Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Algemene informatie

Incompanytraining

Laat uw medewerkers trainen door de docenten van de RUG
imcompanytraining

Elke dag heeft uw organisatie te maken met vraagstukken die te maken hebben met het recht. U sluit een overeenkomst met een leverancier, u moet voldoen aan regelgeving die geldt binnen uw branche of u besluit op vergunningen en beschikkingen. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers voldoende kennis van zaken houden?

Incompanytrainingen op maat

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG beschikt over specialisten op verschillende rechtsgebieden. Van belastingrecht tot bestuursprocesrecht en van privacywetgeving tot strafrecht, de medewerkers van de faculteit Rechtsgeleerdheid houden zich er mee bezig. Als u uw medewerkers snel en op niveau wilt laten scholen, dan kunt u daarvoor bij onze faculteit terecht. Neem contact op voor meer informatie over een incompany training op maat.

Informatie Incompanytraining

Juridisch onderwijs op post academisch niveau

De Omgevingswet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Insolventierecht zijn voorbeelden van incompanytrainingen die het PAO-bureau recent verzorgde. Ook voor u organiseren we graag een incompanytraining op maat. Onze trainingen sluiten aan bij de kern van onze kennis: juridisch onderwijs op post-academisch niveau. Trainingen beslaan meestal één of twee dagdelen, zijn interactief en komen in samenspraak met u tot stand. De meeste van onze trainingen zijn gericht op het verwerven van kennis en inzicht. In overleg is een vaardigheidstraining zeker ook mogelijk, zo kunnen we bijvoorbeeld de medewerkers van bestuursorganen trainen in procesvertegenwoording.

PE-punten en certificaten

Voor sommige juridische beroepen zijn permanente opleidingspunten (PE-punten) van belang. Als u een training via het PAO-bureau laat verzorgen, dan is het mogelijk om daar PE-punten aan te laten verbinden. Uw medewerkers die daar vanuit hun vakgebied een verplichting toe hebben, kunnen op die manier voorzien in PE. Het PAO-bureau verstrekt punten voor deze aanbieders. Mocht u PE-punten van een andere beroepsorganisatie wensen, dan werken we daar natuurlijk graag aan mee. Indien u prijst stelt op het uitreiken van certificaten van deelname, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Referenties

Onze klanten zijn tevreden. Dat blijkt uit het feit dat zij bij ons terugkeren voor vervolgopdrachten en extra bijeenkomsten. Uiteraard is geven wij u graag onze referenten door, zodat u van onze opdrachtgevers kunt vernemen hoe zij onze trainingen ervoeren.

Laatst gewijzigd:10 april 2024 16:01