Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Health Law Onderzoeksprojecten Children's Rights in Healthcare

Published work

Publications related to the goals of the CRHC-Section are:

 • J.H.H.M. Dorscheidt, The unborn child and the UN-Convention on Children’s Rights; the Dutch perspective as a guideline, The International Journal of Children’s Rights 7, 1999, nr. 4, pp. 303-347.
 • J.H.H.M. Dorscheidt, Assessment procedures regarding end-of-life decisions in neonatology in the Netherlands, Medicine and Law 24, 2005, pp. 803-829.
 • J.H.H.M. Dorscheidt: Levensbeëindiging bij gehandicapte pasgeborenen. Strijdig met het non-discriminatiebeginsel? (diss.) Sdu: Den Haag, 2006.
 • J.H.H.M. Dorscheidt: End of life-decisions in neonatology and the right to life of the disabled newborn child: impressions from the Netherlands, in: Luke Clements, Janet Read (eds.): Disabled people and the right to life, The Protection and Violation of Disabled People’s Most Basic Human Right, Oxford: Routledge, 2008, pp. 176-194.
 • M.J. Siebelink, J.H.H.M. Dorscheidt: Postmortale orgaandonatie en de rechtspositie van het jonge kind, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 30 (2008) afl. 3, pp. 52-57.
 • A.A. Eduard Verhagen, Mirjam de Vos, Jozef H.H.M. Dorscheidt, Bernadette Engels, Joep H. Hubben, Pieter J. Sauer: Conflicts about End-of-Life Decisions in NICUs in the Netherlands, Pediatrics 124 ( 2009), pp. e112-e119 (zie www.pediatrics.org)
 • A.A.E. Verhagen, J.H.H.M. Dorscheidt, B. Engels, J.H. Hubben, P.J.J. Sauer: End-of-life decisions in severely ill newborns in the Dutch NICU, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 163, 2009 nr. 10, pp. 895-901.
 • J.H.H.M. Dorscheidt, J.H. Hubben: Enkele ontwikkelingen aangaande de juridische positie van het ongeboren kind: is een ruimere prenatale rechtsbescherming gewenst?, in G.T. de Jong, L.M. Klap-de Nooijer, H.B. Krans, F.T. Oldenhuis (red.): Markante Analyses. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.mr. M.H. Wissink, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2009, pp. 9-27.
 • A.A.E. Verhagen, J.H.H.M. Dorscheidt, B. Engels, J.H. Hubben, P.J.J. Sauer: Analgesics, sedatives and neuromuscular blockers as part of end-of-life decisions in Dutch NICUs, 94 Archives of Disease in Childhood, Fetal and Neonatal Edition (2009), nr. 6, p. F434-438.
 • J.H.H.M. Dorscheidt: Developments in Legal and Medical Practice Regarding the Unborn Child and the Need to Expand Prenatal Legal Protection, 17 European Journal of Health Law 2010, nr. 5, pp. 433-454.
 • J.H.H.M. Dorscheidt, A.A.E. Verhagen, P.J.J. Sauer, J.H. Hubben et al.: Parental involvement in end-of-life decisions in neonatology: legal considerations with regard to Dutch medical practice, 11 Medical Law International, 2011, no. 1, pp. 1-22.
 • J.H.H.M. Dorscheidt: Rechter laat foetaal belang onbeschermd, NJB-Opinie, 87 Nederlands Juristenblad (2012) afl. 12, p. 810. Reactie met naschrift in 87 Nederlands Juristenblad (2012) afl. 28, pp. 1603-1604.
 • J.H.H.M. Dorscheidt, A.A.E. Verhagen, P.J.J. Sauer, J.H. Hubben: Medication regimes in the context of end-of-life decisions in neonatology: legal considerations with regard to Dutch NICU-practice, 31 Medicine and Law (2012) nr. 4, pp. 671-685 (Reprint 32 Medicine and Law (2013); pp. 215-229).
 • J.H.H.M. Dorscheidt: Kanttekeningen bij de melding van gevallen van levensbeëindiging bij pasgeborenen, in J.G. Sijmons, J.K.M. Gevers, J.H.H.M. Dorscheidt (red.): Recht en zorg van kwaliteit, Liber Amicorum voor Prof.mr. J.H. Hubben, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2012, pp. 193-208.
 • Jozef H.H.M. Dorscheidt: Legal Aspects of End-of-Life Decisions in Neonatology, in Roy G. Beran (ed.): Legal and Forensic Medicine: Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 2013, pp. 1175-1200.
 • P.J.J. Sauer, J.H.H.M. Dorscheidt, A.A.E. Verhagen J.H. Hubben: End-of-life decisions in severely ill newborn infants: medical and legal viewpoints from seven European countries, 102 Acta Paediatrica (2013), pp. e57-e63.
 • J.H.H.M. Dorscheidt: Het belang van de ongeboren proefpersoon: de foetale chirurgie als casus, 35 Tijdschrift voor Familie– en Jeugdrecht 2013, nr. 5, pp. 134-139.
 • J.H.H.M. Dorscheidt: Levensbeëindiging bij pasgeborenen: recente ontwikkelingen onder de loep, 90 Nederlands Juristenblad 2015, afl. 21, p. 1415-1423.
 • Jo Dorscheidt: Euthanasie ook voor jonge kinderen? Kind & Zorg, mei 2016, p. 19-21.
 • J.H.H.M. Dorscheidt: Een nieuwe Regeling beoordeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen: goede inval of bedenkelijke manoeuvre? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, nr. 6, p. 356-368.
 • Jozef H.H.M. Dorscheidt: End-of-life decisions in neonatology from a children’s rights perspective: Dutch developments examined, in Eduard Verhagen, Annie Janvier (eds.): Ethical Dilemmas for Critically Ill Babies, Springer Verlag: New York/Heidelberg, 2016, p. 67-79.
 • J.H.H.M. Dorscheidt, I.M. Hein: Medical Research involving Children – Giving Weight to Children's Views, The International Journal of Children’s Rights 26, 2018, no. 1, p. 93-116.
 • J.H.H.M. Dorscheidt: Medische behandeling en de wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten, Ars Aequi 2018, afl. 4, p. 289-295.
 • Jo Dorscheidt: Wetgeving en praktijk van euthanasie bij minderjarigen in Nederland, (Vlaams) Tijdschrift Jeugd- en Kinderrechten 2018, afl. 4, p. 346-363.
 • H.B. Winter, N.O.M. Woestenburg, J.H.H.M. Dorscheidt, B.J.M. Frederiks: De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting geëvalueerd: nog steeds veel dorre grond, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020, nr. 1, p. 5-18.
 • J.H.H.M. Dorscheidt, M.H. Wissink: De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in kinderrechtelijk perspectief: bevindingen naar aanleiding van de tweede wetsevaluatie, Tijdschrift voor Familie– en Jeugdrecht 2020/35, resp. FJR 2020, afl. 6, p. 154-164.
 • Jo Dorscheidt: DigiD beschermt privacy minderjarigen, Kind & Zorg, juni 2020.
 • Jozef Dorscheidt: Article 23 - The Right of the Disabled Child to Special Protection and Care, deelpublicatie in de serie T. Liefaard, J.E. Doek e.a. (eds.): A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden-Boston: Brill Nijhoff Publishers, 2021 (in voorbereiding)
Last modified:17 August 2023 1.02 p.m.
View this page in: Nederlands