Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Institute of Corporate Law (IVO)

Over Instituut voor Ondernemingsrecht

Het Instituut voor Ondernemingsrecht is een wetenschappelijk studiecentrum op het gebied van het rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het staat onder leiding van Bastiaan Assink, Hylda Boschma, Marnix van Ginneken, Maarten Kroeze, Loes Lennarts, Hanny Schutte-Veenstra, Kid Schwarz, Maarten Verbrugh, Hélène Vletter-van Dort en Jan Berend Wezeman.

Het instituut heeft een eigen reeks: de serie Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht.

IVO Najaarscongres 2018: Ondernemingsrecht in de Lage Landen

Op 16 en 17 november 2018 organiseerde het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam voor de twintigste keer zijn tweejaarlijkse congres in Pathé Groningen. Het congres was gewijd aan het thema Ondernemingsrecht in de Lage Landen. Het gekozen thema hield verband met de ingrijpende hervorming en modernisering van het Belgische vennootschapsrecht. Ten tijde van het congres lag een daartoe strekkend wetsvoorstel bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op 28 februari 2019 is dit wetsvoorstel door de Kamer goedgekeurd nadat op de valreep nog wijzigingen zijn aangebracht, waaronder een vergaande beperking van de reikwijdte van de ‘ cap ’, de controversiële limitering van bestuurdersaansprakelijkheid. De nieuwe Belgische wetgeving is op 1 mei 2019 van kracht geworden.

Tijdens het congres kwam een gevarieerd aantal onderwerpen aan bod dat zowel in de Belgische- als Nederlandse rechtspraktijk actueel is. Zo was er achtereenvolgens aandacht voor crediteurenbescherming, bestuurdersaansprakelijkheid, grensoverschrijdende mobiliteit, geschillenregeling, regulering van de beursnv/beursbv, loyaliteitsstemrecht en belangenconflicten met grootaandeelhouders in beursvennootschappen.

Deze onderwerpen werden eerst vanuit Belgisch perspectief ingeleid door twee Belgische experts: Hans de Wulf (eerste congresdag) en Marieke Wyckaert (tweede congresdag). Daarna belichtten Nederlandse sprekers de verschillende onderwerpen vanuit Nederlands perspectief. Centraal stond steeds de vraag: wat kunnen de Belgen en de Nederlanders van elkaar leren?

Laatst gewijzigd:17 november 2022 10:39