Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Marc Wever wint VAR-Lex Michiels prijs

09 november 2021
Dr. m. Marc Wever

Op vrijdag 5 november heeft Marc Wever de VAR-Lex Michiels prijs toegekend gekregen voor zijn proefschrift ‘Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures’. Deze belangrijke bestuursrechtelijke prijs voor jonge wetenschappers wordt een keer in de vier jaar toegekend door de Vereniging van Bestuursrecht (VAR) aan bestuursjuristen die naar het oordeel van de jury een innovatieve prestatie hebben verricht die een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van, of de belangstelling voor het bestuursrecht.

De kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures

Voor zijn proefschrift onderzocht Wever de kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures. Als iemand het niet eens is met een besluit van de overheid kan hij bij de bestuursrechter terecht. Voordat hij zich tot de rechter kan wenden, moet hij wel bezwaar hebben gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Van de talloze geschilbeslechtingsprocedures die er in Nederland zijn, wordt de in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregelde bezwaarprocedure het meest frequent gebruikt. Jaarlijks behandelen bestuursorganen naar schatting ruim twee miljoen bezwaren. Bestuursorganen genieten veel vrijheid bij het vormgeven van hun bezwaarprocedure. Welke wijze van organiseren zorgt voor de hoogste kwaliteit van bezwaarbehandeling? Deze vraag beantwoordt Wever in zijn proefschrift.

Over de VAR

De VAR – de voormalige Vereniging voor Administratief Recht, thans: de Vereniging voor bestuursrecht – is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor de beoefening van het bestuursrecht. Jaarlijks worden preadviezen uitgebracht over actuele bestuursrechtelijke thema’s, enkele kleinere studiebijeenkomsten georganiseerd en wordt jaarlijks een pleitwedstrijd voor studenten gehouden.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:09 november 2021 15:05

Meer nieuws