Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Marc Wever wint VAR-Lex Michiels prijs

09 november 2021
Dr. m. Marc Wever

Op vrijdag 5 november heeft Marc Wever de VAR-Lex Michiels prijs toegekend gekregen voor zijn proefschrift ‘Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures’. Deze belangrijke bestuursrechtelijke prijs voor jonge wetenschappers wordt een keer in de vier jaar toegekend door de Vereniging van Bestuursrecht (VAR) aan bestuursjuristen die naar het oordeel van de jury een innovatieve prestatie hebben verricht die een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van, of de belangstelling voor het bestuursrecht.

De kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures

Voor zijn proefschrift onderzocht Wever de kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures. Als iemand het niet eens is met een besluit van de overheid kan hij bij de bestuursrechter terecht. Voordat hij zich tot de rechter kan wenden, moet hij wel bezwaar hebben gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Van de talloze geschilbeslechtingsprocedures die er in Nederland zijn, wordt de in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregelde bezwaarprocedure het meest frequent gebruikt. Jaarlijks behandelen bestuursorganen naar schatting ruim twee miljoen bezwaren. Bestuursorganen genieten veel vrijheid bij het vormgeven van hun bezwaarprocedure. Welke wijze van organiseren zorgt voor de hoogste kwaliteit van bezwaarbehandeling? Deze vraag beantwoordt Wever in zijn proefschrift.

Over de VAR

De VAR – de voormalige Vereniging voor Administratief Recht, thans: de Vereniging voor bestuursrecht – is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor de beoefening van het bestuursrecht. Jaarlijks worden preadviezen uitgebracht over actuele bestuursrechtelijke thema’s, enkele kleinere studiebijeenkomsten georganiseerd en wordt jaarlijks een pleitwedstrijd voor studenten gehouden.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:09 november 2021 15:05

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...