Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News

Superdilemma’s voor leerlingen in het basisonderwijs

21 september 2020

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede, op 21 september, hebben alle basisscholen in Nederland het boek Superdilemma’s ontvangen. Het boek is samengesteld door rechtswetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en beschrijft 25 geïllustreerde dilemma’s gebaseerd op waargebeurde rechtszaken: Superdilemma’s. Het boek heeft als doel leerlingen nieuwsgierig en respectvol te leren omgaan met verschillende meningen en kennis te maken met het recht.

Illustratie van Willem Kolvoort bij Superdilemma ‘De vliegende chihuahua en een gezicht vol poep’
Illustratie van Willem Kolvoort bij Superdilemma ‘De vliegende chihuahua en een gezicht vol poep’

Mag een bedrijf sprookjes en superhelden inzetten om reclame te maken voor snoep of is dat niet eerlijk? Van wie is de natuur? Moet een regel worden toegepast, ook als dat leidt tot een oneerlijke situatie? Verdien je straf als je in een computersysteem inbreekt, ook al bedoelde je het goed? ‘Allemaal vragen die te maken hebben met het rechtssysteem in ons land’, vertelt universitair docent Rosalie Koolhoven, initiatiefneemster van het project Superdilemma’s.

Koolhoven: ‘Onze samenleving stelt veel eisen aan kinderen en de volwassenen die zij worden. Ze worden kopers en verkopers, buren, voorbijgangers, redders in nood. Ze bewegen zich op internet, op straat, in de natuur. Met dit boek willen mijn collega rechtswetenschappers en ik eraan bijdragen dat we onze kinderen goed voorbereiden op het burgerschap in onze democratische rechtsstaat. Alle dilemma’s die we beschrijven zijn gebaseerd op waargebeurde rechtszaken. De verhalen zijn interessant, grappig, soms een beetje gek, en vooral heel leerzaam, doordat we aansluiting zochten bij de kerndoelen uit het basisonderwijs’.

Superdilemma’s maakt de wetenschap die aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt bedreven toepasbaar in het basisonderwijs. De basis is de wetenschappelijke houding: open, nieuwsgierig en onvooringenomen. Met aansprekende werkvormen die leerkrachten kunnen inzetten, oefenen leerlingen meningsvorming, luisteren, vergelijken en op elkaar reageren. Vaardigheden die bijdragen aan wederzijds begrip en tolerantie, aan vrijheid en vreedzaam samenleven.

Unieke illustraties en instructiefilmpjes
Naast een tekstuele toelichting wordt elk superdilemma uitgebeeld in een unieke illustratie van illustratoren Maïa Blezes, Willem Kolvoort, Anita Letuve, Moniek Peek en Sieger Zuidersma.

Aanvullend op het boek is een aantal instructiefilmpjes gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over de spellen die met het boek kunnen worden gespeeld. Met hulp van gebarentolk Marjolijn Winter zijn de filmpjes ook in de Nederlandse Gebarentaal beschikbaar.

Over de auteurs
Mr. Rosalie Koolhoven is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij geeft les aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet onderzoek naar regels voor de deeleconomie en de circulaire economie.

Ariska Bonnema is filosoof/taalwetenschapper en educatief auteur. Ze maakte al tijdens haar studie aan de Rijksuniversiteit Groningen veel lesmateriaal voor leerlingen op de basis- en middelbare school.

Meer informatie
www.rug.nl/rechten/superdilemmas

Voor de realisatie van dit project is een subsidie van de Stichting Groninger Universiteitsfonds toegekend.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:21 september 2020 13:49

Meer nieuws