Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieBestuur en commissies

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies spelen een grote rol binnen de kwaliteitszorg van de faculteit. Ze staan dichtbij het onderwijs en hebben hierbij een belangrijke functie op opleidingsniveau ten opzichte van de Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur en de Directeur Onderwijs. De opleidingscommissie en haar taken staan beschreven in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Taken van de opleidingscommissie zijn:

  1. Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER);
  2. Het uitoefenen van het instemmingsrecht aangaande wijzigingen van bepaalde onderdelen van de OER;
  3. Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  4. Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding (onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studiebegeleiding, vakevaluaties etc.)

De Faculteit Rechtsgeleerdheid kent acht opleidingscommissies. Elke opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit wetenschappelijk personeel. Naast de bovengenoemde taken, heeft een opleidingscommissie ook een meldpuntfunctie voor studenten. Studenten kunnen klachten, suggesties en problemen over vakken, tentamens en stafleden aandragen bij de studentleden van hun opleidingscommissie. In onderstaande tabel staat het e-mailadres waarop studentleden bereikbaar zijn, vermeld.

Interesse in een opleidingscommissie? Studentleden worden jaarlijks geselecteerd op basis van een sollicitatieprocedure die wordt gevoerd door de studievereniging gelieerd aan de betreffende opleiding.

Opleiding Rechtsgeleerdheid

WP: Tel.
prof.mr.dr. S.A.J. Munneke (vz.) 050 36 35682
mw.mr. J. van der Veen (ambt. secr.) 050 36 35096
mr. K.K. Lindenberg 050 36 38065
prof.mr.dr. W.D. Kolkman 050 36 36143
mr. J.G. Knot 050 36 35739
Studenten (OC Rechtsgeleerdheid): ocrg@rug.nl
Ellen de Vries
Patrick Zoeten
Matthys Mollema
Lieuwe Zeldenrust

Opleiding Notarieel Recht

WP: Tel.
prof.mr. L.C.A. Verstappen (vz.) 050 36 35762
mr. J.H.M. ter Haar 050 36 38529
mr. H Halma 050 36 35479
Studenten Vevonos (OC Notarieel Recht): ocnr@rug.nl
Aukje Johanna Dijkstra
Daphne Schuitema (secr.)
Isahara Autar

Opleiding Fiscaal Recht

WP: Tel.
prof.dr. J.N. Bouwman (vz.)            050 36 35726
mr. J. Scholten 050 36 35725
mr. W.H.M. Grooten 050 36 33690
Studenten GFE (OC Fiscaal Recht): ocfr@rug.nl
Cody Zomerdijk (secr.)
Quinten van Schajik
Ingmar Mul

Opleiding Recht en Bestuur

WP: Tel.
prof.mr. H.B. Winter (vz.) 050 36 35694
mw.dr. B. Brink 050 36 35675
mr. A. Tollenaar 050 36 35394
Studenten Dorknoper: ocrb@rug.nl
Tim van Oort (secr.)
Hielke Onnink
Pieter Polhuis

Opleiding Recht & ICT

WP: Tel.
prof.mr. P.G.F.A. Geerts (vz.) 050 36 35614
mr.dr. A.M. Klingenberg 050 36 36893
mw. mr.dr. R. Koolhoven 050 36 35651
Studenten:
Joris Vos (secr.)
Petra Boonstra
Daniëlle Trippenzee

Engelstalige bachelor opleiding (LLB)

WP: Tel.
mr. B. Hoops (vz.) 050 36 35898
prof.dr. L.W. Gormley 050 36 67032
prof.dr. P. Merkouris 050 36 38258
prof.dr. G.P. Mifsud Bonnici 050 36 37700
mw mr. K.C. Wolkotte (ambt. secr.) 050 36 35243
Studenten (OC LLB):
Andrew Mckeown
Elena Haig
Isabelle Dahl
James Pease

Engelstalige master opleiding (LLM)

WP: Tel.
dr. A.G. Hallo Wolf (vz.) 050 36 37446
mw.prof.mr. J.N. Schutte-Veenstra 050 36 35719
prof.mr. H.D. Wolswijk 050 36 38343
mw mr. K.C. Wolkotte (ambt. secr.) 050 36 35243
Studenten LLM@rug.nl
Jean D'Amour Bizimana
Abraham Redekop Portillo
Benedikt Schmitz

Onderzoeksmaster

WP: Tel.
prof.dr. P.C. Westerman (vz.) 050 36 35637
prof.dr. C.I. Fournet 050 36 37029
mr.dr. A. Tollenaar 050 36 35394
mw.drs. L. Both (ambt. secr.) 050 36 35936
Studenten (OC REMA):
Anouk van der Schors
Maarten Knol
Maria Westra

Vaste Commissie voor de Propedeuse

Docentleden: Tel.
prof.mr. K.J. de Graaf (vz.) 050 36 35787
dr.mr. L.J.J. Peters 050 36 35746
mw.mr. L.D. van Kleef-Ruigrok 050 36 35709
mr. P. Koerts 050 36 35825
mr. B. Roorda 050 36 37040
mw. I. Bennigsen, bibliotheek 050 36 35664
Studentleden:
Nina de Haan (PR)
Mirthe Morssink (PR)
Julia Doesburg (TBR)
Sven Gommans (TBR)
vacature (Friesland)
Overig:
mr. J.J. Dijkstra, dir. onderwijs 050 36 35784
mw.mr. M. Groendijk (studieadviseur) (ambt. secr.) 050 36 39708

Laatst gewijzigd:13 december 2018 08:32
printView this page in: English