Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prof. John Morijn benoemd tot lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

20 januari 2021
Prof. dr. John Morijn
Prof. dr. John Morijn

Prof. dr. John Morijn en dr. Katja Rusinovic zijn door de ministerraad benoemd tot nieuwe commissieleden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Met hun specifieke kennis en ervaring zullen zij een uitstekende aanvulling vormen op de bestaande expertise van de adviescommissie.

Morijn is als bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen en universitair docent Europese mensenrechten verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn brede juridische (beleids)achtergrond en gedegen Europees en internationaalrechtelijke en mensenrechtelijke expertise zijn belangrijke aanvullingen voor de adviesraad.

Rusinovic is lector grootstedelijke ontwikkelingen aan de Haagse Hogeschool.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:20 januari 2021 10:06

Meer nieuws

 • 21 maart 2023

  Ventiel voor onze verstopte rechtspraak

  Het Nederlandse juridische systeem lijdt aan een infarct. Rechtszaken stapelen zich op en slepen zich voort. Al bijna twee decennia lang onderzoekt én bepleit Laura Peters de invoering van procesafspraken in Nederland als ‘bypass’.

 • 01 februari 2023

  'Nederland is toe aan een nieuw stelsel van inkomensbescherming'

  Uit onderzoek, verricht door onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en gefinancierd door Instituut GAK, volgt dat de universele benadering, berustend op gelijkwaardige bescherming op toereikend niveau voor alle leden van de samenleving,...

 • 29 november 2022

  Europese subsidie voor onderzoek naar informele economieën

  Dr. Francesco Giumelli, universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties van de Faculteit der Letteren, en mr. dr. Pim Geelhoed, universitair hoofddocent Straf- en strafprocesrecht van de Faculteit...