Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prof. Hanna Tolsma benoemd in evaluatiecommissie Omgevingswet en Raad voor leefomgeving en infrastructuur

09 januari 2023
prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Op 23 december 2022 heeft de ministerraad de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld . De commissie bestaat uit acht leden, waaronder hoogleraar besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht Hanna Tolsma . Tolsma is tevens benoemd tot de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli).

In 2021 besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een onafhankelijke commissie voor de evaluatie van de Omgevingswet in te stellen. Deze commissie wordt ondersteund door het stafbureau van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli krijgt ook zelf een adviserende taak bij de evaluatie van de Omgevingswet. Daarom wordt de raad tot de eerste wetsevaluatie over vijf jaar tijdelijk uitgebreid met twee leden van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO).

Evaluatiecommissie Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking. De Evaluatiecommissie Omgevingswet krijgt drie taken. Ze zal allereerst advies geven over de inrichting van de monitoring. Daarnaast zal ze jaarlijks reflecteren op de werking van de Omgevingswet (op basis van de monitoringsrapportage en eigen signalen uit de praktijk). Tot slot zal ze de doeltreffendheid en de effecten van de wet na vijf jaar evalueren.

De Evaluatiecommissie is op 1 januari 2023 begonnen met haar werkzaamheden en bestaat uit:

 • Ir. Hetty Klavers (voorzitter, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland)
 • Prof. Frank Groothuijse (hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht)
 • Prof. Michiel Herweijer (voormalig hoogleraar Bestuurskunde)
 • Drs. Jeroen Niemans (planoloog en adviseur)
 • Prof. Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht)
 • Ir. Sarah Ros (zelfstandig bestuursadviseur)
 • Prof. Hanna Tolsma (hoogleraar besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht)
 • Mr. Wienke Zwier (advocaat)

Adviserende functie voor de Rli

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) krijgt een adviserende taak bij de evaluatie van de Omgevingswet. Tot de eerste wetsevaluatie, over vijf jaar, wordt die raad daarom tijdelijk uitgebreid. Prof. dr. mr. Hanna Tolsma en Drs. Jeroen Niemans zullen van 1 januari 2023 tot 1 augustus 2024 bij de Rli betrokken zijn.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:02 januari 2024 12:26

Meer nieuws

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.

 • 29 april 2024

  Sensor met gevoel

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...