Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Bachelor Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid

Praktische informatie

Toelating en aanmelding

Toelaatbaar tot de verkorte bachelor zijn studenten die de propedeutische fase van de LLB International and European Law afgerond hebben en die tevens de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen (denk aan een VWO diploma, VWO certificaat Nederlands of een NT2 certificaat). Ben je toelaatbaar en wil je je aanmelden voor onze verkorte bachelor? Volg dan ons uitgebreide stappenplan voor aanmelding!

Kosten

Voor het verkorte bachelorprogramma betaal je regulier collegegeld. Sta je nog ingeschreven voor de LLB, dan betaal je voor beide bachelors tezamen één maal collegegeld. Ben je non-EU student, of heb je de LLB al helemaal afgerond, dan gelden andere tarieven. Op de website van de RUG Centraal kun je alle actuele bedragen vinden.

Studieduur

Het programma omvat 100 ECTS. Wij raden aan rekening te houden met een studieduur van 2 studiejaren. Wil je de verkorte bachelor combineren met het afronden van de LLB? Bespreek dan gerust je planning met een studieadviseur van de LLB (International Office) en/of een studieadviseur van de verkorte bachelor (studieadvies-rechten@rug.nl).

Voltijd / Deeltijd

Dit programma kent net als de reguliere bachelor enkel een voltijd inschrijving.

Propedeuse vakken

Het programma start met vakken uit de propedeutische fase van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Het staat studenten echter vrij om daaraan voorafgaand alvast vakken uit de post-propedeutische fase te volgen. Studenten die de verkorte bachelor doen komen niet in aanmerking voor de bonusregeling van de propedeusevakken, en hoeven niet opnieuw te voldoen aan de BSA-norm.

Vrijstellingen

Van de reguliere bachelor Rechtsgeleerdheid worden 80 ECTS vrijgesteld op grond van elders verworven competenties. Die competenties zijn namelijk verworven tijdens de LLB opleiding. Voorwaarde voor het verkrijgen van de vrijstelling is dan ook het afronden van de LLB. (zie ook hieronder onder "Diploma").

Diploma

Dit programma levert net het reguliere programma een diploma Rechtsgeleerdheid op, in de afstudeerrichting Internationaal en Europees recht. Let op: je moet eerst afstuderen in de LLB en daarna in de verkorte bachelor, omdat anders de benodigde vrijstelling van 80 ECTS niet geboekt toegekend kan worden.

Civiel Effect

De aantekening van civiel effect ontvang je pas op je masterdiploma. Ga je een master volgen aan de Rijksuniversiteit, dan raden wij de master Nederlands recht aan. Daartoe ben je na afronding van de verkorte bachelor rechtstreeks toelaatbaar. De LLM opleidingen geven nog tót 01-09-2022 civiel effect. Rond je de LLM niet voor die datum af, dan kan de LLM niet meer leiden tot een aantekening van civiel effect.

Toelating tot de master

Een afgeronde verkorte bachelor in combinatie met een afgeronde LLB geeft toegang tot zowel de master Nederlands recht als de LLM opleidingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:25 juni 2019 09:19