Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Bachelor Propedeusejaar in Leeuwarden

Rechten studeren in Leeuwarden

Studeren in Leeuwarden, maar wel aan de RUG!
Vestiging Friesland

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft sinds 1984 een propedeusejaar voor studenten in Leeuwarden. Hier worden exact dezelfde vakken gegeven als in Groningen. De tentamens worden eveneens op hetzelfde moment afgenomen en op dezelfde manier. Wat is er dan zo anders aan studeren in Leeuwarden?

Kleinschalig onderwijs

De Friese propedeuse verschilt van de Groningse door de kleine groepen waarin college wordt gegeven. Gemiddeld studeren zo’n 40 eerstejaars in Leeuwarden en dat is een groot verschil met de enkele honderden die in Groningen starten. Studeren in kleine groepen zorgt voor meer persoonlijke aandacht van de docenten en het verhoogt het groepsgevoel onder de studenten.

Het kleinschalig onderwijs is ook terug te zien in de resultaten. Uit ervaring blijkt dat het percentage studenten dat in één jaar de propedeuse haalt in Leeuwarden hoger is ten opzichte van de Groningse studenten.

Na het studiejaar in Friesland stap je probleemloos over naar Groningen, ook als je de propedeuse nog niet helemaal hebt afgerond.

Faciliteiten

Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vinden de colleges plaats in het gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, het prachtige voormalige beursgebouw op de Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden.

Dagje meelopen in Leeuwarden?

In onze voorlichtingsagenda kun je zien dat we zo'n 15 keer per jaar Eén dag student Rechten organiseren. Dat doen we voor scholieren en studenten die er over nadenken volgend jaar met de opleiding Rechtsgeleerdheid in Groningen te starten, dus voor iedereen die nu in VWO 6 zit, een propedeusejaar volgt voor HBO-Rechten, SJD of MER, en voor wie nu al een VWO of HBO-p diploma op zak heeft maar een tussenjaar heeft genomen of wil switchen van studie.

Open dagen

Op 12 november 2021 organiseren we onze voorlichting tijdens de bachelor Open Dag van de RUG

Laatst gewijzigd:12 oktober 2021 11:26