flyer and and the menu item Courses.

Mastercollege 2016-2017

Het subthema voor het mastercollege 'Biografische benadering van Geschiedenis' is dit jaar ‘Presidentiële biografie’. Het college zal in het eerste blok van het komende studiejaar weer door het Biografie Instituut worden gegeven. Zie voor meer informatie over de inschrijving (ook voor contractstudenten) en de inhoud van het college de flyer en het menu-item Onderwijs.

Hans Renders visiting professor in Aix-en-Provence

From October 15 to November 15, Hans Renders will be visiting professor at the University of Aix-Marseille, at the invitation of the Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines of this university. As vice president of La Société de Biographie, Renders already presented several lectures in Aix-en-Provence last year. Now he has been asked to give a master class for PhD students doing research on the history and theory of biography or who are writing a biography. His activitities will start with a public lecture entitled: ‘Biography in Public Life: The Biographer, The Publisher, The Press and The Market’.

Hans Renders visiting professor in Aix-en-Provence

Van 15 oktober tot 15 november is Hans Renders op uitnodiging van de Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines van Université Aix-Marseille visiting professor aan deze universiteit. Als vice-president van La Société de Biographie heeft Renders het afgelopen jaar al enkele lezingen gegeven in Aix-en-Provence. Nu is hij gevraagd een masterclass te geven voor promovendi die onderzoek doen naar de geschiedenis en theorie van de biografie of zelf aan een biografie werken. Zijn werkzaamheden zullen beginnen met een openbare lezing onder de titel: ‘Biography in Public Life: The Biographer, The Publisher, The Press and The Market’.

Symposium Perpetrating apartheid

Op donderdag 2 juni zal in het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam het symposium 'Perpetrating apartheid: New perspectives on construction and collaboration – from "grand" to everyday apartheid' plaatsvinden. Het symposium richt zich vanuit een biografisch perspectief op diverse groepen daders van apartheid in Zuid-Afrika, hun beweegredenen en de vraag hoe het kan dat de apartheid 46 jaar lang heeft standgehouden.

De sprekers zijn prof. Saul Dubow, dr. Barbara Henkes, prof. Ena Jansen, dr. Lindie Koorts, dr. Bas Kromhout en prof. Christoph Marx. Aanmelden kan door een mail te sturen naar evenementen@zuidafrikahuis.nl (beperkt aantal plaatsen).

Meer informatie: website zuidafrikahuis.nl en volledig programma.

Elisabeth Leijnse winnaar Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2016

Elisabeth Leijnse heeft met haar boek Cécile en Elsa. Strijdbare freules (Uitgeverij De Geus) de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2016 gewonnen. Leijnse kreeg de prijs, een geldprijs van €15.000,-, op 10 mei in het Hodshon Huis in Haarlem uitgereikt door ZH Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven.

Juryrapport
Recensie Hans Renders (Historisch Nieuwsblad 25(2016)4, april)

Omslag
Omslag

Promotie met cum laude voor Nigel Hamilton

Nigel Hamilton heeft op 28 april met succes zijn proefschrift Commander in Chief: FDR’s Battle with Churchill, 1943 verdedigd in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. In het boek presenteert Hamilton op basis van nieuw bronnenonderzoek een nieuwe visie op de beslissende rol van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) in het strijdverloop van de Tweede Wereldoorlog. Door Winston Churchill te overrulen maakte Roosevelt van de Geallieerden uiteindelijk de bovenliggende partij.

De oppositie ging voor een belangrijk deel ook in op Hamiltons visie op de biografie als corrigerende methode binnen de geschiedschrijving. Hamiltons proefschrift en verdediging werden uiteindelijk met een cum laude beoordeeld. De promotoren van het project waren prof.dr. Hans Renders en prof.dr. Doeko Bosscher.

Omslag
Omslag

De Nederlandse handelseditie van het proefschrift is op 2 mei in Amsterdam gepresenteerd met een lezing van en interview met Nigel Hamilton georganiseerd door het John Adams Institute. Historisch Nieuwsblad had de primeur om voor het eerst een boek van Hamilton uit te brengen in een andere taal dan het Engels voordat de Engelse editie van het boek is verschenen. De titel van deze vertaling luidt Roosevelt vs. Churchill: Bevelhebbers in oorlog - 1943. De Amerikaanse handelseditie verschijnt volgende maand bij uitgeverij Houghton Mifflin Harcourt.

Interview met Nigel Hamilton in de Volkskrant, 4 mei 2016
Promotiefilm met Nigel Hamilton voor Roosevelt vs. Churchill: Bevelhebbers in oorlog - 1943

Symposium 'Écritures biographiques'

Op 27 mei zal Hans Renders een lezing geven op het symposium 'Écritures biographiques' voor de Maison de la Recherche van de Aix-Marseille Université. Het symposium wordt mede georganiseerd door de Biography Society.
Volledig programma

Poster workshop Presidential Biography
Poster workshop Presidential Biography

Workshop 'The Impact of Presidential Biography'

De workshop 'The Impact of Presidential Biography: Correcting Historiography and Entering Public Political Debates' zal op vrijdag 29 april plaatsvinden in zaal A7 van het Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen.

