Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Institute of Corporate Law (IVO)

IVO Najaarscongres 2016: Familievennootschappen

Op 18 en 19 november 2016 organiseerde het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam zijn tweejaarlijkse congres in Pathé Groningen. Het congres was gewijd aan het thema familievennootschappen. Het congres werd geopend door de heer Donkersloot die als algemeen directeur van de Groningse familiedistilleerderij Hooghoudt een boeiend inkijkje gaf in het reilen en zeilen van dit familiebedrijf. Vervolgens hebben negen sprekers uit wetenschap en praktijk het congresthema vanuit uiteenlopende perspectieven benaderd.

Een grote variëteit van onderwerpen kwam aan bod, waaronder de governance, het vennootschappelijk belang en het dividendbeleid van familievennootschappen. Ook was er aandacht voor de (on)mogelijkheden die de Wet Flex-BV biedt aan de familievennootschap en voor de familievennootschap die naar de beurs gaat. Tot slot werd een aantal onderwerpen belicht waarmee een familievennootschap vroeg of laat te maken krijgt. Deze betroffen het toezicht, de geschillenbeslechting en de bedrijfsopvolging alsmede het in Nederland als gevolg van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn in te voeren UBO-register. Door dit register komt de privacy van grootaandeelhouders van familievennootschappen onder druk te staan.

Handels- en Arbeidsrecht, Postbus 716, 9700 AS Groningen, e-mail IVOcongres@rug.nl  tel. secretaresse: 050-36 35606

Laatst gewijzigd:11 april 2019 12:12