Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre of Energy Law and Sustainability Energierecht op locatie

Energierecht op Locatie

energierecht op locatie

Energierecht op Locatie is een uitgebreide postacademische cursus van het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability (GCELS) en het Juridisch Postacademisch Onderwijs (PAO) van de Rijksuniversiteit Groningen. De cursus richt zich op de regulering in Nederland van de gehele energieketen “van put tot pit” vanuit een Europees perspectief. De cursus bestaat uit zes afzonderlijke modules die op verschillende locaties plaatvinden. Per energiebron en onderdeel van de energieketen – productie, levering en transport - worden alle relevante juridische aspecten behandeld door zowel academici als deskundigen uit het werkveld.

De cursus is bedoeld voor een ieder die zich voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling of professionalisering wil bekwamen in het energierecht in al haar aspecten, dat wil zeggen alle onderdelen van de energieketen. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. De cursus is toegankelijk voor juristen, maar ook voor diegene die zich gedurende een langere periode hebben bezig gehouden met deregulering van de energiesector en baat hebben bij een verbreding en/of verdieping van de relevante juridische aspecten.

Maatwerk en opzet

Energierecht op Locatie is een modulair onderwijsprogramma dat maatwerk mogelijk maakt. Iedere cursist kan het programma samenstellen dat het beste bij zijn of haar wensen en interesses past. De cursist kan kiezen uit de volgende opties:

 1. Het volgen van de opleiding als leergang Energierecht, dwz. het volgen van alle modules alsmede het schrijven van vijf huiswerkopdrachten en een afsluitende paper. Na afsluiting met een voldoende ontvangt de cursist een certificaat met PO-punten.
 2. Het volgen van losse modules. In dat geval ontvangt de cursist aan het eind van elke module een verklaring van deelname.

Wat onderscheidt EoL?

Energierecht op Locatie is uniek omdat het niet alleen juridische kennis wil bieden, maar de cursisten ook kennis wil laten maken met de praktische aspecten van de stof die wordt behandeld. Daarom wordt het onderwijs op locatie gegeven. Alle modules zijn gericht op een specifiek onderwerp en vinden plaats op een voor dat specifieke onderwerp relevante locatie. Waar mogelijk en relevant maakt een excursie deel uit van het programma. Op alle locaties zullen zowel de kennis van wet- en regelgeving alsmede de kennis uit de praktijk samenkomen. Energierecht op Locatie is een hoogkwalitatieve cursus aan te bieden zonder winstoogmerk, voor de professional die behoefte heeft aan de behandeling van zijn specialisme als een samenhangend geheel. Waar andere cursussen zich richten op bepaalde elementen (civiel, bestuursrechtelijke, Europeesrechtelijk) en deze koppelen aan de verschillende aspecten van de energiesector, daar wil Energierecht op Locatie het energierecht benaderen als een eigen, volwaardig juridisch deelgebied.

NOvA punten

NOvA

Energierecht op Locatie is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De gehele cursus geeft recht op 60 NOvA punten. Dit staat gelijk aan 60 uur onderwijs. Deze punten worden per module toebedeeld aan de hand van de verklaring van deelname welke de gevolgde modules aangeeft:

 1. Inleiding Energierecht (6 NOvA punten)
 2. Regulering Elektriciteitssector, Duurzaamheid en Klimaat (12 NOvA punten)
 3. Regulering Onafhankelijk Netbeheer (12 NOvA punten)
 4. Regulering gasketen: van aardgas naar waterstof (12 NOvA punten)
 5. Mededinging, Staatsteun en Markttoezicht (12 NOvA punten)
 6. Energiehandel, regulering handelsplatformen en contracten (6 NOvA punten)

Verklaring van Deelname

Een verklaring van deelname wordt na afloop van elke gevolgde module afgegeven aan cursisten die de modules hebben gevolgd. Op de verklaring staat vermeld wanneer en welke bijeenkomst de deelnemer heeft bijgewoond en het behaalde aantal NOvA punten.

Certificaat

Cursisten die de opleiding als leergang volgen, ontvangen na afloop een certificaat. Voor het behalen van dit certificaat dient de cursist naast het volgen van alle modules ook vijf aanvullende huiswerkopdrachten te maken en een afsluitende paper te schrijven.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt circa twee weken voor aanvang van de module digitaal aan de deelnemers verzonden. Presentaties en additionele stukken worden via een Brightspace aangeboden.

Kosten

De kosten per module variëren van 650 Euro voor één dag tot 1300 Euro voor twee dagen. Wanneer een cursist zich in één keer inschrijft voor alle modules (zonder huiswerkopdrachten en afsluitende paper), vindt een korting plaats en bedragen de kosten 5500 Euro. Als er wordt gekozen voor de opleiding als Leergang Energierecht (dus inclusief huiswerkopdrachten en afsluitende paper) bedragen de totale kosten 6500 Euro.

Bij de kosten van de cursus zijn inbegrepen lunch op locatie, koffie/ thee en versnaperingen tijdens de pauzes. Eventuele overnachtingen en overige kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Meer informatie

Wegens COVID 19 en onduidelijkheid of de locaties zaalruimte hebben die voldoet aan de huidige RIVM regelingen zijn data en locaties onder voorbehoud.

Programma

Disclaimer: Alle wijzigingen voorbehouden. Programma en docenten kunnen aan verandering onderhevig zijn, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door de deelnemers van het programma.

Registratie

Algemene voorwaarden en annuleringsregeling zijn te vinden op de website van Juridisch PAO.

U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de cursus.

U kunt ook contact opnemen met:

Universiteit Groningen/Faculteit Rechtsgeleerdheid/Groningen Centre of Energy Law and Sustainability

Postbus 716

9700 AS Groningen

The Netherlands

T:

@:

W3:

+31 50 363 2985 (muv maandag en vrijdag)

gcels rug.nl

www.gcel.nl

Universiteit Groningen/Faculteit Rechtsgeleerdheid/Juridisch Postacademisch onderwijs Groningen

@:

W3:

pao rug.nl

www.rug.nl/rechten/pao

Aanmelden voor een module graag uiterlijk twee weken voor aanvang. Mocht deze termijn gepasseerd zijn, neemt u dan contact op via bovenstaande adressen voor informatie over de mogelijkheden voor eventuele deelname.

Coördinatieteam

Het coördinatieteam neemt de dagelijkse leiding van de opleiding op zich.

 • Prof. mr. dr. M.M. (Martha) Roggenkamp Hoogleraar Energierecht en directeur GCELS (coördinator postacademische opleiding Energierecht op Locatie)
 • Dr. L. (Lea) Diestelmeier (coördinator postacademische opleiding Energierecht op Locatie)
 • Mr. A. (Ina) Middelkamp  (coördinator Juridisch Postacademisch Onderwijs)

Per module wordt er een persoon toegevoegd aan het coördinatieteam als contactpersoon van de locatie

Laatst gewijzigd:25 juli 2022 09:51