Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News

Vervolgonderzoek naar 'Landjepik': hoe treden buitenlandse overheden op tegen het verlies van overheidsgrond door illegaal grondgebruik en verjaring?

20 januari 2020
prof. mr. dr. B. (Björn) Hoops
Adjunct-hoogleraar privaatrecht en duurzaamheid Björn Hoops heeft opnieuw een subsidie toegekend gekregen voor het verrichten van onderzoek naar het illegale gebruik van grond van iemand anders, oftewel 'landjepik'. In 2018 ontving hij hiervoor subsidie van de Gratama stichting. Nu heeft hij in totaal ruim 100.000 euro toegekend gekregen van 14 waterschappen, vier gemeenten, een provincie en Het Kadaster.

Met de toegekende subsidie (48.000 euro) door de waterschappen, gemeenten en provincie gaat Hoops onderzoeken hoe overheidsgrond in andere landen voor verjaring (na 20 jaar wordt de 'landjepikker' eigenaar van de grond) wordt beschermd en of de Nederlandse overheid hun regelingen zou kunnen overnemen. De landen waarnaar Hoops onderzoek gaat doen zijn o.a. Alberta, België, Italië en de Antillen.

Het Kadaster heeft een subsidie toegekend (66.000 euro) om te kijken of in andere landen (Zuid-Tirol/Italië, Denemarken, Engeland en New South Wales) de verplichte inschrijving van verkrijgingen door verjaring goed functioneert en of de inschrijving van verjaringsverkrijgingen ook in Nederland verplicht zou moeten zijn en hoe dat bewerkstelligd zou kunnen worden.

Voor een onderdeel over hoe overheden als gemeenten hun eigendom beter kunnen handhaven tegen illegaal grondgebruik is Hoops nog op zoek naar aanvullende financiering.

Het onderzoek wordt in 2020 en 2021 uitgevoerd. Hoops: ‘Het onderzoek is een voortzetting van het onderzoek dat in 2017/2018 door de Gratama stichting is gefinancierd. In dat onderzoek heb ik vastgesteld dat gemeentegrond, ook met vitale publieke functies als bermen, stoepen en wegen, veelvuldig door burgers zonder afspraken ('illegaal') wordt gebruikt. De schatting was toen dat sprake is van rond 600.000 gevallen in NL. Mede dankzij het onderzoek dat ik de komende twee jaar kan uitvoeren wil ik tot een aanpak komen om alle grote problemen rond illegaal grondgebruik en verjaring, ook in onderlinge samenhang bekeken, op te lossen’.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws