Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prestigieuze TPR-wisselleerstoel voor prof. Dorothy Gruyaert

26 juli 2022
Prof. Dorothy Gruyaert

Het Belgische tijdschrift voor privaatrecht (TPR) heeft aan prof. Dorothy Gruyaert een prestigieuze wisselleerstoel aan onze faculteit toegekend. Gedurende het academisch jaar 2022-2023 zal prof. Gruyaert verschillende colleges verzorgen voor studenten van onze faculteit en voor het Honours College.

Het Tijdschrift voor Privaatrecht kent jaarlijks twee Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoelen toe. Om de twee jaar laat het aan Belgische academici toe om in residence college te geven in Nederland, en om de twee jaar andersom.

Prof. dr. Dorothy Gruyaert is docent bestuursrecht aan de KU Leuven. Haar onderzoek richt zich op de rol van het recht in de ontwikkeling van een duurzamere samenleving, met name de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Het onderzoeksdomein bevindt zich op de snijlijn tussen privaatrecht en publiekrecht.

De komst van prof. Gruyaert is een mooie gelegenheid om de contacten tussen onze Faculteit en de KU Leuven te versterken, netwerken uit te breiden, wetenschappelijke raakvlakken te verkennen en om tot nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen. Met de oprichting van de Wubbo Ockels School for Energy and Climate en de Rudolf Agricola School for Sustainable Development is duurzaamheid universiteitsbreed inter- en multidisciplinair verankerd. Met een wisselleerstoel zal prof. Gruyaert ons onderwijs op dit gebied versterken.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:26 juli 2022 13:57

Meer nieuws