Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News Columns

Column Fokko Oldenhuis in De Riepe: 'De jacht op de student'

15 november 2018
Fokko Oldenhuis

In Nederland wordt een universiteit of hbo-instelling door de overheid per student betaald. Hoe meer studenten zich aanmelden des te groter het bedrag dat je als instelling van de overheid elk jaar ontvangt. De directies van een drietal Nederlandse hogescholen (Nijmegen, Rotterdam en Utrecht) hadden een gat in de onderwijsmarkt ontdekt. Zij introduceerden in september 2010 een vierjarige bacheloropleiding tot medische hulpverlener (BMH). De student kon kiezen uit drie richtingen: ambulance, anesthesie en spoedeisende hulp. De drie hogescholen hadden de opleiding flink opgetuigd. Elke student moest een aantal verplichte stages volgen. Dáár ging het mis.

Zo begint de column van prof. Fokko Oldenhuis in het novembernummer van straatmagazine De Riepe.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 17:55

Meer nieuws