Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Innovatieve onderzoeksmethode maakt snelle identificatie slachtoffers toeslagenaffaire mogelijk

23 mei 2022
Prof. Leon Verstappen

Een innovatief onderzoeksvoorstel van hoogleraar privaatrecht Leon Verstappen en mr. Bart Tromp maakt het mogelijk om snel en gestructureerd de gezinnen te identificeren waarbij een verband waarschijnlijk is tussen het terugvorderen van toeslagen en de uithuisplaatsing van kinderen. Deze identificatie is van groot belang om de toegezegde herbeoordeling van het besluit tot uithuisplaatsing uit te kunnen voeren.

Ouders en kinderen die te maken hebben met een uithuisplaatsing in hun gezin en erkend slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal, moeten binnen een half jaar een herbeoordeling van dit besluit kunnen aanvragen. Dat is de uitkomst van het Tweede Kamerdebat op dinsdag 17 mei. Een onafhankelijke commissie moet deze herbeoordeling binnen een half jaar mogelijk maken.

Verstappen: ‘Tot dusverre is het onduidelijk in hoeveel gevallen er een aanwijsbare relatie is tussen het terugvorderen van toeslagen en de uithuisplaatsing van kinderen. Met de uitvoering van dit onderzoek zal duidelijk worden in hoeveel gevallen van die relatie sprake is en in welke gevallen dat het geval is. Hiermee willen wij onder andere tegemoetkomen aan de maatschappelijke roep om de uitvoering van dit onderzoek en aan de noodzaak, voor o.a. de commissie, om zo snel mogelijk de slachtoffers te kunnen identificeren zodat een herbeoordeling kan worden gestart. Dit kan worden gerealiseerd door alle dossiers digitaal te onderzoeken met behulp van bestaande technieken voor grote data verzamelingen.’

In de onderzoeksopzet licht Verstappen toe wat kan worden onderzocht en hoe een dergelijk onderzoek op korte termijn vorm en inhoud kan krijgen.

Meer informatie
Leon Verstappen
Bart Tromp


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:24 mei 2022 11:43

Meer nieuws