Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Leren met Virtual Reality, subsidie voor ‘The next level’

02 mei 2022

De Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Utrecht werken samen in het doorontwikkelen van het innovatieve onderwijsproject PleitVRij . Door inzet van Virtual Reality (VR) krijgen studenten de mogelijkheid te oefenen met hun optreden tijdens zittingen, door elkaar te ontmoeten in een virtuele rechtszaal, zie hier een impressie. Het moment is nu daar om dit naar een next level te brengen, hiervoor stelt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OCW) een prestigieuze onderwijsinnovatie-subsidie beschikbaar.

Projectleider mr. Adriaan Wierenga: ‘Het doel van dit project is om de online VR-rechtbank –ontwikkeld in het eerdere project PleitVRij – verder te innoveren en sterker te integreren in het onderwijs. Dat willen we doen op een wijze die de autonomie en het zelfvertrouwen van studenten vergroot en die hen op heldere wijze inzicht geeft in de voortgang van de ontwikkeling van hun vaardigheden. Daarbij gaan we samenwerken met nog meer onderwijsinstellingen uit binnen- en buitenland en zullen we de technologische mogelijkheden verder uitbreiden.’

Autonomie en technische ontwikkelingen

Leren met VR: The next level

De autonomie van de studenten wordt vergroot, doordat zij tools krijgen waarmee ze op de campus zelf hun extra oefensessies voor pleitvaardigheid kunnen inplannen en teams kunnen samenstellen. Daarnaast komen er meer mogelijkheden om vanuit huis mee te doen, met bijvoorbeeld het geven van feedback. Voorheen moest iedereen naar de campus komen. Wierenga: ‘Via deze oplossing zijn we flexibeler en kunnen we ook in tijden van Covid-19 het onderwijs ondersteunen door via richtlijnen van het RIVM te opereren.’

De student in de rol van rechter krijgt in de toekomst ook de mogelijkheid om deze rol te oefenen in een virtuele rechtszaal, voorheen kon alleen de pleitende student dit. Daarnaast worden de handen van de student zichtbaar in de VR-omgeving, zodat de authentieke ervaring wordt versterkt en er ook wordt geoefend met de gesticulatie. Studenten kunnen elkaar peer-feedback geven die inzicht geeft in de ontwikkeling van hun vaardigheden. Verder onderzoeken wij hoe groot de behoefte onder studenten is om extra ondersteund te worden in de reductie van stress door spreekangst. ‘Het is een leuke en innovatieve manier voor studenten om in verschillende rollen hun mondelinge vaardigheden te oefenen en vertrouwd te raken met de omgeving van de rechtbank’, aldus projectleider Wierenga.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:03 mei 2022 10:21

Meer nieuws