Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawOnderwijsBachelorPropedeusejaar in Leeuwarden

Rechten studeren in Friesland

Studeren in Friesland, maar wel aan de RUG!
Vestiging Friesland

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft sinds 1984 een propedeusejaar voor studenten in Leeuwarden. Hier worden exact dezelfde vakken gegeven als in Groningen. De tentamens worden eveneens op hetzelfde moment afgenomen en op dezelfde manier. Wat is er dan zo anders aan studeren in Leeuwarden?

Kleinschalig onderwijs

De Friese propedeuse verschilt van de Groningse door de kleine groepen waarin college wordt gegeven. Gemiddeld studeren zo’n 40 eerstejaars in Leeuwarden en dat is een groot verschil met de enkele honderden die in Groningen starten. Studeren in kleine groepen zorgt voor meer persoonlijke aandacht van de docenten en het verhoogd het groepsgevoel onder de studenten.

Het kleinschalig onderwijs is ook terug te zien in de resultaten. Uit ervaring blijkt dat het percentage studenten dat in één jaar de propedeuse haalt in Leeuwarden hoger is ten opzichte van de Groningse studenten.

Na het studiejaar in Friesland stap je probleemloos over naar Groningen, ook als je de propedeuse nog niet helemaal hebt afgerond.

Faciliteiten

Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vinden de colleges plaats in het gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, het prachtige voormalige beursgebouw op de Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden.

Laatst gewijzigd:25 maart 2019 10:31