De definitieve lijst van sprekers is als volgt:

Doeko Bosscher (University of Groningen)
David Chanoff (Boston College)
Binne de Haan (University of Groningen)
Nigel Hamilton (University of Massachusetts Boston)
Jonne Harmsma (University of Groningen)
Lindie Koorts (University of the Free State, South-Africa)
Joanny Moulin (Aix-Marseille Université)
Hans Renders (University of Groningen)

Aanmelden voor deelname aan de workshop kan door een e-mail te sturen naar biografie.instituut@rug.nl. Zie voor een abstract van de workshop en meer informatie de workshopbrochure.

Call Book Proposals for series Microhistories

Routledge are currently seeking book proposals for a new book series entitled 'Microhistories'. The editors – Sigurður Gylfi Magnússon (University of Iceland) and István M. Szijártó (Eötvös University, Budapest) – aim to attract authors whose interests and source material concern either the medieval, early modern or modern world. The series is open to publishing both theoretical and empirical works. See for more information the official call for book proposals.

The members of the editorial board of the series are: Andrew Bergerson, Simona Cerutti, Chuanfei Chin, Dagmar Freist, Carlo Ginzburg, Binne de Haan, Karl Jacoby, Giovanni Levi, Edward Muir, Matti Peltonen, Hans Renders, Jacques Revel, and Dana Sajdi.

Shortlist Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2016

Voor de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2016 zijn door de jury van de prijs vijf titels geselecteerd voor de shortlist. De vijf genomineerden zijn:

 • Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever (Uitgeverij Van Oorschot)
 • Léon Hanssen, De schepping van een aards paradijs. Piet Mondriaan 1919-1933 (Uitgeverij Querido)
 • Jeroen Koch, Koning Willem I 1772-1843 (Boom Uitgevers)
 • Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa. Strijdbare freules (Uitgeverij De Geus)
 • Cees Meijer, Jan de Quay (1901-1985 ). Een biografie (Boom Uitgevers)

De uitreiking van de Biografieprijs zal op 10 mei in het Hodshon Huis, Spaarne 17 te Haarlem (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) plaatsvinden, aanvang 19.00 uur. De prijzen zullen worden uitgereikt door Karna Hazelhoff Roelfzema en ZH Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven. Ook zal voor de tweede maal de Hazelhoff-lezing worden gehouden, ditmaal door gastspreker Gijs Tuinman (ridder MWO). Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Carly Massier, e-mail: info@erikhazelhoffprijs.nl.

Programma prijsuitreiking

Vacature Promovendus 'Biografie Felix De Boeck''

Stichting Felix De Boeck zoekt in samenwerking met de Faculteit der Letteren, het Biografie Instituut en de Graduate School for the Humanities van de RUG een Promovendus 'Biografie Felix De Boeck'. Zie de volledige vacaturetekst voor alle informatie.

Advertentie Felix De Boeck NRC
Advertentie Felix De Boeck NRC

Workshop 'Presidential Biography' 29 april

Op 29 april zal in Groningen onder auspiciën van het Biografie Instituut de workshop 'Presidential Biography' plaatsvinden. Onder de sprekers bevinden zich onder meer prof. Joanny Moulin, prof. Doeko Bosscher, Nigel Hamilton en prof. Hans Renders. Meer informatie over de workshop is te lezen in de workshopbrochure.

Plutarch Award 2016 Nominees Announced

BIO's Plutarch Award Committee has nominated ten books for the 2016 Plutarch Award, the international literary award presented to biography, by biographers. From this list, the committee will choose a group of finalists from which members will vote for the winner. In alphabetical order by title, the nominees are:

 • Sonia Purnell, Clementine: The Life of Mrs. Winston Churchill
 • T.J. Stiles, Custer’s Trial: A Life on the Frontier of a New America
 • Jay Parini, Empire of Self: A Life of Gore Vidal
 • Anne Heller, Hannah Arendt: A Life in Dark Times
 • Emily Bingham, Irrepressible: A Jazz Age Life of Henrietta Bingham
 • Betty Boyd Caroli, Lady Bird and Lyndon: The Hidden Story of a Marriage
 • Irwin F. Gellman, The President and the Apprentice: Eisenhower and Nixon 1952-1961
 • Cathy Curtis, Restless Ambition: Grace Hartigan, Painter
 • Peter Guralnick, Sam Phillips: The Man Who Invented Rock ’n’ Roll
 • Rosemary Sullivan, Stalin's Daughter: The Extraordinary and Tumultuous Life of Svetlana Alliluyeva

The Plutarch Award will be presented on Saturday, June 4, at the Seventh Annual BIO Conference in Richmond, Virginia.

