Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prof. John Morijn benoemd tot lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

20 januari 2021
Prof. dr. John Morijn
Prof. dr. John Morijn

Prof. dr. John Morijn en dr. Katja Rusinovic zijn door de ministerraad benoemd tot nieuwe commissieleden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Met hun specifieke kennis en ervaring zullen zij een uitstekende aanvulling vormen op de bestaande expertise van de adviescommissie.

Morijn is als bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen en universitair docent Europese mensenrechten verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn brede juridische (beleids)achtergrond en gedegen Europees en internationaalrechtelijke en mensenrechtelijke expertise zijn belangrijke aanvullingen voor de adviesraad.

Rusinovic is lector grootstedelijke ontwikkelingen aan de Haagse Hogeschool.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:20 januari 2021 10:06

Meer nieuws