Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Michel Vols benoemd tot lid Sociaal-Wetenschappelijke Raad KNAW

21 november 2022
Prof. Michel Vols

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft hoogleraar openbare-orderecht Michel Vols benoemd tot lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR). Per 1 januari 2023 zal Vols deel uitmaken van de SWR. De benoeming is voor de periode van drie jaar.

De SWR adviseert over en doet voorstellen voor bevordering van de sociale wetenschappen. De raad initieert en stimuleert waar nodig samenwerking tussen individuele onderzoekers en instellingen. Daarnaast treedt de SWR op als vertegenwoordiger van het sociaalwetenschappelijk onderzoek in Nederland en het buitenland.

De SWR adviseert over beoefening van gedrags- en maatschappijwetenschappen. Onder andere behoren daartoe: antropologie, bestuurskunde, communicatiewetenschap, demografie, economie, onderwijskunde, pedagogiek, planologie, politicologie, psychologie, sociologie, sociale geografie en de sociaalwetenschappelijke aspecten van de gezondheids-, rechts- en historische wetenschappen.

Over Michel Vols

Prof. Michel Vols is als hoogleraar openbare-orderecht verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en als onderzoeker actief binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV). Hij verricht onderzoek naar handhaving van de openbare orde. Ook staat het recht op huisvesting centraal in zijn onderzoek (zie www.eviction.eu).

Dit onderzoek wordt onder meer gefinancieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de European Research Council. In 2015 verkreeg Vols een VENI-subsidie. In 2020 verkreeg hij de prestigieuze ERC Starting Grant. Voor zijn wetenschappelijk werk ontving Vols in 2016 zowel de Gratama Wetenschapsprijs als het Nicolaas Mulerius Stipendium. In 2021 werd Vols benoemd als lid van De Jonge Akademie van de KNAW. Vols was eerder lid van de Young Academy Groningen, “the club for the University’s most talented, enthusiastic and ambitious young researchers“.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:21 november 2022 14:23

Meer nieuws