BIO Plutarch Award committee members, 2016:

James Atlas
Douglas Brinkley (Chair)
Catherine Clinton
Deirdre David
John Farrell
Carla Kaplan
Eve LaPlante
Hans Renders
Will Swift

Nominaties Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs

In 2016 zullen voor de vierde maal de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs en de Biografieprijs uitgereikt worden. De jury bestaat James Kennedy (voorzitter), Hans Renders, Xandra Schutte, Nick ter Wal en Nelleke Zandwijk. De Erik Hazelhoff Jong Talentprijs is een tweejaarlijkse prijs uitgeloofd door de Stichting aan de auteur van de door de jury als beste beoordeelde universitaire masterscriptie gedateerd uit 2014/2015. De Biografieprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige biografie die in twee voorafgaande jaren bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij is verschenen. De Biografieprijs bestaat uit een geldprijs van €15.000,-.

De twaalf genomineerden voor de Biografieprijs zijn:

 • Nele Beyens, Hector Treub. Immer bereid en nooit verlegen (Boom Uitgevers)
 • Thera Coppens, Suzanne en Edouard Manet (Meulenhoff Boekerij)
 • Ton Crijnen, Kardinaal Ad Simonis, kerkleider in de branding. Een biografie (Uitgeverij Valkhof Pers)
 • Cees Fasseur, Eigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy. Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog (1885–1961) (Uitgeverij Balans)
 • Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever (Uitgeverij Van Oorschot)
 • Léon Hanssen, De schepping van een aards paradijs. Piet Mondriaan 1919-1933 (Uitgeverij Querido)
 • Jeroen Koch, Koning Willem I 1772-1843 (Boom Uitgevers)
 • Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa. Strijdbare freules (Uitgeverij De Geus)
 • Elizabeth Lockhorn, Andreas Burnier , metselaar van de wereld (Atlas Contact)
 • Cees Meijer, Jan de Quay (1901-1985 ). Een biografie (Boom Uitgevers)
 • Dik van der Meulen, Koning Willem III 1817-1890 (Boom Uitgevers)
 • Wim Weenink, Vrouw achter de troon, Marie Anne Tellegen (Boom Uitgevers)

Datum en locatie van de prijsuitreiking zullen nog worden bekendgemaakt op de website van de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs.

Voor de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs kunnen nog tot 31 januari inzendingen worden gedaan. Zie voor meer informatie de oproep van de Stichting (klik voor vergroting):

Oproep Erik Hazelhoff Jong Talentprijs
Oproep Erik Hazelhoff Jong Talentprijs

Nieuwe wetenschappelijke publicatiereeks: Biography Studies

Vanaf 2016 zal onder redacteurschap van het Biografie Instituut en in samenwerking met The Biography Society de wetenschappelijke publicatiereeks ‘Biography Studies’ bij Brill Publishers (Boston/Leiden) verschijnen. Er zal in deze reeks minimaal jaarlijks een nieuwe studie op het terrein van de biografiewetenschap worden gepubliceerd. De redacteuren van de reeks zijn Hans Renders en Binne de Haan (beiden Biografie Instituut). De Advisory Board bestaat uit Joanny Moulin (Aix-Marseille Université), Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík Academy), Nigel Hamilton (University of Massachusetts Boston/Biografie Instituut) en Lindie Koorts (University of the Free State). Voor meer informatie en publicatievoorstellen kan gemaild worden naar: biografie.instituut@rug.nl

Board of The Biography Society
Board of The Biography Society

Founding of The Biography Society

On Saturday November 7 the The Biography Society has been founded at Aix-Marseille Université. The aim of The Biography Society is to foster international research and practice in the field of biography. President of the Society is Prof. Joanny Moulin (Aix-Marseille Université). Vice President is Prof. Hans Renders (Biography Institute/University of Groningen). Nigel Hamilton (University of Massachusetts Boston) has been appointed as Honorary President. Other members of the Board are Prof. Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík Academy), Alexandre Tremblay (Aix Marseille Université), Prof. Martine Boyer-Weinmann (Université Lumière-Lyon 2), Sophie Vallas (Aix-Marseille Université), Binne de Haan (Biography Institute/University of Groningen) and Maryam Thirriard (Aix-Marseille Université).

Programma boekpresentatie Het motorzijspan

Het programma van de boekpresentatie van Het motorzijspan van Willem Frederik Hermans onder redactie Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders is bekend. De presentatie zal woensdag 11 november vanaf 17.00 uur in Grand Café De Tropen bij het Tropenmuseum in Amsterdam plaatsvinden. Zie de uitnodiging voor het volledige programma en aanvullende gegevens.

