Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre of Energy Law and Sustainability Energierecht op locatie

Energierecht op Locatie

Energierecht op Locatie is een uitgebreide post-academische cursus van het Groningen Centre of Energy Law en Juridische Post Academische Opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen die zich richt op het Nederlandse energierecht vanuit een Europees perspectief. De cursus richt zich op de gehele energieketen “van put tot pit” en biedt academisch onderwijs op basis van afzonderlijke modules per sector en vanuit de sector. Per energiebron en onderdeel van de energieketen – productie, levering en transport - worden alle relevante juridische aspecten behandeld door zowel academici als deskundigen uit het werkveld.


De cursus is bedoeld voor een ieder die zich voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionalisering wil bekwamen in het energierecht in al haar aspecten, dat wil zeggen alle onderdelen van de energieketen. Het is ook mogelijk om alleen de onderdelen te selecteren die van interesse zijn of relevant voor de dagelijkse praktijk. De cursus is toegankelijk voor juristen, maar ook voor diegene die zich gedurende een langere periode hebben bezig gehouden met de sectorregulering en baat hebben bij diepere kennis over de juridische aspecten van zijn dagelijkse werkzaamheden.

Praktische aspecten

Energierecht op Locatie is uniek omdat het niet alleen juridische kennis wil bieden, maar de cursisten ook kennis laat maken met de praktische aspecten van de stof die wordt behandeld. Om deze reden wordt het onderwijs op locatie gegeven. Alle modules zijn gericht op een specifiek onderwerp en vinden plaats op een voor dat specifieke onderwerp relevante locatie. Waar mogelijk en relevant maakt een excursie deel uit van het programma. Zo zullen op vrijwel alle locaties zowel de kennis van wet- en regelgeving alsmede de kennis uit de praktijk samenkomen.

Maatwerk

Daarnaast is Energierecht op Locatie een modulair onderwijsprogramma dat maatwerk mogelijk maakt. Iedere cursist kan het programma samenstellen dat het beste bij zijn of haar wensen en interesses past. De cursist kan:

  1. kiezen voor de opleiding als geheel in de vorm van een leergang.
    In dat geval dienen vijf huiswerkopdrachten en een afsluitende paper te worden gemaakt. Deze vorm van het onderwijs zorgt voor extra verdieping van de opgedane kennis. Ten bewijze dat de opleiding met goed gevolg is afgesloten, ontvangt de cursist een certificaat.
  2. Daarnaast kan de cursist kiezen voor het volgen van alle, of één of meer, losse modules. In dat geval ontvangt de cursist aan het eind van elke module een verklaring van deelname.

Bij beide vormen van onderwijs kunnen NOvA punten worden verdiend.

Meer informatie

De volgende editie van Energierecht op Locatie gaat in het najaar van 2018 van start.

Hier vindt u meer informatie en het programma van 2018-2019

Laatst gewijzigd:22 mei 2019 09:19