Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Transboundary Legal Studies

Algemene informatie

Bestuur vakgroep

Voorzitter: prof. mr. M.M.T.A. Brus
Budgethouder: prof. mr. H.H.B. Vedder
Ph. onderwijs: mr. dr. A.M. Klingenberg
Ph. onderzoek: prof. mr. M.M.T.A. Brus
Secretaris: mr. dr. A.M. Klingenberg

Over de vakgroep

In de vakgroep TLS worden de grenzen van en in het recht opgezocht en onderzocht, in onderzoek en in het verlengde daarvan in onderwijs. In een hoogtechnologische en sterk internationaliserende samenleving zijn veel complexe maatschappelijke vraagstukken grensoverschrijdend. Dit heeft zijn weerslag op de rol van het recht in de oplossing hiervan.  Grenzen tussen de traditionele juridische disciplines worden doorbroken om passende resultaten te vinden. Een eendimensionale benadering van de rechtsvragen is vaak niet meer mogelijk. Het recht in de digitale samenleving, bijvoorbeeld, beweegt zich op het kruispunt van publiek- en privaatrecht, van internationaal, Europees en nationaal recht, en vereist kennis van andere disciplines dan alleen het recht. Technology law is bij uitstek een multidimensionaal vakgebied. Daarnaast vragen nieuwe problemen om nieuwe oplossingsrichtingen; vaak zal dit grensoverschrijdend recht (internationaal of Europees) vereisen.

Vanuit een fascinatie met de grenzen van het recht zijn vanaf januari 2018 verschillende expertisegebieden binnen de rechtenfaculteit samengevoegd. Het doel is om ervaringen met de veranderende grensoverschrijdende aspecten van het recht bijeen te brengen en daarop in onderzoek en onderwijs te reflecteren. Dit is geen doel op zichzelf, maar een middel om vanuit gezamenlijke inzichten de verdere ontwikkeling van de expertisegebieden te verrijken.

Laatst gewijzigd:04 april 2019 11:56
printView this page in: English