Poster
Poster

Workshop 'Biography Theory' Aix-en-Provence

Op 6 november zullen Hans Renders en Binne de Haan namens het Biografie Instituut spreken op de publieke workshop 'Biography Theory' aan de Aix-Marseille Université in Aix-en-Provence. De andere sprekers zijn Martine Boyer-Weinmann (Université Lumière-Lyon 2), Nigel Hamilton (University of Massachusetts Boston), Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík Academy) en Joanny Moulin (Aix-Marseille Université).

Interview Nigel Hamilton in Elsevier

Biograaf Nigel Hamilton, die in het voorjaar van 2016 bij het Biografie Instituut hoopt te promoveren op Commander in Chief: FDR's Battle with Churchill, 1943 , is door Elsevier geïnterviewd over Roosevelt en de Verenigde Staten als wereldrijk (interview).

Omslag
Omslag

Presentatie Het motorzijspan van Willem Frederik Hermans

Op 11 november zal in Amsterdam in het Tropeninstituut Het motorzijspan van Willem Frederik Hermans (Uitgeverij Mokken Boeken), een verzameling nieuwe artikelen over Willem Frederik Hermans onder redactie van Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders, worden gepresenteerd. De bundel bevat bijdragen van onder meer Arnon Grunberg, Hans Sleutelaar, Joris van Casteren, Jeroen Vullings, Hans Ree en A.L. Snijders (zie inhoudsopgave). De presentatie vindt plaats van 17.00 tot 19.00 uur. Nadere details over het programma volgen nog. Wie een uitnodiging voor dit evenement wil ontvangen stuurt een mail naar mara@schepsel.nl, met een cc naar biografie.instituut@rug.nl.

Chris Hietland op symposium en in documentaire Van der Louw

Op zaterdag 21 november zal een symposium plaatsvinden naar aanleiding van het feit dat het dit jaar tien jaar geleden is dat André van der Louw, burgemeester van Rotterdam van 1974 tot 1981, is overleden. Biograaf van Van der Louw Chris Hietland (Biografie Instituut) zal in een panel plaatsnemen dat ondervraagd zal worden door Koos Postema. Daarnaast wordt een borstbeeld van Van der Louw onthuld. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 18.00 uur in de burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis.

RTV Rijnmond zal ter ere van dezelfde gelegenheid een televisiedocumentaire over André van der Louw uitzenden. Hietland zal ook in deze documentaire aan het woord komen.

Programma Geschiedenis Festival

Het precieze programma van de panels over biografie op het Geschiedenis Festival in Haarlem op zondag 18 oktober is bekend. Hans Renders zal als inleider en gespreksleider fungeren voor een discussie met biografen in het middag- en avondprogramma, met de volgende biografen:

Blok 1 (14.30-15.30 uur):
Chris Hietland (biograaf André van der Louw)
Jonne Harmsma (biograaf Jelle Zijlstra)
Marc Dierikx (biograaf Anthony Fokker)

Blok 2 (20.00-21.00 uur):
Richard Hoving (biograaf Joseph Kotälla)
Ariëtte Dekker (biograaf Anton Kröller)
Eva Rovers (biograaf Helene Kröller-Müller)

Tevens zal om 19.30 uur een debat plaatsvinden tussen Maarten van Rossem en Hans Renders naar aanleiding van de publicatie van De intrigantenclub, een herdruk van het proefschrift Radicalen in Nederland van M.J.F. Robijns.

Lezing Hans Renders in Deventer

Hans Renders zal op zondag 11 oktober in Deventer een lezing geven voor Deventer Literair (persbericht).

Omslag
Omslag

Herdruk Radicalen in Nederland

Na veertig jaar brengt Historisch Nieuwbslad/Omniboek in handelseditie onder de titel De intrigantenclub een herdruk van het proefschrift Radicalen in Nederland van M.J.F. Robijns. Deze editie bevat een voorwoord van Maarten van Rossem en een nawoord van Hans Renders.

Bij verschijning van deze herdruk wordt een debat georganiseerd (6 oktober om 17.00 uur in Boekhandel Scheltema, Amsterdam).

Debat
Debat

Call for Papers special issue Great Biographers

The journal Les Grandes Figures historiques dans les lettres et les arts will publish a special issue on 'Great Biographers'. Abstracts, no longer than 500 words, should be sent before 31 December 2015 to Prof. Joanny Moulin (joanny.moulin@univ-amu.fr) & Prof. Hans Renders (j.w.renders@rug.nl). Read the whole Call for Papers for more information.

Biografie Instituut op Geschiedenis Festival

Op zondag 18 oktober zal Hans Renders op het Geschiedenis Festival in Haarlem vijf biografen interviewen. Renders spreekt in twee blokken met de biografen van vijf markante personen: luchtvaartpionier Anthony Fokker (Marc Dierikx), de omstreden zakenman Anton Kröller (Ariëtte Dekker), PvdA-politicus André van der Louw (Chris Hietland), econoom en politicus Jelle Zijlstra (Jonne Harmsma) en SS’er en kampbewaker Joseph Kotälla (Richard Hoving) (zie programma). Het Geschiedenis Festival is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis 2015 en wordt georganiseerd door het Historisch Nieuwsblad.

