Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News

Subsidie uit Nationale Wetenschapsagenda voor onderzoek naar juridische bescherming van ouderen

26 november 2020

Hoogleraar notarieel recht Leon Verstappen maakt deel uit van een consortium dat 1,9 miljoen subsidie toegekend heeft gekregen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Het consortium, dat naast kennisorganisaties bestaat uit diverse maatschappelijke partners, wil een modern, empowermentgericht systeem van juridische ouderenbeschermingsmaatregelen ontwerpen dat voldoet aan de eisen van mensenrechten en best practices van andere landen, maar ook evidence-based is en empirisch getest, en ten slotte geaccepteerd door professionals en ouderen.

Het voorstel van het consortium beoogt een fundamentele hervorming van het systeem van wettelijke maatregelen ter bescherming van kwetsbare ouderen in Nederland. In het voorstel wordt aangegeven dat het huidige Nederlandse systeem achterhaald is. Ten eerste omdat het nog gebaseerd is op het oude paradigma van bescherming: ouderen met toenemende mentale of fysieke beperkingen worden beschermd door hun rechtsbevoegdheid te ontnemen en een wettelijke voogd aan te stellen om hun belangen te vertegenwoordigen en te beschermen. Ten tweede voldoet het Nederlandse systeem niet aan de wensen van de huidige generatie ouderen die meer empowerment willen om hun eigen zaken zo lang en zo veel mogelijk zelf te kunnen regelen.

Het multidisciplinair onderzoeksteam bestaat uit Masha Antokolskaia, hoogleraar personen- en familirecht aan de VU Amsterdam (tevens penvoerder/onderzoeksleider), Catrien Bijleveld (VU/NSCR), hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek, en Kees Blankman, bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen aan de VU, Eefje Sizoo onderzoeker aan de VU, Wendy Schrama, hoogleraar familierecht en rechtsvergelijking aan de Universiteit Utrecht, en Leon Verstappen, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor de NWA-ORC. Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

Laatst gewijzigd:28 augustus 2023 06:07

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...