Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre of Energy Law and Sustainability Organisatie

Over het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability

team GCEL

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een speciale band met de energiesector. Niet alleen heeft de universiteit haar zetel bovenop het Groningen gasveld, maar tevens heeft zij nauwe banden met de partijen die bij de ontwikkeling van dit veld betrokken zijn. Inmiddels werken de universiteit en de betrokken partijen zoals de Gasunie samen in diverse gremia, bijvoorbeeld het Energy Delta Institute en de Energy Valley. Bovendien heeft het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen het thema ‘energie’ aangewezen als één van de speerpunten van onderwijs en onderzoek.

Onderzoek

Op facultair niveau coördineert het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability al het rechtswetenschappelijke onderzoek dat betrekking heeft op (onderdelen van) de energiesector. Dit onderzoek strekt zich uit tot de gehele energieketen (van “put” tot “pit”). Het omvat onder meer de wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het transport en de levering van energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de voorzieningszekerheid en de bescherming van zowel het klimaat als de consument. Het huidige onderzoek concentreert zich voor een belangrijk deel op de liberalisering van de Nederlandse en Europese energiemarkten en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor wet- en regelgeving. Ook de economische en sociale effecten ervan worden bestudeerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het contractuele raamwerk waarbinnen energieleveranciers en afnemers opereren en aan de fiscale en financiële aspecten van de productie en levering van energie.

Grensoverschrijdend

In toenemende mate is de energiesector grensoverschrijdend van aard. Nederland exporteert sinds de jaren zestig van de vorige eeuw aardgas naar diverse Europese landen en is een belangrijke doorvoerhaven voor andere energieproducten, zoals aardolie. Door het afnemende aanbod en de stijgende vraag zal de import van energie echter geleidelijk toenemen. Dit zal ook gevolgen hebben voor het juridische kader waarbinnen energiemarkten opereren. Het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability besteedt daarom eveneens aandacht aan de internationaalrechtelijke en rechtsvergelijkende aspecten van de energiesector.

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 10:58
printView this page in: English