Interviews Trouw Hans Renders en Boudewijn Smits

In Trouw zijn interviews verschenen met Hans Renders over zijn biografie van Jan Campert (8 augustus 2015) en Boudewijn Smits over zijn werk aan de biografie van Loe de Jong (15 augustus 2015).

Omslag
Omslag

Boekpresentatie De boer hij investeerde voort

Op 30 augustus zal het boek De boer hij investeerde voort (Friese Pers Boekerij/Uitgeverij Noordboek) worden gepresenteerd in het Landbouwmuseum in Eernewoude. Het boek reconstrueert de naoorlogse schaalvergroting in de landbouw vanuit het deelnemersperspectief van boeren en is geschreven door Binne de Haan (Biografie Instituut) en Marijn Molema (Fryske Akademy).

Lindie Koorts gastonderzoeker

In het kader van het Erasmus Mundus Actie 2-programma EU-SATURN zal dr. Lindie Koorts (Universiteit van de Vrystaat) binnenkort als gastonderzoeker bij het Biografie Instituut en de afdeling International Relations and International Organisation aan de Rijksuniversiteit Groningen aangesteld worden. Ze verrichtte al eerder aan het Biografie Instituut onderzoek voor haar biografie van D.F. Malan en keert nu terug voor nieuw onderzoek naar politieke netwerken in Zuid-Afrika aan het einde van de negentiende eeuw. Koorts zal worden begeleid door prof.dr. Hans Renders en dr. M.R. Doortmont (International Relations & African Studies).

Lee wins Plutarch Award

Penelope Fitzgerald: A Life by Hermione Lee won the Plutarch Award for best biography of 2014, as selected by members of Biographers International Organization. The winning book was announced at the Sixth Annual BIO Conference in Washington, DC.

The three other Plutarch finalists were:

 • The Lost Lives of the Daughters of Nicholas and Alexandria by Helen Rappaport
 • The Mantle of Command: FDR at War, 1941-1942 by Nigel Hamilton
 • Tennessee Williams: Mad Pilgrimage of the Flesh by John Lahr

Mastercollege 2015-2016

Ook het komende studiejaar zal via het Biografie Instituut het mastercollege 'Biografische benadering van Geschiedenis' worden aangeboden. Het subthema voor dit jaar is ‘Vrouwen in de avant-garde’. Zie voor nadere informatie binnenkort het menu-item Onderwijs.

Studium Generale Hamilton
Studium Generale Hamilton

15 september Studium Generale-lezing Nigel Hamilton

Op dinsdag 15 september zal Nigel Hamilton in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 voor Studium Generale een in samenwerking met het Biografie Instituut georganiseerde lezing geven over de levens en carrières van Amerikaanse presidenten uit de twintigste eeuw.

Hamilton, werkend aan de biografie Commander in Chief: FDR at War, 1943, zal ingeleid worden door prof.dr. Doeko Bosscher. Moderator van de avond is prof.dr. Hans Renders.

Tijd en locatie: 20.00-21.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.
Toegang: gratis.

Bekijk hier de flyer en poster.

Omslag
Omslag

Promotie Ariëtte Dekker

Op 2 juni 2015 vindt om 12:45 uur (stipt) de publieke verdediging plaats van de biografie Leven op krediet. Anton Kröller (1862-1941) door Ariëtte Dekker in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De promotoren zijn prof.dr. Hans Renders en prof.dr. Pim Kooij.

De handelseditie van het boek zal verschijnen bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker

Promotie Binne de Haan

Op 28 mei 2015 vindt om 14:30 uur (stipt) de publieke verdediging plaats van het proefschrift Van kroon tot bastaard. Biografie en het individuele perspectief in de geschiedschrijving door Binne de Haan in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Als promotor treedt op prof.dr. Hans Renders.

In Van kroon tot bastaard wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in het academische onderzoek naar de biografie en is onderzocht hoe de biografie als vorm van geschiedschrijving is gewaardeerd. Het boek is voor €24,50 te bestellen via de website van het Biografie Instituut.

Co Strootman schrijft biografie P.J. Bouman

Co Strootman zal een biografie schrijven van de historicus en socioloog P.J. Bouman (1902-1977). Bouman was in de jaren vijftig Nederlands bekendste en meest gelezen historicus. Zijn Revolutie der eenzamen (1953) werd een bestseller met vierendertig drukken en is in acht talen vertaald. Bouman, vanaf 1946 hoogleraar sociologie en later rector magnificus aan de Rijksuniversiteit Groningen, was een veelgevraagd spreker en had een uitgebreid netwerk. De begeleidingscommissie voor dit project bestaat uit prof.dr. Klaas van Berkel en prof.dr. Hans Renders.

