Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre of Energy Law and Sustainability Energierecht in de praktijk

Energierecht in de praktijk

.

‘Energierecht in de praktijk’ is een uitgebreide postacademische cursus van het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability (GCELS) en het Juridisch Postacademisch Onderwijs (PAO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De cursus richt zich op de energiesector in Nederland in de Europese context en bestaat uit vier afzonderlijke modules waarin belangrijke juridische aspecten behandeld worden door zowel academici als deskundigen uit het werkveld.

Hebt u interesse in de Leergang Energierecht? Wilt u op de hoogte blijven van volgende edities van de leergang Energierecht? Meld u dan aan voor de interesselijst.

Algemene informatie

‘Energierecht in de praktijk’ is een uitgebreide postacademische cursus van het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability (GCELS) en het Juridisch Postacademisch Onderwijs (PAO) van de Rijksuniversiteit Groningen. De leergang richt zich op de energiesector in Nederland in de Europese context en bestaat uit vier afzonderlijke modules waarin belangrijke juridische aspecten behandeld worden door zowel academici als deskundigen uit het werkveld. De leergang is bedoeld voor

 • Eenieder die zich voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling of professionalisering wil bekwamen in het energierecht
 • Juristen
 • Diegenen die zich bezighouden met de regulering van de energiesector en baat hebben bij een verbreding en/of verdieping van juridische aspecten

Na een inleidende module volgt de structuur van de leergang het ‘energietrilemma’ waarbij relevante juridische aspecten op de agenda staan betreffende

 • Voorzieningszekerheid en infrastructuur
 • Betaalbaarheid en markten
 • Emissiereductie en nieuwe energiebronnen en technologieën

Opzet

Deze leergang is uniek omdat het niet alleen theoretische kennis wil bieden, maar de cursisten ook kennis wil laten maken met de praktische aspecten van de stof die wordt behandeld. Daarom zullen de onderwerpen zowel van docenten vanuit academisch perspectief als vanuit de praktijk worden gepresenteerd en besproken. De leergang vindt plaats bij verschillende locaties (bedrijven en overheid), namelijk

 • N.V. Nederlandse Gasunie (Groningen)
 • Autoriteit Consument & Markt (Den Haag)
 • Green Giraffe Advisory (Utrecht)

Per module zullen de totale lesuren ongeveer 6-7 uur bedragen (ochtend-middag). Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd zich voor te bereiden door het lezen van geselecteerde teksten en het maken van (groeps-) opdrachten (6-7 uur) die tijdens de modules besproken worden.

Hoofddocent is Prof. mr. dr. L. Squintani.

Opleidingspunten (NOVA)

Voor het volgen van de hele cursus kunnen cursisten 24 NOVA punten toegekend krijgen. Voor het volgen van losse modules kunnen cursisten 7 NOVA punten toegekend krijgen.

Kosten en inschrijving

Cursisten kunnen zich inschrijven of voor de hele leergang, of voor individuele modules (dit zal altijd ook het inleidende opgenomen module inhouden). De prijs bedraagt

 • 1300 EUR per module
 • 3000 EUR voor de hele cursus

Meer informatie

Programma

Disclaimer: Alle wijzigingen voorbehouden. Programma en docenten kunnen aan verandering onderhevig zijn, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door de deelnemers van het programma.

Registratie

Algemene voorwaarden en annuleringsregeling zijn te vinden op de website van Juridisch PAO.

U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de cursus.

U kunt ook contact opnemen met:

Universiteit Groningen/Faculteit Rechtsgeleerdheid/Groningen Centre of Energy Law and Sustainability

Postbus 716

9700 AS Groningen

The Netherlands

T:

@:

W3:

+31 50 363 3438 (muv maandag en vrijdag)

gcels rug.nl

www.gcels.nl

Universiteit Groningen/Faculteit Rechtsgeleerdheid/Juridisch Postacademisch onderwijs Groningen

@:

W3:

pao rug.nl

www.rug.nl/rechten/pao

Aanmelden voor een module graag uiterlijk twee weken voor aanvang. Mocht deze termijn gepasseerd zijn, neemt u dan contact op via bovenstaande adressen voor informatie over de mogelijkheden voor eventuele deelname.

Laatst gewijzigd:06 maart 2024 13:38