Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Transboundary Legal Studies Superdilemma's

Werkvormen

werkvormen

Er zijn veel verschillende manieren om met het boek Superdilemma’s aan de slag te gaan in de klas. Ter inspiratie stellen we in het boek verschillende werkvormen voor. Ook bieden we op deze website instructiefilmpjes aan in gesproken Nederlands en in de Nederlandse gebarentaal (NGT).

Met de werkvormen worden verschillende kerndoelen uit de gebieden taalvaardigheid en kunstzinnige oriëntatie gerealiseerd. De tabel geeft een overzicht van de kerndoelen binnen die gebieden en de bijpassende werkvormen.

Laatst gewijzigd:21 september 2020 11:50