Advertentie

Vrijwilliger gezocht

Wie wil een dag per week als vrijwilliger of stagiaire op de burelen van het Biografie Instituut komen helpen met uiteenlopende ICT-werkzaamheden.

 • Nationaal Pseudoniemen Archief
 • Website Biografie Instituut

en andere lopende werkzaamheden

Inlichtingen: Hans Renders, tel. 050 3635816 mail: J.W.Renders@rug.nl

Biografie Loe de Jong genomineerd

De biografie Loe de Jong 1914-2005. Historicus met een missie (Boom, 2014) van Boudewijn Smits is op de shortlist geplaatst voor de Boerhaave Biografie Prijs 2015 voor de beste Nederlandse geleerdenbiografie.

Andere genomineerden:
- Nele Beyens, Immer bereid en nooit verlegen. Hector Treub, vrouwenarts in een mannenmaatschappij (Boom, 2013)
- Timo Bolt en Joost Vijselaar, J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland (Boom, 2012)
- Patricia Faasse, Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk. De eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland (Atlas Contact, 2012)
- Peter Jan Knegtmans, Geld, ijdelheid en hormonen. Ernst Laqueur, hoogleraar en ondernemer (Boom, 2014)
- P.C. van der Kruit, Jacobus Cornelius Kapteyn: Born Investigator of the Heavens (Springer, 2014)

De winnaar wordt op 28 oktober in het Hodshon Huis in Haarlem bekendgemaakt.

Gerben Wynia schrijft biografie C.O. Jellema

Gerben Wynia is aangesteld als biograaf van de dichter C.O. Jellema (1936-2003). Jellema’s werk is vertaald in het Engels, Duits en Frans, en werd bekroond met diverse prijzen. Hij zat in literaire jury’s en besturen, en recenseerde jarenlang literatuur voor verschillende dagbladen. Daarnaast was hij actief als essayist, vertaler en doceerde Duitse literatuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek dat per 1 augustus 2014 is gestart wordt gefinancierd via het NWO-programma Promotiebeurs voor leraren. De begeleidingscommissie bestaat uit prof.dr. G.J. Dorleijn en prof.dr. J.W. Renders.

Congressen Aftermath WW I en BIO

Op het congres Aftermath: Cultural Legacies of World War I (21-23 mei) georganiseerd door King’s College London zullen Binne de Haan en Hans Renders spreken in een panel over biografie en de Eerste Wereldoorlog. Hans Renders zal tevens op de Sixth Annual Biographers International Organization (BIO) Conference (5-6 juni) in Washington, DC, het panel ‘Biography as History: The Great War 1914-1918’ voorzitten en een lezing houden over de wijze waarop de Eerste Wereldoorlog in biografieën gerepresenteerd wordt.

6 maart Lezing Hans Renders

Op vrijdag 6 maart 2015 verschijnt het boek Relus ter Beek, een handelsreiziger in de politiek (1944-2008), geschreven door Lukas Koops. Prof. Hans Renders zal een lezing geven getiteld 'Stroop. Azijn en Autorisatie'.

Panel BIO Conference

Onder voorzitterschap van Hans Renders wordt op de Sixth Annual Biographers International Organization (BIO) Conference in Washington, DC het panel 'Biography as History: The Great War 1914-1918' georganiseerd. Het congres vindt plaats op 5 en 6 juni 2015 en zal worden afgesloten met de uitreiking van de BIO Plutarch Award voor de beste Engelstalige biografie van 2014.

Zie voor meer informatie hier.

Research seminar 'De politieke biografie' 27 februari

De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis organiseert met medewerking van Jonne Harmsma van het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen research seminars over de praktijk en de theorie van de politieke biografie. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 27 februari 2015 in Groningen, met onder meer bijdragen van Binne de Haan, Jonne Harmsma en Hans Renders.

Programma

Zie voor meer informatie en aanmelden: http://onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl/

Lezing Hans Renders bij Academisch Genootschap

Op 28 februari 2015 bespreekt Hans Renders in zijn lezing bij het Academisch Genootschap in Eindhoven de stand van zaken, waaronder initiatieven als het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Biografie Instituut.
Verder gaat hij in op:
- ontvangst (receptie) van biografieën in de media en aan de hand van actuele voorbeelden.
- steeds terugkerende misverstanden bij biografieën, bijv. over wat autorisatie is.
- vergelijking met vooral zo geroemde Britse, literaire biografieën.
- eigen onderzoek als biograaf.
Tijd en locatie: 28 februari 17.00-19.00 uur. Parklaan 93 Eindhoven, Meerlezaal, inloop vanaf 16:15 uur.

