Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Laatste fase onderwijsinnovatieproject PleitVRij

05 juli 2021

Deze zomer ronden de Rijksuniversiteit Groningen, VU Amsterdam en Universiteit Utrecht het bijzondere, gezamenlijke onderwijsinnovatieproject PleitVRij af. Voor dit project werd een subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs toegekend. Dankzij het project kunnen studenten in een virtuele omgeving oefenen met pleiten.

Pleitvrij: De VR rechtbank

pleitvrij

Samen met Sylvia Moes (Innovatiemanager, VU Amsterdam) is mr. Adriaan Wierenga (docent/onderzoeker en noodrechtspecialist, Rijksuniversiteit Groningen) aanjager van het project. Projectleider Wierenga: “Het project heeft echt meerwaarde. Studenten vinden spreekvaardigheid heel spannend en we zouden ze graag meer gelegenheid geven om ervaring op doen en feedback te krijgen. Binnen het curriculum ontbreekt het vaak aan ruimte hiervoor, hoe belangrijk we het ook vinden. Binnen de rechtenopleiding zijn universiteiten begrensd in de tijd die kan worden besteed aan communicatieve vaardigheden. Er zijn hoge eisen aan inhoudelijke kennis, ook vanuit het werkveld. Binnen al die eisen opereer je, en dan zijn de voordelen van deze techniek enorm. Als je een setting creëert waarin een student zelf met bril op kan pleiten en waarbij andere studenten overal ter wereld kunnen meekijken en feedback kunnen geven met een speciale bijbehorende app, dan geef je de studenten de tools in handen om te oefenen wanneer ze willen.”

Om het project verdere verdieping en verbreding te geven zijn de betrokken universiteiten van plan om een projectvoorstel voor subsidie in te dienen bij het ministerie van OCW.

De stimuleringsregeling Open en online onderwijs wordt beschikbaar gesteld door de minister van OCW en gecoördineerd door SURF. Op de website van SURF is een uitgebreide interview met Sylvia Moes en Adriaan Wierenga gepubliceerd.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:05 juli 2021 09:58

Meer nieuws

 • 21 maart 2023

  Ventiel voor onze verstopte rechtspraak

  Het Nederlandse juridische systeem lijdt aan een infarct. Rechtszaken stapelen zich op en slepen zich voort. Al bijna twee decennia lang onderzoekt én bepleit Laura Peters de invoering van procesafspraken in Nederland als ‘bypass’.

 • 01 februari 2023

  'Nederland is toe aan een nieuw stelsel van inkomensbescherming'

  Uit onderzoek, verricht door onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en gefinancierd door Instituut GAK, volgt dat de universele benadering, berustend op gelijkwaardige bescherming op toereikend niveau voor alle leden van de samenleving,...

 • 29 november 2022

  Europese subsidie voor onderzoek naar informele economieën

  Dr. Francesco Giumelli, universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties van de Faculteit der Letteren, en mr. dr. Pim Geelhoed, universitair hoofddocent Straf- en strafprocesrecht van de Faculteit...