Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prof. Douwe Jan Elzinga krijgt Thorbeckepenning uitgereikt voor oeuvre

08 april 2022
Prof. mr. dr. Douwe Jan Elzinga

Bij zijn afscheid als honorair hoogleraar Constitutioneel organisatierecht aan onze faculteit ontving Douwe Jan Elzinga de Thorbeckepenning. Deze werd op 7 april 2022 aan hem uitgereikt voor zijn gehele oeuvre, door prof. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Thorbeckestichting.

In 2015 ging Elzinga met emeritaat na een meer dan 40-jarig hoogleraarschap Staatsrecht aan de RUG. Hierna bleef hij nog voor vijf jaar direct aan de RUG verbonden als honorair hoogleraar Constitutioneel organisatierecht. Die termijn liep in 2020 af, maar vanwege de beperkende maatregelen door COVID-19 werd de afscheidsceremonie tot nu uitgesteld. Op de bijeenkomst werd hij toegesproken door onder meer Voermans en Solke Munneke, die hem is opgevolgd als hoogleraar Staatsrecht aan de RUG.

Dualisering gemeentebestuur

Eén van Elzinga's belangrijkste verdiensten is ongetwijfeld de hervorming van de Gemeentewet die de door hem geleide staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie teweegbracht. Het belangrijkste advies van deze Commissie-Elzinga was de dualisering van het gemeentebestuur: de formele scheiding van de gemeenteraad en het college van B&W. Deze ontvlechting werd in 2002 een feit, met als meest zichtbare gevolg dat wethouders sindsdien geen zitting meer hebben in de raad.

Daarnaast heeft Elzinga vele columns geschreven, zoals maar liefst 38 jaar lang voor het tijdschrift Binnenlands Bestuur (tot 2020). Elzinga blijft als emeritushoogleraar aan de Rijksuniversiteit verbonden.

De Thorbeckestichting

De Thorbeckepenning is een prijs van de Thorbeckestichting die in 1878 door vrienden en fans van J.R.Thorbecke (1789-1872) is opgericht. De stichting houdt zich bezig met het bevorderen van onderzoek op het gebied van rechtswetenschap en staatsinrichting. Of, volgens de statuten, ‘ter blijvende nagedachtenis van den edelen burger, staatsman en geleerde, aan wien het Vaderland en de Wetenschap evenzeer ten duurste verplicht zijn en bestemd om die nagedachtenis ook bij latere geslachten levendig te houden door het aanmoedigen en bevorderen van degelijke studiën op dat gebied der wetenschap waarop hij zelf met woord en schrift en daad zoor vruchtbaar en schitterend gearbeid heeft, te weten: de rechts- en staatswetenschap in haaren ganschen omvang’.

Zie ook: Mr. Online

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:27 mei 2022 10:50

Meer nieuws