Masterclass Hans Renders for Summer School Johan Huizinga 25 June 2015

2015 will see the 70thanniversary of Johan Huizinga’s death and the 20thanniversary of the founding of the Huizinga Institute. In order to mark these anniversaries, the annual summer school will be dedicated to Huizinga’s writings and it will also reflect on the relevance of his intellectual legacy in the contemporary academic word.
The Summer School will consist of two parts: a one-day symposium dedicated to Huizinga’s legacy, with contributions from Dutch and international scholars to be held on June 22th and an educational component consisting of two preparatory sessions in Amsterdam in early June and two masterclasses which will take place on 23-25 June 2015 in Groningen.

More information about this event and how to register, can be found on www.huizingainstituut.nl.

Coen Verbraak interviewt Hans Renders in De Kennis van Nu

Hij is oprichter én directeur van het Biografie Instituut in Groningen. De beste biografieën ontstaan volgens hem wanneer de biograaf totaal onafhankelijk te werk kan gaan en wanneer het om het even is welk beeld er van de geportretteerde ontstaat.
Zondag 25 januari praat Coen Verbraak in de Kennis van Nu met Hans Renders, hoogleraar geschiedenis en theorie van de biografie. Een gesprek over wekenlange zoektochten in archieven, veelgemaakte fouten en het belang van biografieën. Het gesprek gaat uiteraard ook over de biografie van kunstenaar Theo van Doesburg waaraan Renders momenteel werkt.

Cover
Cover

Biografie D.F. Malan van Lindie Koorts internationaal succes

Voormalig gastonderzoeker van het Biografie Instituut Lindie Koorts promoveerde op de biografie van D.F. Malan. De uitgave is zowel in het Afrikaans als in het Engels verschenen. Zie hier voor de bespreking in Times Literary Supplement .

B. de Haan, E. Taverne en K. Mierau
B. de Haan, E. Taverne en K. Mierau

Presentatie Microhistory and the Picaresque Novel

Het eerste exemplaar van de bundel Microhistory and the Picaresque Novel, geredigeerd door Binne de Haan (Biografie Instituut) en Konstantin Mierau (Romaanse Talen en Culturen), is op 3 december in Groningen aangeboden aan Ed Taverne, emeritus hoogleraar geschiedenis van architectuur en stedenbouw aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Duo-lezing over Gerbrandy en de biografie

De Fryske Akademy, Friesch Dagblad en Tresoar organiseren woensdagavond 26 november van 19.45-21.30 uur (zaal open: 19.30 uur) een duo-lezing bij Tresoar (Boterhoek 1, Leeuwarden). Sprekers zijn prof. dr. mr. Cees Fasseur en prof. dr. Hans Renders over de biografie van Pieter Sjoerds Gerbrandy en de biografische methode in regionale geschiedschrijving.

Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961) was al vroeg bekend als een scherp, maar eigengereid man. Toch slaagde hij er in om als oorlogspremier tijdens de Tweede Wereldoorlog leiding te geven aan de Nederlandse regering in Londen. Over deze intrigerende Friese ARP-politicus schreef Cees Fasseur onlangs de biografie Eigen meester, niemands knecht. Fasseur zal in zijn lezing spreken over de Friese achtergrond van Gerbrandy en over zijn jaren in Londen. Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut, spreekt over de groeiende populariteit van de biografie in de geschiedschrijving en hoe lang dat nog zo blijft. Na afloop is er tijd voor een discussie met de sprekers onder leiding van Marijn Molema (historicus 19de/20ste eeuw, Fryske Akademy) en Henk van der Laan (journalist Friesch Dagblad).

Prof dr. mr. Cees Fasseur is emeritus hoogleraar Nederlands-Indonesische betrekkingen aan de Universiteit van Leiden en werd bekend door zijn tweedelige biografie van koningin Wilhelmina. Dit jaar verscheen zijn biografie van Pieter Sjoerds Gerbrandy, Eigen meester, niemands knecht.

Prof. dr. Hans Renders is hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Biografie Instituut aldaar. Hij schreef de biografieën van Jan Hanlo en Jan Campert en is nu bezig met de biografie van Theo van Doesburg.

Aanmelding voor deze duo-lezing via: baly@fryske-akademy.nl Toegangsprijs: € 5,00 (contant te betalen aan de zaal)

Omslag
Omslag

Bundel Microhistory and the Picaresque Novel

De bundel Microhistory and the Picaresque Novel: A First Exploration into Commensurable Perspectives geredigeerd door Binne de Haan en Konstantin Mierau is verschenen bij Cambridge Scholars Publishing. De bundel bevat bijdragen van onder meer Giovanni Levi, Matti Peltonen en Hans Renders. Zie voor meer informatie de website van de uitgever. De bundel kan besteld worden door een mail te sturen naar biografie.instituut rug.nl (prijs € 55,-).

omslag
omslag

Presentatie tweede druk Theoretical Discussions of Biography

Het eerste exemplaar van de tweede druk van Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing, uitgegeven door Brill Publishers, is op 13 mei in Groningen aangeboden aan Carlo Ginzburg, een van de meewerkende auteurs aan de bundel. De publicatie is te bestellen via de website van Brill (http://www.brill.com/products/book/theoretical-discussions-biography).

