Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieBestuur en commissies

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies spelen een grote rol binnen de kwaliteitszorg van de faculteit. Ze staan dichtbij het onderwijs en hebben hierbij een belangrijke functie op opleidingsniveau ten opzichte van de Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur en de Directeur Onderwijs. De opleidingscommissie en haar taken staan beschreven in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Taken van de opleidingscommissie zijn:

  1. Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER);
  2. Het uitoefenen van het instemmingsrecht aangaande wijzigingen van bepaalde onderdelen van de OER;
  3. Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  4. Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding (onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studiebegeleiding, vakevaluaties etc.)

De Faculteit Rechtsgeleerdheid kent acht opleidingscommissies. Elke opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit wetenschappelijk personeel. Naast de bovengenoemde taken, heeft een opleidingscommissie ook een meldpuntfunctie voor studenten. Studenten kunnen klachten, suggesties en problemen over vakken, tentamens en stafleden aandragen bij de studentleden van hun opleidingscommissie. In onderstaande tabel staat het e-mailadres waarop studentleden bereikbaar zijn, vermeld.

Interesse in een opleidingscommissie? Studentleden worden jaarlijks geselecteerd op basis van een sollicitatieprocedure die wordt gevoerd door de studievereniging gelieerd aan de betreffende opleiding.

Opleiding Rechtsgeleerdheid

WP: Tel.
prof.mr.dr. S.A.J. Munneke, SBB (vz.) 050 36 35682
mw.mr. J. van der Veen (ambt. secr.) 050 36 35096
mr. K.K. Lindenberg, STCR 050 36 38065
prof.mr.dr. W.D. Kolkman, ARW 050 36 36143
mr. J.G. Knot, BRER 050 36 35739
Studenten (OC Rechtsgeleerdheid): ocrg@rug.nl
Attie Schout
Ellen de Vries
Stefanie Kuit
Marlies van der Laan

Opleiding Notarieel Recht

WP: Tel.
prof.mr. L.C.A. Verstappen, PRNO (vz.) 050 36 35762
mr. J.H.M. ter Haar, PRNO 050 36 38529
mr. H Halma, PRNO 050 36 35479
Studenten Vevonos (OC Notarieel Recht): ocnr@rug.nl
Aukje Johanna Dijkstra (secr.)
Riane Barf
Daphne Schuitema

Opleiding Fiscaal Recht

WP: Tel.
prof.dr. J.N. Bouwman, BELREC (vz.)            050 36 35726
mr. N.J. Schutte, BELREC (secr.) 050 36 35483
mr. J. Scholten, BELREC 050 36 35725
Studenten GFE (OC Fiscaal Recht): ocfr@rug.nl
Jelle Nicolaas van Dijk
Hilde Anne Atsma
Nino Jouby

Opleiding Recht en Bestuur

WP: Tel.
prof.mr. H.B. Winter, SBB (vz.) 050 36 35694
mw.dr. B. Brink, SBB 050 36 35675
mr. A. Tollenaar, SBB 050 36 35394
Studenten Dorknoper: ocrb@rug.nl
Tim van Oort (secr.)
Jasmineke Meester
Roosmarijn Griede

Opleiding Recht & ICT

WP: Tel.
prof.mr. P.G.F.A. Geerts, BRER (vz.) 050 36 35614
mr.dr. A.M. Klingenberg, SBB 050 36 36893
mw. mr.dr. R. Koolhoven, RTH 050 36 35651
Studenten:
Annemarie Foekema (secr.)
Joris Vos
Jonathan Santman

Engelstalige bachelor opleiding (LLB)

WP: Tel.
mr. B. Hoops, PRNO 050 36 35898
mr.dr. A.A. van Dijk, STRCR 050 36 67032
dr. P. Merkouris, IR 050 36 38258
prof.dr. G.P. Mifsud Bonnici, BRER 050 36 37700
mw mr. K.C. Wolkotte (ambt. secr.) 050 36 35243
Studenten (OC LLB):
Andrew Mckeown
Deniz Selcuk
Annika Weis
Isabelle Dahl

Engelstalige master opleiding (LLM)

WP: Tel.
dr. A.G. Hallo Wolf, IR (vz.) 050 36 37446
mw.prof.mr. J.N. Schutte-Veenstra, BRER 050 36 35719
prof.mr. H.D. Wolswijk, STRCR 050 36 38343
mw mr. K.C. Wolkotte (ambt. secr.) 050 36 35243
Studenten LLM@rug.nl
Antonia Neidhardt
Kansuda Sodsee
Ashwaq Abdulla Mohamed Shukralla Ali

Onderzoeksmaster

WP: Tel.
prof.dr. P.C. Westerman, RTH (vz.) 050 36 35637
prof.dr. C.I. Fournet, STRCR 050 36 37029
mr.dr. A. Tollenaar, SBB 050 36 35394
mw.drs. L. Both (ambt. secr.) 050 36 35936
Studenten (OC REMA):
Anouk van der Schors
Maarten Knol
Maria Westra

Vaste Commissie voor de Propedeuse

Docentleden: Tel.
prof.mr. K.J. de Graaf, SBB (vz.) 050 36 35787
dr.mr. L.J.J. Peters, STRCR 050 36 35746
mw.mr. L.D. van Kleef-Ruigrok, ARW 050 36 35709
mr. P. Koerts, PRNO 050 36 35825
mr. B. Roorda, ARW 050 36 37040
mw. I. Bennigsen, bibliotheek 050 36 35664
Studentleden:
Shania Stukker (PR)
Iris de Jager (PR)
Mirjam Stehouwer (TBR)
Thijmen Hatt (TBR)
vacature (Friesland)
Overig:
mr. J.J. Dijkstra, dir. onderwijs 050 36 35784
mw.mr. M. Groendijk (studieadviseur) (ambt. secr.) 050 36 39708

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 09:50
printOok beschikbaar in het: English