Opname lezing van Ray Monk over het Biografie Instituut.

V.l.n.r. Hans Renders, Carlo Ginzburg, Binne de Haan
V.l.n.r. Hans Renders, Carlo Ginzburg, Binne de Haan

Plutarch Award 2014

Nominees for Plutarch Award for Best Biography of the Year as Selected by Biographers Revealed

BOSTON, MA—Biographers will once again determine the best biography of the year when they bestow the Plutarch Award at a gala ceremony in Boston on May 17. Named after the famous Ancient Greek biographer, the prize aims to be the genre’s equivalent of the Oscar, in that the winner is determined by secret ballot from a list of nominees selected by a committee of distinguished members of the craft.

The 2013 books nominated for this year’s Plutarch are:

 • Lawrence in Arabia by Scott Anderson (Doubleday)
 • Bolivar: American Liberator by Marie Arana (Simon & Schuster)
 • Wilson by A. Scott Berg (Putnam)
 • The Kid: The Immortal Life of Ted Williams by Ben Bradlee, Jr. (Little,Brown)
 • Jonathan Swift: His Life And His World by Leo Damrosch (Yale)
 • Gabriele D’Annunzio: Poet, Seducer, and Preacher of War by Lucy Hughes-Hallet (Knopf)
 • Jim Henson: The Biography by Brian Jay Jones (Ballantine)
 • Holding On Upside Down: The Life And Work of Marianne Moore by Linda Leavell (Farrar, Straus & Giroux)
 • Book of Ages: The Life and Opinions of Jane Franklin by Jill Lepore (Knopf)
 • Robert Oppenheimer: A Life Inside the Center by Ray Monk (Doubleday)

“This is the only prize to be awarded to a biographer by biographers,” said BIO President James McGrath Morris. “Just as each year science fiction readers await the announcement of the Nebula, horror readers await the Stoker, and mystery fans await the Edgar, biography readers have now come to see the Plutarch as a similarly prestigious and much-sought-after award.”

The Plutarch Award winner will be revealed at BIO’s annual Compleat Biographer Conference at the University of Massachusetts Boston on May 17, which attracts hundreds of biographers from around the globe.

Hazelhofflezing 2014.

Hans Renders, 'Een biografie is geen Selfie. Autorisatie als keurmerk van Rommel', Vrij Nederland 10 mei 2014.

24 april, Promotie B.J. Smits Groningen

Op donderdagmiddag 24 april 2014, de 100ste geboortedag van Loe en Sally de Jong, vindt om 14:30 uur de publieke verdediging plaats van de biografie Loe de Jong (1914-2005). Historicus met een missie door Boudewijn Smits in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Broerstraat 5, 9712 CP in Groningen.
www.biografieloedejong.nl

Biografie Willem Schermerhorn

Op 13 maart zal de biografie De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn 1894-1977, van de hand van Herman Langeveld, bij uitgeverij Boom verschijnen.

Dag van de Biografie & Erik Hazelhoff Biografieprijs

Op 14 april 2014 zal op de Dag van de Biografie de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs uitgereikt worden. De longlist is bekend: Roelof van Gelder, Wim Hazeu, Rick Honings en Peter van Zonneveld, Daniela Hooghiemstra, Bart Leeuwenburgh, Annet Mooij, Jos Perry, Wilfred Scholten, Ludo Stynen en H.L. Wesseling.
Meer informatie vindt u op www.erikhazelhoffprijs.nl.

Turning Points

Boudewijn Smits geeft op 7 maart een lezing over Loe de Jong tijdens het symposium 'Turning Points', over keerpunten in het leven van mensen: van religieuze bekeringsverhalen tot grote artistieke doorbraken, georganiseerd door het Tijdschrift voor Biografie in samenwerking met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (VU). Andere sprekers zijn Cees Fasseur over Pieter S. Gerbrandy, Léon Hanssen over Piet Mondriaan, Marita Mathijsen over Jacob van Lennep, Gert Peelen over Harry Kuitert en Monica Soeting over Cissy van Marxveldt.
Aanmelden: zie www.hdc.vu.nl

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is te downloaden als pdf in de Nederlandse versie. Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen via biografie.instituut rug.nl. De Engelse vertaling volgt nog en kunt u dan vinden onder menu-item Publicaties en jaarverslagen.

75 jaar Kröller-Müller Museum

Interview met de biografen Ariette Dekker en Eva Rovers van respectievelijk Anton Kröller en Helene Kröller-Müller in De Groene Amsterdammer van 17 oktober 2013.

Nieuwsbrief

Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden van nieuws betreffende het Biografie Instituut? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief, door te mailen naar biografie.instituut rug.nl.

Laatst gewijzigd:21 maart 2023 20:38